M
20:40 | 30/10/2018

Đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính tinh gọn

(LĐTĐ) Công tác cải cách thủ tục hành chính để tiếp tục tạo thuận lợi cho nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cũng như việc thực hiện tinh giản biên chế.... là một trong những nội dung mà Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn các đại biểu Quốc hội trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn hôm nay (30/10).

day manh cai cach bo may hanh chinh tinh gon Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ
day manh cai cach bo may hanh chinh tinh gon Đề cao trách nhiệm người đứng đầu
day manh cai cach bo may hanh chinh tinh gon Điểm sáng trong quyết tâm cải cách bộ máy hành chính Nhà nước
day manh cai cach bo may hanh chinh tinh gon Hà Nội cần tinh giản biên chế ở lĩnh vực chi tiêu ngân sách
day manh cai cach bo may hanh chinh tinh gon
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân trả lời chất vấn (ảnh P.Hoa)

Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian qua trên cương vị quản lý và Nhà nước, Bộ đã tham mưu cho Chính phủ để ban hành các văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân.Các văn bản cũng như chỉ đạo luôn theo hướng tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan đơn vị Nhà nước trong công tác thanh tra và kiểm tra. Đồng thời, phát huy hoạt động của Tổ công tác của Thủ tướng, Tổ công tác của các Bộ trưởng, Chủ tịch UBND của các tỉnh. Cạnh đó, tiếp tục cải cách đồng bộ nội dung cải cách hành chính theo Nghị quyết 30C và Quyết định 225 của Thủ tướng Chính phủ trong việc quán triệt, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.

Về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho hay, Bộ Nội vụ tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế, trong đó chủ yếu xây dựng thể chế kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách bộ máy hành chính gọn nhẹ, hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và khẩn trương củng cố kiện toàn mô hình một cửa của các bộ ngành, địa phương theo Nghị định 61 của Thủ tướng Chính phủ cũng như thực hiện nghiêm Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, Nghị quyết 18 (BCHTW khóa XII-PV) về sắp xếp bộ máy tổ chức của hệ thống chính trị và Chỉ thị 26 của Thủ tướng Chính phủ về kỷ cương kỷ luật hành chính.

Trước đó, giải trình trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoa Bình cho biết, trong lĩnh vực Nội vụ, Chính phủ tập trung chỉ đạo việc triển khai Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết của Quốc hội. Phối hợp với các cơ quan của Đảng hoàn thiện các quy định về phân cấp, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm và luân chuyển cán bộ. Cạnh đó, triển khai mô hình thí điểm việc thi tuyển một số chức danh lãnh đạo, quản lý cấp vụ, bước đầu đạt được kết quả. “Thời gian tới, sẽ tập trung thực hiện đề án và lộ trình tinh giản biên chế gắn với sắp xếp cơ cấu lại tổ chức bộ máy và đội ngũ công chức, viên chức theo tinh thần các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội. Đẩy mạnh chủ trương tự chủ tại các đơn vị sự nghiệp công lập nhất là trong hệ thống đại học, giáo dục nghề nghiệp và y tế.

Nguồn :