M
21:59 | 25/07/2018

6/16 kiến nghị của tổ chức Công đoàn đã được thực hiện

Ngày 25/7, tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về Quy chế phối hợp công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐ Việt Nam năm 2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cho biết: Đến nay, có 6/16 kiến nghị  của tổ chức Công đoàn đã được thực hiện.

tin nhap 20180725211736 Thủ tướng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng thiết chế công đoàn
tin nhap 20180725211736 Hoạt động của tổ chức Công đoàn ngày càng thực chất và hiệu quả
tin nhap 20180725211736 Dấu ấn công đoàn
tin nhap 20180725211736
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc của Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 25/7/2018

Báo cáo về kết quả thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam ngày 28/6/2017, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Bùi Văn Cường cho biết: Trong 16 nội dung theo kiến nghị của Tổng Liên đoàn năm 2017, đến nay, đã có 6 nội dung đã thực hiện và 10 nội dung đang triển khai thực hiện. Theo đó, 6 nội dung kiến nghị đã được thực hiện, gồm:

Quy định liên quan đến các nội dung làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp lao động tập thể và đình công, bữa ăn ca. Cụ thể, Ban soạn thảo dự án Bộ luật Lao động (sửa đổi) đã xem xét tiếp thu các đề xuất của Tổng Liên đoàn về quan điểm, phương án đối với các nội dung về làm thêm giờ, tuổi nghỉ hưu, giải quyết tranh chấp lao động tập thể, bữa ăn ca; đồng thời, tổng hợp thành các chính sách để báo cáo Chính phủ theo trình tự, thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

Về xác định lộ trình thực hiện tiền lương tối thiểu của người lao động theo quy định tại Điều 91 Bộ luật Lao động năm 2012. Lộ trình này đã được xác định trong Nghị quyết cải cách chính sách tiền lương thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 (khóa XII).

Về tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất: Năm 2017, Tổng Liên đoàn đã được ngân sách Trung ương hỗ trợ kinh phí để tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất.

Về tổng kết, đánh giá 3 năm thực hiện thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của trường Đại học Tôn Đức Thắng theo Quyết định số 158/QĐ-TTg ngày 29 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017.

Về rà soát bổ sung danh mục bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội: Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Y tế chủ trì phối hợp với Tổng Liên đoàn và các cơ quan liên quan rà soát. Tuy nhiên, qua quá trình rà soát đến nay, chưa nhận được đề xuất thêm bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội.

Về hỗ trợ kinh phí để tổ chức Công đoàn triển khai chương trình khuyến khích học tập nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân, lao động: Năm 2017 và 2018, Tổng LĐLĐ Việt Nam được ngân sách Trung ương hỗ trợ mỗi năm 1 tỷ đồng.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường cũng cho biết, đến nay còn 10/16 kiến nghị của tổ chức Công đoàn đang được Tổng LĐLĐ Việt Nam nỗ lực phối hợp với các bộ, ban ngành triển khai thực hiện.

Ví dụ như nội dung hướng dẫn việc thực hiện chính sách giảm thuế với người sử dụng lao động có sử dụng nhiều lao động nữ theo quy định tại Nghị định 85/2015/NĐ-CP ngày 1 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam đang phối hợp với Bộ Tài chính tiến hành rà soát các văn bản có liên quan để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hay như hướng dẫn thực hiện Khoản 7 Điều 10 của Luật Bảo hiểm xã hội về biện pháp xử lý trong trường hợp cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng về bảo hiểm xã hội của người lao động. Hiện, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chủ trì, xây dựng dự thảo “Nghị định quy định về quản lý thu nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và giải quyết quyền lợi của người lao động” và gửi Bộ Tư pháp để thẩm định. Đến nay, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang tiếp tục hoàn thiện để trình Chính phủ cho ý kiến và ban hành theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, còn nhiều kiến nghị của tổ chức Công đoàn như: Về chính sách ưu đãi lãi suất vay mua nhà ở xã hội cho người lao động làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế; về trích một tỷ lệ nhất định từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp để đào tạo đối tượng là công nhân lao động khi tham gia học tập, nâng cao kỹ năng nghề từ trình độ sơ cấp nghề đến cao đẳng nghề... đang được Tổng LĐLĐ Việt Nam phối hợp với các bộ, ngành liên quan rà soát, nghiên cứu và sẽ có phương án báo cáo Chính phủ.

Nguồn :