M
17:42 | 30/04/2018

Hà Nội có 403 xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Theo Sở Tư pháp Thành phố tính đến nay có 28/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành thủ tục công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (quận Hà Đông và huyện Mê Linh đang đánh giá, công nhận), trong đó 403/549 xã, phường, thị trấn được công nhận chuẩn tiếp cận đạt tỷ lệ 73,5%.

ha noi co 403 xa phuong thi tran duoc cong nhan dat chuan tiep can phap luat Thanh tra 500 doanh nghiệp khai khoáng, sản xuất vật liệu xây dựng
ha noi co 403 xa phuong thi tran duoc cong nhan dat chuan tiep can phap luat ​Hà Nội rà soát công tác phòng cháy, chữa cháy
ha noi co 403 xa phuong thi tran duoc cong nhan dat chuan tiep can phap luat Hà Nội tập trung nghiên cứu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất

Nhiều quận, huyện có số phường, xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ 100% như: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Gia Lâm, Hoàng Mai, Quốc Oai, Tây Hồ, Thanh Xuân, Thạch Thất, Thanh Trì, Đan Phượng. Một số huyện có số xã được công nhận đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đạt tỷ lệ thấp như: Ứng Hòa (3/29 xã, thị trấn), Thường Tín (5/29 xã, thị trấn), Thanh Oai (4/21 xã, thị trấn), Đông Anh (9/24 xã, thị trấn), Mỹ Đức (9/22 xã, thị trấn)…

Để tiếp tục xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018; Sở Tư pháp yêu cầu các quận, huyện, thị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, các thành viên Hội đồng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật cấp huyện, lãnh đạo UBND, cán bộ, công chức cấp xã về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan. Tăng cường sự phổi hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, các cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện nhiệm vụ này.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn triển khai thực hiện của cơ sở; Tăng cường kiểm tra công vụ, chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc, chất lượng, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của UBND các xã, phường, thị trấn.

Tổ chức tập huấn về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho cấp huyện, cấp xã trên địa bàn Thành phố; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã, cho các thiết chế văn hóa, pháp luật ở cơ sở, phổ biến GDPL, hòa giải ở cơ sở, ứng dụng CNTT trong hoạt động của chính quyền cơ sở. Tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá thực tiễn triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Nguồn :