M
20:36 | 03/09/2016

Giảm tỉ lệ hộ nghèo 1% đến 1,5%/năm

(LĐTĐ) Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020. Theo đó, sẽ giảm tỉ lệ hộ nghèo bình quân từ 1% đến 1,5%/năm. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình là 48.397 tỉ đồng.

tin nhap 20160903193533 NHCSXH: Tăng thêm 2.550 tỉ đồng hỗ trợ đối tượng chính sách
tin nhap 20160903193533 Thành phố sẽ đào tạo nghề cho 30.490 lao động nông thôn
tin nhap 20160903193533 Ngành Ngân hàng hỗ trợ 300 triệu đồng cho xã nghèo Tuyên Quang
tin nhap 20160903193533 Xây nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo
tin nhap 20160903193533

Hỗ trợ học nghề cho thanh niên nông thôn

Chương trình đặt mục tiêu cụ thể để cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo, bảo đảm thu nhập bình quân đầu người của hộ nghèo cả nước cuối năm 2020 tăng lên 1,5 lần so với cuối năm 2015 (riêng các huyện nghèo, xã nghèo giảm 4%/năm; hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 3% đến 4%/năm). Tập trung đầu tư đồng bộ cơ sở hạ tầng theo tiêu chí nông thôn mới, trước hết là giao thông, trường học, trạm y tế, thủy lợi nhỏ, nước sinh hoạt...

Các chỉ tiêu chủ yếu cần đạt được đến năm 2020 là phấn đấu 50% số huyện nghèo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 30% số xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn; 20 - 30% số xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng dân tộc và miền núi thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

tin nhap 20160903193533
Phát triển nghề thủ công để xóa đói giảm nghèo

Hỗ trợ đào tạo nghề và giáo dục định hướng cho khoảng 20.000 lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ dân tộc thiểu số, trong đó từ 60% đến 70% lao động đi làm việc ở nước ngoài...

Bên cạnh đó, thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động để triển khai thực hiện Chương trình, bảo đảm huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu đã được quy định; tăng cường huy động vốn từ ngân sách địa phương và các nguồn huy động đóng góp hợp pháp của doanh nghiệp và vận động tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; vốn đối ứng, tham gia đóng góp của người dân, đối tượng thụ hưởng.

Chương trình được thực hiện trên phạm vi cả nước; ưu tiên nguồn lực của Chương trình đầu tư cho huyện nghèo, xã nghèo (xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo; xã đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, xã biên giới, xã an toàn khu) và thôn, bản đặc biệt khó khăn.

Nguồn :