M
14:33 | 06/04/2018

Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

5 năm, trên 32 ngàn cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công đoàn

Vừa qua, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ 2013 - 2018 và sơ kết 1 năm thực hiện nghị quyết số 194/NQ - BCH của Ban Chấp hành Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đồng thời tập huấn nghiệp vụ về công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn, công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cho cán bộ công đoàn và cán bộ làm công tác kiểm tra.

5 nam tren 32 ngan cuoc kiem tra ve quan ly tai chinh tai san cong doan Luôn nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên và thầy cô
5 nam tren 32 ngan cuoc kiem tra ve quan ly tai chinh tai san cong doan Thiết thực chăm lo Tết cho các giáo viên vùng khó khăn
5 nam tren 32 ngan cuoc kiem tra ve quan ly tai chinh tai san cong doan 15 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng kế hoạch kiểm tra từng năm học, đồng thời tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệ Công đoàn Việt Nam và việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV CĐGDVN được 146 cuộc, trong đó có 62/63 Công đoàn Giáo dục tỉnh, thành phố đạt 98%; 59/59 Công đoàn trực thuộc đạt 100%. Công đoàn Giáo dục các cấp đã kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam được 78.178 cuộc, trong đó có 38.160 cuộc kiểm tra công đoàn đồng cấp và 40.018 cuộc kiểm tra đối với công đoàn cấp dưới.

5 nam tren 32 ngan cuoc kiem tra ve quan ly tai chinh tai san cong doan
Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra được Công đoàn Viên chức Việt Nam khen thưởng

Cùng đó, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục các cấp đã tăng cường kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn cùng cấp và cấp dưới. Trong nhiệm kỳ, ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục các cấp đã kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn được 32.559 cuộc, trong đó kiểm tra đồng cấp được 5.763 cuộc, kiểm tra công đoàn cấp dưới được 26.796 cuộc, truy nộp trên 1 tỷ đồng.

Ủy ban kiểm tra Công đoàn Giáo dục các cấp đã làm tốt nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động thông qua việc giải quyết và tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải dáp các kiến nghị của nhà giáo và người lao động. Kết quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra đã góp phần quan trọng trong việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nâng cao ý thức chấp hành Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam vàNghị quyết Đại hội XIV Công đoàn Giáo dục Việt Nam.

5 nam tren 32 ngan cuoc kiem tra ve quan ly tai chinh tai san cong doan
Các đại biểu tham dự tập huấn

Nhân dịp này, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã tổ chức tập huấn về công tác kiểm tra tài chính, tài sản công đoàn; công tác kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, đồng thời triển khai, hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ mới của ủy ban kiểm tra công đoàn cho cán bộ công đoàn làm công tác kiểm tra.

Trong chương trình tập huấn, ngoài những nội dung tập huấn do báo cáo viên của Tổng LĐLĐ Việt Nam trình bày, các học viên còn được trao đổi các tình huống cụ thể, giải đáp những vướng mắc trong quá trình kiểm tra, giám sát tại cơ sở.

Thông qua lớp tập huấn, giúp đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở nâng cao trình độ, nắm vững những nội dung nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, từ đó chủ động tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ thực hiện tốt chương trình công tác kiểm tra giám sát, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nguồn :