M
10:19 | 02/01/2018

Ghi nhận bước đầu từ Đại hội Công đoàn các cấp của Thành phố:

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên

Đại hội công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ nhằm đánh giá thực trạng tình hình CNVCLĐ, kết quả hoạt động công đoàn nhiệm kỳ vừa qua và đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp trong nhiệm kỳ tới.

dot sinh hoat chinh tri sau rong cua doan vien LĐLĐ huyện Ứng Hòa: Hoàn thành Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022
dot sinh hoat chinh tri sau rong cua doan vien ĐHCĐ huyện Ba Vì lần thứ X thành công tốt đẹp
dot sinh hoat chinh tri sau rong cua doan vien Nhiều hoạt động hướng tới Đại hội Công đoàn các cấp

Chỉ đạo sát sao

Nhận thức ý nghĩa to lớn của Đại hội Công đoàn các cấp như vậy, LĐLĐ Thành phố đã xác định công tác chỉ đạo đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng;

Bám sát Kế hoạch số 52/KH-TLĐ ngày 28/11/2016 và các văn bản hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã tham mưu với Ban Thường vụ Thành ủy ban hành Thông tri số 10-TT/TU ngày 30/12/2016 về việc lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 đồng thời ban hành Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ ngày 09/01/2017 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn Thành phố;

LĐLĐ Thành phố cũng ban hành các văn bản số 03, 04, 05, 08 hướng dẫn công tác tuyên truyền, công tác nhân sự và xây dựng văn kiện Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp; Kế hoạch số 32/KH-LĐLĐ ngày 22/5/2017 lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại Đại hội, Hội nghị các cấp.

dot sinh hoat chinh tri sau rong cua doan vien
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến tặng hoa Ban chấp hành LĐLĐ huyện Thanh Oai khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Để tập trung chỉ đạo Đại hội Công đoàn các cấp, Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố đã thành lập 04 Tiểu ban tổ chức, phục vụ Đại hội; thành lập 06 Tổ công tác do các đồng chí Thường trực LĐLĐ Thành phố trực tiếp phụ trách để theo dõi, chỉ đạo Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp đồng thời lựa chọn LĐLĐ quận Long Biên và Công đoàn ngành Công Thương để chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm. LĐLĐ Thành phố còn tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn về công tác tổ chức Đại hội, Hội nghị công đoàn cho các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên UBKT và cán bộ Công đoàn chuyên trách toàn Thành phố.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ thành phố, các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS trực thuộc đã tham mưu với cấp ủy đồng cấp ban hành văn bản chỉ đạo, đồng thời xây dựng kế hoạch chỉ đạo đại hội, hội nghị ở cấp mình và tổ chức tập huấn, triển khai công tác tổ chức đại hội đến các CĐCS.100% LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đều chỉ đạo tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm tại 2-3 CĐCS.

Là một đơn vị được LĐLĐ Thành phố lựa chọn chỉ đạo tổ chức đại hội điểm cấp ngành, ngay từ tháng 3-2017, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội, xây dựng quy trình, hệ thống biểu mẫu hướng dẫn thực hiện trình tự, thủ tục tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn đúng quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam đồng thời tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn công tác chuẩn bị, tổ chức, điều hành đại hội, hội nghị công đoàn các cấp; phân công cán bộ theo dõi, tổ chức giao ban định kỳ. Chủ tịch Công đoàn ngành Công thương Hà Nội Phạm Anh Minh cho biết, 73/73 CĐCS thuộc Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã tổ chức Đại hội, hội nghị Công đoàn bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ.

Trong các báo cáo chính trị, mục tiêu, nội dung, giải pháp của nhiệm kỳ mới được xây dựng phù hợp với tình hình thực tế, hướng tới nâng cao đời sống người lao động, được đoàn viên nhiệt tình ủng hộ. Đây là tiền đề để Công đoàn Ngành Công thương Hà Nội tổ chức thành công Đại hội Công đoàn ngành lần thứ XI nhiệm kỳ 2018-2023 vào tháng 11/2017 vừa qua.

Kết quả rõ nét

Từ sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và các CĐ cấp trên cơ sở, theo thống kê của LĐLĐ Thành phố, tính đến 22/12/2017, trên 97% CĐCS trên toàn thành phố đã tổ chức đại hội, hội nghị đánh giá kết quả nhiệm kỳ. Một số CĐ cấp trên cơ sở cũng đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn. Đặc biệt, trong kỳ đại hội công đoàn này, Tổng LĐLĐ Việt Nam thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Từ sự chỉ đạo sát sao của LĐLĐ Thành phố và các CĐ cấp trên cơ sở, theo thống kê của LĐLĐ Thành phố, tính đến 22/12/2017, trên 97% CĐCS trên toàn thành phố đã tổ chức đại hội, hội nghị đánh giá kết quả nhiệm kỳ.

