Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Ngày 9/1, Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đây là đơn vị tổ chức đại hội điểm Công đoàn cơ sở khối đơn vị sự nghiệp công lập do Công đoàn ngành Y tế Hà Nội chỉ đạo.
Giúp đoàn viên Công đoàn có tư tưởng thoải mái để thực hiện tốt nhiệm vụ Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội lần thứ IV thành công tốt đẹp Đại hội Công đoàn Công ty Cổ phần Giống Gia súc Hà Nội thành công tốt đẹp

Trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Công đoàn của Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy luôn được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, sự ủng hộ, tạo điều kiện của chuyên môn, chính quyền Trung tâm và sự đồng thuận hưởng ứng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trong triển khai các hoạt động Công đoàn và phong trào thi đua.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hàng năm, Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng các hoạt động bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, người lao động; đồng thời chăm lo cho đoàn viên công đoàn. Cụ thể, Công đoàn Trung tâm đã tham mưu cho chính quyền xây dựng, công khai mức thưởng, thăm hỏi ốm đau, tặng quà, động viên kịp thời đoàn viên, CNVCLĐ vào các ngày lễ, tết. Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho đoàn viên công đoàn... Hàng năm chính quyền tiết kiệm chi tăng thu nhập ngoài lương cho cán bộ từ 2 đến 3 tháng lương trong năm với tổng số tiền trên 8 tỷ đồng.

Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, công tác xã hội từ thiện cũng được Công đoàn Trung tâm quan tâm. Trong đó, Công đoàn Trung tâm vận động đoàn viên công đoàn, người lao động tích cực hưởng ứng các cuộc vận động của ngành, của quận, của đơn vị. 100% đoàn viên công đoàn tích cực hưởng ứng các hoạt động ủng hộ quỹ xã hội, quỹ bảo trợ trẻ em, quỹ đền ơn đáp nghĩa,... do Công đoàn ngành và quận Cầu Giấy phát động, trong nhiệm kỳ qua đã quyên góp ủng hộ tổng số tiền trên 100 triệu đồng.

Đặc biệt, Công đoàn Trung tâm tranh thủ sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, các nhà tài trợ hảo tâm, các mạnh thường quân trong các hoạt động phòng, chống dịch, đặc biệt là dịch Covid-19 để động viên, thăm hỏi các đoàn viên, người lao động Trung tâm tham gia phòng, chống dịch…

Nhìn chung, việc chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của cán bộ viên chức đã được Công đoàn Trung tâm quan tâm. Nhiều hoạt động đã có kết quả thiết thực góp phần động viên đoàn viên, người lao động, tăng cường tinh thần đoàn kết, hăng hái thi đua lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Từ đó, vai trò của tổ chức Công đoàn cũng từng bước được củng cố và nâng cao.

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành công đoàn khóa mới.

Song song với đó, Công đoàn Trung tâm cũng luôn chú trọng nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục đoàn viên, CNVCLĐ. Điển hình, trong những năm qua, Công đoàn Trung tâm đã bám sát nhiệm vụ và các sự kiện chính trị của quận, sự chỉ đạo của Công đoàn ngành Y tế Hà Nội; chú trọng đến công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng cho đoàn viên, coi đây là một trong những yếu tố quan trọng xây dựng đội ngũ những người lao động có lòng yêu nước, có đạo đức tốt, có kỷ luật, đổi mới tư duy trong quản lý, chuyên môn, gắn với cơ quan, đơn vị từ đó tạo không khí đoàn kết, lao động phục vụ có hiệu quả và chất lượng cao.

Bên cạnh đó, cũng trong nhiệm kỳ qua, các phong trào thi đua phát triển mạnh và đi vào chiều sâu, các cuộc vận động lớn của Trung tâm có tác động tích cực đến nhận thức của CNVCLĐ góp phần giữ gìn y đức, tác phong giao tiếp với người bệnh, người dân… Phong trào và hoạt động công đoàn từng bước thích ứng với nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới; công tác chỉ đạo có những đổi mới theo hướng sát thực tiễn, có biện pháp nhằm tiếp tục đẩy mạnh xây dựng tổ chức công đoàn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá VII nhiệm kỳ 2017 - 2023.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội Trịnh Tố Tâm cho biết: Trong thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid-19, nhưng Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, có nhiều đổi mới, sáng tạo, ra sức thi đua, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đề ra.

