M
15:58 | 03/04/2018

Công đoàn Giáo dục Việt Nam:

Luôn nâng cao đời sống văn hóa cho đoàn viên và thầy cô

Công đoàn Giáo dục Việt Nam cho biết, thời gian qua, chương trình “Nâng cao đời sống văn hóa của nhà giáo và người lao động “ giai đoạn 2013-2018 đã được các các cấp Công đoàn Giáo dục tích cực triển khai thực hiện hiệu quả.

tin nhap 20180403154212 Thiết thực chăm lo Tết cho các giáo viên vùng khó khăn
tin nhap 20180403154212 15 đồng chí được bầu vào BCH Công đoàn Trường Đại học Kinh tế Quốc khóa XXXIII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
tin nhap 20180403154212 Công đoàn Giáo dục Việt Nam ủng hộ nhà giáo các tỉnh bị thiệt hại do mưa lũ

Theo chỉ đạo của Công đoàn Giáo dục Việt Nam, các cấp công đoàn trong hệ thống đã phối hợp với chuyên môn đồng cấp và các cơ quan, ban, ngành triển khai lồng ghép chương trình vào các hội nghị, hội thảo, các buổi sinh hoạt chuyên đề, các buổi giao lưu VHVN - TDTT thu hút đông đảo đội ngũ cán bộ, nhà giáo và người lao động nhiệt tình tham gia.

tin nhap 20180403154212
Hội thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" là sân chơi lý thú, bổ ích cho cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục

Trong 5 năm qua, toàn hệ thống đã có 49.248 cuộc tuyên tuyền giáo dục với sự tham gia của 1.036.036 lượt cán bộ, nhà giáo và người lao động; thành lập được 11.658 câu lạc bộ VHVN - TDTT với 270.397 người tham gia. Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo và tổ chức các hội nghị, hội thảo, hội thi cấp ngành, như: Hội thi “Cô giáo tài năng duyên dáng”, Cuộc thi viết “Tấm gương Nhà giáo Việt Nam”, Hội thảo “Vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng đời sống văn hóa, môi trường sư phạm lành mạnh, góp phần xây dựng trường học phát triển bền vững” nhằm tuyên truyền nâng cao đời sống văn hóa cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Qua 5 năm triển khai chương trình, đời sống văn hóa của cán bộ, nhà giáo và người lao động trong ngành đã được nâng lên ở tất cả các bậc học và đạt các chỉ tiêu đề ra, đó là: Thu hút trên 90% số NGNLĐ tham gia vào các hoạt động VHVN - TDTT ở cơ sở (chỉ tiêu đặt ra là trên 70%); có trên 95% số gia đình cán bộ, NGLĐ được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa” (chỉ tiêu đặt ra là trên 95%); có trên 86% số cơ quan, đơn vị, trường học đạt chuẩn văn hóa (chỉ tiêu đặt ra là trên 75%).

Nguồn :