M
08:00 | 05/12/2018

LĐLĐ Thành phố:

Đôn đốc thực hiện thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Vietinbank

(LĐTĐ) Nhằm thúc đẩy thực hiện hiệu quả việc thu kinh phí công đoàn theo phương thức mới, mới đây, Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Thị Tuyến đã ký văn bản số 622/LĐLĐ gửi LĐLĐ các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở đôn đốc thực hiện khai báo phần mềm thu kinh phí công đoàn và đôn đốc CĐCS mở tài khoản tại Vietinbank.  

Thu kinh phí công đoàn ngày càng hiệu quả
Thúc đẩy hiệu quả công tác thu kinh phí công đoàn
Tiếp tục đẩy mạnh thu kinh phí công đoàn

Theo đó, LĐLĐ Thành phố chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở khẩn trương thực hiện một số nội dung. Trước hết, công đoàn cấp trên cơ sở cần đôn đốc CĐCS khu vực SXKD trực thuộc đơn vị mình quản lý phải thực hiện việc mở tài khoản tại chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên địa bàn.

Tiếp theo, trên cơ sở các CĐCS đã mở tài khoản tại Vietinbank, công đoàn cấp trên cơ sở phối hợp với chi nhánh Vietinbank trên địa bàn nhập thông tin doanh nghiệp vào phần mềm thu kinh phí công đoàn.

Đối với các đơn vị, doanh nghiệp chưa có công đoàn, Công đoàn cấp trên cơ sở tổng hợp thông tin đơn vị, doanh nghiệp và phối hợp với chi nhánh ngân hàng Vietinbank trên địa bàn khai báo vào phần mềm thu kinh phí công đoàn

Một hội nghị triển khai công tác thu kinh phí công đoàn qua tài khoản Viettinbank do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức tại Hà Nội. Ảnh minh họa.

Công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện ký Giấy đăng ký thông tin kiêm hợp đồng sử dụng dịch vụ Internet banking với chi nhánh ngân hàng để được cung cấp tên người dùng và mật khẩu để khai thác phần mềm thu kinh phí của Công đoàn Việt Nam và kiểm tra việc nhập dữ liệu của đơn vị mình.

Sau khi nhập xong dữ liệu vào phần mềm, đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở ra thông báo cho các doanh nghiệp thuộc khu vực SXKD thực hiện nộp kinh phí công đoàn 2% vào tài khoản Công đoàn Việt Nam theo qui định.

LĐLĐ Thành phố yêu cầu các LĐLĐ quận, huyện, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cấp trên cơ sở thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả về LĐLĐ Thành phố qua Ban Tài chính chậm nhất tới ngày 20/12/2018.

Phạm Diệp

Nguồn :