M
19:15 | 11/12/2018

Huyện Gia Lâm:

20 tập thể, cá nhân được khen thưởng trong phong trào “Dân vận khéo”

(LĐTĐ) Ngày 12/11, Ban dân vận huyện ủy Gia Lâm đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận năm 2018; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “dân vận khéo”; trao thưởng cuộc thi viết về tấm gương “dân vận khéo” huyện Gia Lâm năm 2018.  

20 tap the ca nhan duoc khen thuong trong phong trao dan van kheo Nhiều hoạt động vì lợi ích đoàn viên
20 tap the ca nhan duoc khen thuong trong phong trao dan van kheo MTTQ huyện Gia Lâm tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới
20 tap the ca nhan duoc khen thuong trong phong trao dan van kheo Ủy ban MTTQ huyện Gia Lâm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ năm 2018
20 tap the ca nhan duoc khen thuong trong phong trao dan van kheo Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội trả lời cử tri huyện Gia Lâm về công tác GPMB đường 181

Theo đó, năm 2018, phong trào thi đua Dân vận khéo” được các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị huyện quan tâm chỉ đạo, đã đạt được nhiều kết quả toàn diện, góp phần đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận, xây dựng và nhân rộng điển hình “Dân vận khéo”.

Việc đăng ký và thực hiện xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được thực hiện đồng bộ trên các lĩnh vực. Năm 2018, tổng số mô hình “Dân vận khéo” từ huyện đến cơ sở được triển khai là 298 mô hình trong đó 169 mô hình tập thể, 129 mô hình cá nhân. Các mô hình, điển hình “Dân vận khéo” đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, khơi dậy ý thức học tập, làm theo của cán bộ đảng viên đoàn viên, hội viên và nhân dân tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giảm nghèo, phát triển văn hóa xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

20 tap the ca nhan duoc khen thuong trong phong trao dan van kheo
Bí thư huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Huy Việt khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc

Đối với cuộc thi viết về tấm gương “Dân vận khéo” đã nhận được sự tham gia hưởng ứng của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Cuộc thi được phát động đã góp phần quan trọng trong công tác tuyền truyền, khích lệ việc xây dựng các mô hình điển hình “Dân vận khéo” đồng thời qua những tấm gương điển hình dân vận khéo được phản ánh chân thực, ý tưởng, hành động sang tạo khoa học mang lại hiệu quả KTXH, là động lực góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Việt- Thành ủy viên, bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác dân vận. Đồng chí đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị huyện tiếp tục quan tâm phong trào thi đua “dân vận khéo”; đẩy mạnh công tác tuyền truyền về ý nghĩa, mục đích, vai trò của phong trào thi đua dân vận khéo nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các caáp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân đối với phong trào; công tác dân vận phải được thực hiện theo đúng pháp luật; các cấp ủy chính quyền tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, thực hành phong cách trọng dân, gần dân, lắng nghe ý kiến của người dân; tang cường công tác dân vận chính quyền; giải quyết kịp thời các vấn đề lien quan trực tiếp đến đời sống của nhân dân, không ngừng cải thiện và nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân.

Nhân dịp này, Huyện ủy Gia Lâm đã khen thưởng 20 tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018, 11 cá nhân đạt thành tích trong cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào“Dân vận khéo” năm 2018.

P.D

Nguồn :