Điển hình, hằng năm, Công đoàn Trung tâm luôn chú trọng nhiệm vụ đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng cho đoàn viên, người lao động; chỉ đạo các tổ Công đoàn chủ động phối hợp với chuyên môn đồng cấp thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở sơ sở, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; tiếp nhận, tổng hợp và phản ánh được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Ban Chấp hành Công đoàn đã phối hợp, đề xuất với lãnh đạo đơn vị sửa đổi, điều chỉnh các quy chế nhất là quy chế chi tiêu nội bộ với nhiều nội dung cao hơn quy định của nhà nước và của Ngành, có lợi hơn cho người lao động. Thường xuyên phối hợp với các phòng chức năng của Trung tâm về thực hiện các chế độ, chính sách liên quan trực tiếp tới quyền lợi người lao động như: Hợp đồng lao động, tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện làm việc...

Đặc biệt, trong 3 năm xảy ra đại dịch Covid- 19, Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy đã rất chủ động phối hợp, đề xuất với ban lãnh đạo Trung tâm trong công tác chăm lo, hỗ trợ, động viên nhân viên y tế trong tuyển đầu phòng chống dịch; đề xuất với Công đoàn ngành tế Hà Nội thăm, động viên, hỗ trợ kịp thời người lao động…

Những nỗ lực, cố gắng của tập thể Ban chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy trong nhiệm kỳ vừa qua đã được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khen thưởng và đề nghị các cấp khen thưởng như: Bằng khen của Công đoàn Y tế Việt Nam, Bằng khen của LĐLĐ Thành phố; hằng năm, Công đoàn Trung tâm được Công đoàn ngành Y tế Hà Nội công nhận là Công đoàn cơ sở hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ...

Xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của đoàn viên, người lao động
Lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành công đoàn khóa mới.

Phát huy những kết quả đã đạt được cũng như để tiếp tục hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Công đoàn thời gian tới, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đề nghị Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy cần tập trung vào một số nội dung trọng điểm.

Trong đó, Công đoàn Trung tâm cần quan tâm, chăm lo lợi ích chính đáng của đoàn viên và người lao động. Lấy lợi ích đoàn viên, người lao động là một trong những mục tiêu trọng tâm, cốt lõi để tập hợp thu hút người lao động đến với tổ chức Công đoàn; tạo sự khác biệt rõ hơn hẳn giữa quyền, lợi ích của người lao động là đoàn viên Công đoàn và người lao động chưa là đoàn viên Công đoàn. Đặc biệt quan tâm, chăm lo tới các đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Đặc biệt, Ban chấp hành Công đoàn cần bám sát nhiệm vụ chính trị của đơn vị, sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, tranh thủ sự ủng hộ, tạo điều kiện của Ban lãnh đạo Trung tâm và sự chỉ đạo trực tiếp của Công đoàn cấp trên, chủ động nghiên cứu, tham mưu kịp thời chủ trương, quyết sách phát triển đơn vị; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn đồng cấp, tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động đoàn kết, đồng hành, chia sẻ với lãnh đạo Trung tâm để triển khai nhiệm vụ chính trị, chuyên môn để xây dựng đơn vị ngày càng phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm cần tiếp tục chú trọng đến công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; thể hiện tốt vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tham gia đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, đề bạt, bổ nhiệm đoàn viên, người lao động có trình độ, năng lực giữ các vị trí quan trọng của Trung tâm; chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nap...

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam, với tinh thần dân chủ, Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Công đoàn Trung tâm Y tế quận Cầu Giấy nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 7 đồng chí; bầu đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 gồm 2 đồng chí.

Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thêm hai bệnh nhân nguy kịch do vi khuẩn liên cầu lợn

Thêm hai bệnh nhân nguy kịch do vi khuẩn liên cầu lợn

(LĐTĐ) Phó Giáo sư, Tiến sĩ, bác sĩ Đỗ Duy Cường - Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết, hiện Trung tâm đang cấp cứu ...
Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở khu "phố sinh viên"

Tràn lan vi phạm lấn chiếm vỉa hè ở khu "phố sinh viên"

(LĐTĐ) Mỗi buổi tối khi các hàng quán bán đồ ăn vặt tại phố Triều Khúc bắt đầu mở cửa, vỉa hè tại khu vực này bị lấn chiếm, bàn ghế ...
Cô gái xương thuỷ tinh truyền cảm hứng trong “Trạm yêu thương”

