M
18:12 | 15/10/2016

48.397 tỉ đồng hỗ trợ giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

Sáng nay (15/10), tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tổ chức Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

48397 ti dong ho tro giam ngheo ben vung giai doan 2016 2020 Phấn đấu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới
48397 ti dong ho tro giam ngheo ben vung giai doan 2016 2020 Tổng kinh phí thực hiện gần 49 nghìn tỉ đồng
48397 ti dong ho tro giam ngheo ben vung giai doan 2016 2020 Giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% đến 1,5%/năm

Tham dự Hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ; Bộ trưởng Bộ LĐTBXH Đào Ngọc Dung- Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường- Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến.

48397 ti dong ho tro giam ngheo ben vung giai doan 2016 2020
Hội nghị triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Theo báo cáo tại Hội nghị, kết quả giảm nghèo đã đạt được cụ thể như sau: Tỷ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,25% năm 2015 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015, bình quân giảm 2%/năm. Tỷ lệ hộ nghèo ở các huyện nghèo giảm từ 58,33% cuối năm 2010 xuống còn 28%/năm 2015, bình quân giảm trên 6%/năm, đạt mục tiêu kế hoạch Quốc hội đề ra. Thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước tăng lên 1,6 lần so với cuối năm 2011 đạt mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2016-2020, chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, hạn chế tái nghèo; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập của người dân, đặc biệt là ở các địa bàn nghèo, tạo điều kiện cho người nghèo, hộ nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã hội cơ bản, góp phần hoàn thành mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 theo Nghị quyết Quốc hội đề ra.

Cụ thể: Giảm tỷ lệ hộ nghèo cả nước bình quân 1-1,5%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả cơ chế, chính sách giảm nghèo để cải thiện điều kiện sống và tăng khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người nghèo...

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước với tổng kinh phí thực hiện là 48.397 tỉ đồng, bao gồm các dự án thành phần: Chương trình 30a; chương trình 135; hỗ trợ phát triển sản xuất; đa dạng hoá sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn các xã ngoài Chương trình 30a và Chương trình 135...

48397 ti dong ho tro giam ngheo ben vung giai doan 2016 2020
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những thành tựu đã đạt được thời gian qua trong công tác giảm nghèo đồng thời ghi nhận những kinh nghiệm quý báu tại một số địa phương trong công tác giảm nghèo bền vững.

Cũng theo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, bên cạnh những thành tựu đạt được, công tác giảm nghèo bền vững vẫn còn một số những khó khăn, thách thức như tỷ lệ tái nghèo cao, giảm nghèo nhanh nhưng chưa bền vững, đặc biệt cả nước có 41 huyện nghèo có tỷ lệ hộ nghèo trên 50%; nhiều chủ trương, chính sách giảm nghèo chưa vận dụng có hiệu quả và còn chồng chéo, phân tán; việc xác định, kê khai hộ nghèo còn chưa chính xác. Đặc biệt, biến đổi khí hậu và sự cố môi trường đã tác động đến công tác xoá đói giảm nghèo, dẫn đến tình trạng tái nghèo….

Để chương trình được triển khai có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị các bộ, ngành Trung ương cần khẩn trương hoàn thiện khuôn khổ pháp lý triển khai thực hiện Chương trình theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn, gắn với kết quả điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều; đẩy mạnh giảm nghèo bền vững, có chính sách đặc thù đối với vùng dân tộc thiểu số.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đề nghị, cần có chính sách khuyến khích hộ nghèo, hộ cận nghèo tự lực tự cường vươn lên thoát nghèo; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tầng lớp nhân dân; nhân rộng các mô hình xoá đói giảm nghèo...

Nguồn :