M
13:53 | 01/08/2018

48 tỉnh, thành phố đã có Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp

Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thành lập nhằm thúc đẩy hoạt động công đoàn thực chất, tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ người lao động của công đoàn tại các khu vực trọng điểm về quan hệ lao động.

tin nhap 20180801134014 CNLĐ được tiếp cận thông tin chính xác và chủ động chăm sóc sức khỏe bản thân
tin nhap 20180801134014 Khẳng định vị thế qua các Thỏa ước lao động
tin nhap 20180801134014 Điểm sáng nhìn từ Công đoàn các KCN-CX Hà Nội

Với mong muốn cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ thực hiện chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của công đoàn, mạng lưới bao gồm 50 công đoàn khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế (KCN-CX) ở 48 tỉnh, thành trên cả nước đã được thành lập và đi vào hoạt động.

tin nhap 20180801134014
Quỹ Bảo trợ Trẻ em Công đoàn Việt Nam phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội chăm lo cho con công nhân KCN-CX Hà Nội

Công đoàn KCN-CX là một cơ chế tổ chức đặc biệt của hệ thống công đoàn Việt Nam, được đưa vào thí điểm thành lập vào năm 1997 do nhu cầu tăng cường công tác tổ chức và đại diện người lao động tập trung trong các KCN-CX. Hoạt động thành lập công đoàn KCN-CX được triển khai đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Cần Thơ.

Đến năm 2003, với những bài học lớn cũng những thành công từ thí điểm thành lập mô hình công đoàn KCN-CX ở 3 địa phương, công đoàn KCN đã được quy định trong Điều lệ Công đoàn Việt Nam như một cấp công đoàn cấp trên trực tiếp, với mục tiêu hướng hoạt động về cơ sở, chú trọng vào thương lượng, đối thoại, đại diện và bảo vệ quyền lợi người lao động.

Mạng lưới công đoàn các khu công nghiệp được thí điểm thành lập theo Quyết định Số 1151/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đi kèm với quyết định này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cũng ban hành Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của Mạng lưới.Việc hình thành Mạng lưới xuất phát từ việc trước đây các cán bộ công đoàn các KCN-CX, khu kinh tế nhỏ lẻ đã tự nhóm họp để trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm... đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, công nhân lao động.

Mạng lưới công đoàn các KCN-CX được thí điểm tổ chức theo mô hình mới đối với Công đoàn các KCN-CX trên toàn quốc, do vai trò, vị trí ngày càng quan trọng của công đoàn các KCN-CX trong hệ thống tổ chức Công đoàn Việt Nam, không có sự liên kết theo ngành, nghề.

Theo đó, việc chính thức thành lập Mạng lưới Công đoàn các khu công nghiệp được kỳ vọng sẽ được tạo bước đột phá trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của công đoàn các khu công nghiệp trên toàn quốc. Sự ra đời của Mạng lưới nhằm đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, đưa ra các giải pháp công đoàn tham gia đối phó với tác động của quá trình toàn cầu hóa, cách mạng khoa học công nghệ 4.0, để bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động...

Được biết, việc thúc đẩy thành lập Mạng lưới công đoàn các KCN-CX là sáng kiến trong khuôn khổ hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và dự án Khung khổ quan hệ lao động mới của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO), cấu phần do Chính phủ Nhật Bản tài trợ.

Nguồn :