M
14:56 | 27/03/2018

Cán bộ đoàn phải phát huy vai trò thủ lĩnh

 Nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sáng qua (26/3), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội.

can bo doan phai phat huy vai tro thu linh Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của đoàn viên
can bo doan phai phat huy vai tro thu linh Thiết thực vì nữ cán bộ đoàn viên, CNVCLĐ

Qua nghe báo cáo của Đoàn Thanh niên Thành phố và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải đánh giá: Trong năm 2017, cùng với tuổi trẻ cả nước, Đoàn thanh niên và tuổi trẻ Thủ đô đã luôn kế thừa và phát huy tinh thần xung kích, năng động, sáng tạo, khẳng định vai trò là hạt nhân, nòng cốt, nơi khởi nguồn của thanh thiếu niên và tổ chức thành công nhiều phong trào hành động cách mạng tiêu biểu, có sức lôi cuốn, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ Thủ đô và cả nước.

can bo doan phai phat huy vai tro thu linh
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại buổi làm việc

Các tổ chức Đoàn đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, chủ động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong việc xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, an sinh xã hội.

Ở bất cứ hoạt động nào cũng có bóng dáng của đoàn viên, thanh niên. Đặc biệt 8 Chương trình công tác của Thành ủy đều có sự tham gia đóng góp tích cực của Đoàn thanh niên Thành phố.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đoàn thanh niên Thành phố, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng thẳng thắn chỉ ra những thiếu sót, hạn chế còn tồn tại của công tác Đoàn và phong trào thanh niên, tiêu biểu như: Nội dung, phương thức hoạt động của một số cơ sở Đoàn còn chậm đổi mới; một số phong trào thi đua của tổ chức Đoàn ở cơ sở còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu, hiệu quả và sức lan tỏa chưa cao. Vai trò của Đoàn Thành niên ở một số nơi còn hạn chế, hiệu quả chưa cao; việc hiệu triệu, tập hợp thanh niên còn nhiều khó khăn, nhất là tại các địa bàn dân cư và trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải lưu ý, năm 2018 là năm Thành phố lấy chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”; cũng là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp, theo đó, nhiệm vụ đặt ra cho tổ chức Đoàn Thanh niên Thành phố trong nhiệm kỳ tới là hết sức to lớn.

Vì vậy, Bí thư Thành ủy Hà Nội yêu cầu, Đoàn thanh niên các cấp cần tập trung đổi mới mạnh mẽ về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng sâu sát, thiết thực, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, nhất là các cơ sở đoàn tại các trường học, cơ quan, địa bàn dân cư và khu vực nông thôn.

Mỗi cán bộ đoàn phải thực sự là người thủ lĩnh, đi đầu, phải ý thức được trách nhiệm bản thân, không ngừng nỗ lực phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao trình độ tri thức, đạo đức cách mạng để dẫn dắt lực lượng thanh niên, phát huy vai trò xung kích, đội tiền phong, gương mẫu trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Để các phong trào đi vào quần chúng và tồn tại được, theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, với mỗi phong trào, Đoàn thanh niên Thành phố phải xác định phạm vi, phân đoạn để từng bước đạt được mục tiêu. Những phong trào nào có thể gộp lại thì gộp, tránh dàn trải, không đủ nguồn lực thực hiện.

Đoàn thanh niên các cấp cần tiếp tục rà soát, lựa chọn, tập trung đẩy mạnh, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tuổi trẻ Thủ đô. Trong đó, Đoàn thanh niên các cấp cần chủ động, tích cực tham gia các hội nghị tuyên truyền, hội thảo, các lớp tập huấn về xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh để góp phần cùng với các cấp ủy, tổ chức chính trị - xã hội các cấp triển khai thực hiện 2 Quy tắc ứng xử nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, rõ nét trong toàn hệ thống chính trị và trong toàn Thành phố Hà Nội.

Đề cập đến phong trào khởi nghiệp, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cho rằng, Đoàn thanh niên các cấp cần phải chú trọng làm mạnh hơn nữa, phải làm sao để tư duy về làm ăn kinh tế, tư duy về khởi nghiệp phải ngấm vào mỗi đoàn viên thanh niên Thủ đô.

Muốn vậy, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải yêu cầu Thành đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành Thành phố chú trọng tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm, hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn Thành phố. Tạo điều kiện thuận lợi, môi trường chuyên nghiệp, hỗ trợ thanh niên trong học tập, lao động, sáng tạo, cống hiến, vươn tầm thanh niên Thủ đô ra khu vực và thế giới.

Nguyễn Công

Nguồn :