Cô gái xương thuỷ tinh truyền cảm hứng trong “Trạm yêu thương”

(LĐTĐ) Sinh ra trong một gia đình nghèo ở thôn Thụy Nội, xã Yên Lương, huyện Ý Yên, Nam Định, Trịnh Thị Liên (sinh năm 1990) có một tuổi thơ buồn ...
Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đóng góp xây dựng Dự thảo Luật Đất đai

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện Thanh Trì vừa tổ chức hội nghị thảo luận lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Luật ...
Ra mắt tour du lịch mới “Tìm về kinh đô người Việt cổ”

Ra mắt tour du lịch mới “Tìm về kinh đô người Việt cổ”

(LĐTĐ) Ngày 24 đến 26/3, sản phẩm du lịch mới kết nối Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) với tên gọi “Tìm về kinh đô người Việt cổ” sẽ ra mắt ...
Nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông Thủ đô

Nâng cao nhận thức, xây dựng văn hóa giao thông Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 23/3, Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp với Văn phòng Ban An toàn giao thông thành phố Hà Nội, Sở Giao thông vận tải Hà Nội, Sở ...
Chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm” dễ dàng hơn nhờ AI

Chiến lược “lấy khách hàng làm trọng tâm” dễ dàng hơn nhờ AI

(LĐTĐ) Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực công nghệ, tư vấn chiến lược và tài chính - ngân hàng quy tụ tại ...

Tin khác

Phát huy hơn nữa  vai trò “cầu nối”

Phát huy hơn nữa vai trò “cầu nối”

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội lần thứ VII Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, hiện tại 100% Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn ngành Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội đã tổ chức thành công Đại hội, hội nghị Công đoàn. Đáng chú ý, tại Đại hội của nhiều đơn vị, đại diện Công đoàn cơ sở đã đóng góp nhiều ý kiến tham luận nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động Công đoàn.
Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII

(LĐTĐ) Hôm nay (22/3), Đại hội Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã được tổ chức trong không khí long trọng, khách quan. Đại hội đã bầu ra 7 thành viên tham gia Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xét chọn tác phẩm thi thiết kế biểu trưng Đại hội V Công đoàn quận Long Biên

Xét chọn tác phẩm thi thiết kế biểu trưng Đại hội V Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Mới đây, tại Trường Tiểu học Long Biên, Ban Giám khảo đã chấm điểm, góp ý, chỉnh sửa cho 5 tác phẩm xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết Cuộc thi thiết kế biểu trưng Đại hội V Công đoàn quận Long Biên nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Đổi mới phương pháp hoạt động từ cơ sở

Đổi mới phương pháp hoạt động từ cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn Công ty TNHH Làng hoa Thụy Khuê (thuộc Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty đặt mục tiêu đổi mới phương pháp hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ công nhân, lao động, đoàn viên Công đoàn vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Vừa qua, đồng chí Nguyễn Hợp Tiến, Huyện ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Chương Mỹ cùng các đồng chí là thành viên Tổ công tác số 1 LĐLĐ huyện đã về dự, tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn Xí nghiệp mây tre Ngọc Sơn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn xã Thọ Lộc lần thứ V

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn xã Thọ Lộc lần thứ V

(LĐTĐ) Công đoàn xã Thọ Lộc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI

Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI

(LĐTĐ) Công đoàn Trường Cao đẳng Y tế Hà Đông vừa tổ chức thành công Đại hội lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chăm lo toàn diện, tạo sự tin tưởng cho đoàn viên, người lao động

Chăm lo toàn diện, tạo sự tin tưởng cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Phát huy những kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty TNHH Medlatec Tây Hồ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động vững vàng về chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị.
Xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

Xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2023 - 2028, Công đoàn Công ty TNHH thương mại Việt Tuấn xác định mục tiêu: Xây dựng đội ngũ đoàn viên, người lao động có đạo đức trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; Công đoàn chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Chi bộ Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng công ty phát triển bền vững.
Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Đan Phượng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện Đan Phượng tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Mới đây, tại huyện Đan Phượng, Công đoàn cơ quan Dân Đảng huyện tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Đại hội đã bầu được 7 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới; bầu 5 đại biểu chính thức đi dự Đại hội Công đoàn huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Xem thêm
Phiên bản di động