M
17:26 | 13/12/2017

Hà Nội giảm hơn 15 nghìn hộ nghèo

Theo báo cáo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Hà Nội, năm 2017, toàn TP.Hà Nội giảm được 15.181 hộ nghèo, tương đương giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,68% (đạt 113,3% kế hoạch); có 3.388 hộ nghèo phát sinh (trong đó có 266 hộ tái nghèo, chiếm 1,06% tổng sổ hộ đã thoát nghèo năm 2016).

ha noi giam hon 15 nghin ho ngheo Tạo điều kiện hỗ trợ tối đa hộ nghèo
ha noi giam hon 15 nghin ho ngheo 48.397 tỉ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020
ha noi giam hon 15 nghin ho ngheo Giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% đến 1,5%/năm
ha noi giam hon 15 nghin ho ngheo
Hộ nghèo được vay vốn để sản xuất-Ảnh minh họa

Năm 2017 có 13.679 hộ thoát cận nghèo và có 14.481 hộ cận nghèo phát sinh (chủ yếu là hộ thoát nghèo rơi vào cận nghèo).

Cuối năm 2017 toàn thành phố còn 32.619 hộ nghèo, với 95.570 nhân khẩu, chiếm 1,69% tổng số hộ dân toàn thành phố, trong đó: Chia theo khu vực, các quận có 3.321 hộ nghèo (tỷ lệ 0,42%); khu vực các huyện, thị xã có 29.298 hộ nghèo (tỷ lệ 2,57%). Hộ nghèo của thành phố chia theo các nhóm đối tượng: 17.465 hộ nghèo theo chuẩn trung ương (chiếm 53,54% tổng số hộ nghèo của thành phô và chiếm 0,9% tổng số hộ dân) và có 8.193 hộ cận nghèo theo chuẩn trung ương (chiếm 25,12% tổng sổ hộ cận nghèo của thành phố).

Toàn thành phố có 1.096 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (chiếm 3,36%), tập trung chủ yếu ở các huyện Ba Vì (644 hộ), Mỹ Đức (254 hộ).

Thành phố không có hộ nghèo diện chính sách người có công; có 12.635 hộ nghèo có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (chiếm 38,74%); có 20.059 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ,(chiếm 61,49%).

Về mức độ thiếu hụt, trong tổng số hộ nghèo có 26.357 hộ (chiếm 80,8%) thiếu hụt về thu nhập và 6.262 hộ (chiếm 19,2%) nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản. Nguyên nhân nghèo, có 6.123 hộ (18,77% tổng số hộ nghèo) thiếu đất sản xuất; 2.594 hộ (7,95%) thiếu đất canh tác; 4.427 hộ (13,57%) thiếu phương tiện sản xuất); 10.320 hộ (31,64%) không có người trong độ tuổi lao động; 6.524 hộ (20%) có thành viên mắc bệnh hiểm nghèo; 2.115 hộ (6,48%) có thành viên là người khuyết tật đặc biệt nặng; 756 hộ (2,32%) có thành viên mắc tệ nạn xã hội; 355 hộ (1,09%) lười lao động; 8.267 hộ (25,34%) nghèo do các nguyên nhân khác.

Nguyện vọng của các hộ nghèo được hỗ trợ vay vốn là 12.519 hộ (38,38% tổng số hộ nghèo); hỗ trợ đất sản xuất 3.015 hộ (9,24%); hỗ trợ phương tiện sản xuất 3.877 hộ (11,89%); trợ cấp hằng tháng 11.811 hộ (36,21%); hỗ trợ kinh phí điều trị y tế 7.950 hộ (24,37%); hỗ trợ học nghề 4.614 hộ (14,15%); giới thiệu việc làm 4.905 hộ (15,04%); đi xuất khẩu lao động 657 hộ (2,01%).

Cuối năm 2017, toàn thành phố có 43.890 hộ cận nghèo, với 156.459 nhân khẩu, chiếm 2,27% tổng số hộ dân. Trong đó có 776 hộ nghèo dân tộc thiểu số (1,77% tổng số hộ cận nghèo); 4.052 hộ có thành viên đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng (9,23%); 70 hộ diện chính sách người có công (0,16%); 17.742 hộ cận nghèo do phụ nữ làm chủ hộ (40,42%). Cuối năm 2017, toàn thành phố có 53.246 hộ có mức sống trung bình, chiếm 2,75% tổng số hộ dân.

Liên quan đến tỷ lệ hộ nghèo của các quận, huyện, thị xã, hiện quận Cầu Giấy hiện không còn hộ nghèo; 10/12 quận có tỷ lệ hộ nghèo dưới 1% (trừ quận Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm); 6 địa phương có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố là: Ba Vì (4,8%), Mỹ Đức (4,24%), Chương Mỹ (3,65%), thị xã Sơn Tây (3,17%), Ứng Hòa và Phú Xuyên (3,07%).

Về tỷ lệ hộ nghèo tại các xã, phường, thị trấn, có 14 phường không còn hộ nghèo gồm: 8 phường của quận Cầu Giấy; phường Phú La, quận Hà Đông; Nhật Tân, Tứ Liên, Quảng An, quận Tây Hồ; Thanh Xuân Nam, Khương Mai, quận Thanh Xuân. Thành phố hiện không còn xã, thôn thuộc diện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao nhất thành phố là xã Ba Vì (huyện Ba Vì) với 145 hộ nghèo, tỷ lệ 28,71% (giảm 8,72% so với cuối năm 2016). Xã An Phú (huyện Mỹ Đức) còn 393 hộ nghèo, tỷ lệ 19,64% (giảm 5,9% so với cuối năm 2016).

Theo Vĩnh Hoàng/Cổng thông tin điện tử HN

Nguồn :