M
21:22 | 30/05/2019

MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng:

Đẩy mạnh xây dựng khối đoàn kết toàn dân tộc

(LĐTĐ) Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Hai Bà Trưng khoá XIV nhiệm kỳ 2014-2019 đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XXV và chương trình hành động của Uỷ ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội đặt ra, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

day manh xay dung khoi doan ket toan dan toc Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh
day manh xay dung khoi doan ket toan dan toc Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc
day manh xay dung khoi doan ket toan dan toc Đẩy mạnh việc thực hiện các quy tắc ứng xử trong khu dân cư

Theo Ủy ban MTTQ quận Hai Bà Trưng, nhiệm kỳ qua, với nỗ lực của MTTQ các cấp và các ban, ngành, đoàn thể, quận đã sửa chữa, cải tạo, xây mới được 57 nhà sinh hoạt cộng đồng tại các khu dân cư với số tiền gần 75 tỷ đồng; quỹ “Vì biển đảo” vận động được gần 11 tỷ đồng; quỹ “Vì người nghèo” 2 cấp vận động được hơn 11 tỷ đồng, xây mới và sửa chữa 129 nhà đại đoàn kết với số tiền gần 2,2 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, quận Hai Bà Trưng có 79,8% tổ dân phố đạt danh hiệu “Tổ dân phố văn hóa”, 87,9% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”.

day manh xay dung khoi doan ket toan dan toc
Trưởng Ban Dân vận Thành ủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đại hội.

MTTQ Việt Nam các cấp quận cũng tổ chức được 186 hội nghị phản biện xã hội; phối hợp tổ chức 49 hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân…

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng lần thứ XV, nhiệm kỳ 2019-2024, Đại hội đã bầu ông Nguyễn Quang Trung, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy làm Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận. Đại hội cũng hiệp thương cử 65 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam quận khóa XV; hiệp thương cử 17 đại biểu tham gia Đoàn đại biểu quận dự Đại hội Đại biểu MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 17.

Cũng tại đây, Đại hội thông qua một số nhiệm vụ chính sẽ thực hiện trong nhiệm kỳ mới: Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng quận phát triển bền vững, văn minh, hiện đại; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, bảo vệ quyền lợi chính đáng của Nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; xây dựng MTTQ Việt Nam các cấp đáp ứng kỳ vọng của nhân dân…

Tại đại hội, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng cần tăng cường tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân về sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân, vị trí, vai trò, chức năng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong giai đoạn mới.

Cùng với đó, MTTQ Việt Nam các cấp quận Hai Bà Trưng cần động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Việc triển khai cuộc vận động vì người nghèo cần mang lại hiệu quả thiết thực, đồng bộ, giải pháp tốt để không có trường hợp tái nghèo, tiến tới không còn hộ nghèo. MTTQ tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, chủ động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh; tăng cường vai trò giám sát, phản biện, phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thường xuyên đối thoại, lắng nghe, nắm bắt kịp thời tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động…

P.B

Nguồn :