Đặc biệt, trong kỳ đại hội công đoàn này, Tổng LĐLĐ Việt Nam thí điểm bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, đến nay 37 doanh nghiệp tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở trên toàn thành phố đã diễn ra đúng quy định, thành công tốt đẹp.

Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhìn chung, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội CĐCS nhận được nhiều sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp về các mặt nội dung, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết với công tác công đoàn và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức đại hội.

Các CĐCS đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội.

Nhờ chuẩn bị chu đáo, đến nay 37 doanh nghiệp tổ chức đại hội điểm bầu trực tiếp chủ tịch công đoàn cơ sở trên toàn thành phố đã diễn ra đúng quy định, thành công tốt đẹp. Ghi nhận ban đầu cho thấy, nhìn chung, công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội CĐCS và CĐ cấp trên cơ sở nhận được nhiều sự quan tâm của cấp uỷ đảng, chính quyền địa phương, đơn vị, doanh nghiệp về các mặt nội dung, lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, năng lực, tâm huyết với công tác công đoàn và hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất tổ chức đại hội. Các CĐCS đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên và Điều lệ Công đoàn Việt Nam để chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội.

Công tác nhân sự bầu Ban chấp hành (BCH) đảm bảo theo quy định, cơ cấu thành phần hợp lý. Chất lượng BCH khoá mới được nâng lên về trình độ học vấn, chuyên môn, lý luận chính trị và nghiệp vụ. Các báo cáo đóng góp ý kiến vào dự thảo báo cáo chính trị của BCH CĐCS nhiệm kỳ 2017-2022 trình đại hội và dự thảo văn kiện của công đoàn cấp trên được triển khai nghiêm túc. Với tinh thần đổi mới, dân chủ, nhiều ý kiến đã tập trung vào các giải pháp đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn, phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị, qua đó thể hiện chính kiến của đại biểu dự đại hội.

Qua các đại hội đánh giá đúng thực trạng, hiệu quả hoạt động của phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn của đơn vị; đồng thời tranh thủ được sự quan tâm chỉ đạo của công đoàn cấp trên trực tiếp, của cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Kết quả của đại hội còn thể hiện sự đoàn kết và phát huy tính năng động của đoàn viên công đoàn, thường xuyên đi sâu, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ đoàn viên, CNVC,LĐ trong cơ quan để có những phương hướng giải quyết những vấn đề liên quan tới quyền và nghĩa vụ của CNVCLĐ một cách cụ thể, thiết thực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong công tác tổ chức Đại hội CĐCS cũng không tránh khỏi một số tồn tại hạn chế chẳng hạn, báo cáo chính trị của BCH CĐCS nhiều nơi còn dài, chưa đánh giá sâu, làm rõ những hoạt động nổi bật, cách làm hay so với nhiệm kỳ trước; một số ý kiến tham luận tại đại hội nội dung chưa sát với thực tế, chưa đề xuất những giải pháp để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm triển khai hoạt động công đoàn nhiệm kỳ tới; chưa có ý kiến kiến nghị, đề xuất với cấp ủy, công tác bầu cử ở một số đơn vị còn lúng túng...

Theo kế hoạch, đại hội CĐCS trên địa bàn Hà Nội sẽ hoàn thành trong tháng 12/2017. Rút kinh nghiệm từ việc tổ chức các đại hội trong thời gian qua, LĐLĐ Thành phố và các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục quan tâm chỉ đạo sát sao, đẩy mạnh công tác tuyên truyền , chuẩn bị tốt nhất các nội dung, điều kiện tiến tới tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, sẽ diễn ra vào tháng 4/2018.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến kêu gọi, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao của mỗi đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn cần tập trung tổ chức thành công đại hội công đoàn với phương châm “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, thu hút được sự quan tâm, chú ý của đông đảo đoàn viên, người lao động và người sử dụng lao động, hoàn thành đại hội đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ thời gian đề ra góp phần vào việc tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ sâu rộng của đoàn viên công đoàn.

Phạm Diệp

Nguồn :