Xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

(LĐTĐ) Việc xây dựng Thành phố thông minh ở Thủ đô Hà Nội là một trong những phương thức “thông minh” để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo một môi trường đô thị đáng sống cho toàn bộ cư dân Thủ đô mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đặt ra. Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tiến lên nhóm dẫn đầu ASEAN về Thành phố thông minh.
Nâng chất lượng cuộc sống theo hướng đô thị xanh Hà Nội đã hình thành các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

Theo “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được phê duyệt, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính đô thị loại đặc biệt, cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thủ đô Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị.

Xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”. (Ảnh minh họa: Minh Phương)

Vị trí trung tâm của Thủ đô cũng như các thành tựu trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao mức sống của người dân Thủ đô nhưng cũng tạo ra áp lực đô thị hóa, quá tải hạ tầng. Những vấn đề như ách tắc giao thông, chất lượng nước sạch, ô nhiễm môi trường đều ở mức báo động. Các vấn đề liên quan đến hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao cũng quá tải nghiêm trọng.

Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố và cung cấp dịch vụ công đã được Hà Nội quan tâm từ lâu. Ngay từ năm 2014, Thành phố đã đi những bước đi đầu tiên tìm hiểu về xây dựng Thành phố thông minh. Đến năm 2016, Thành phố bắt đầu triển khai một số ứng dụng Thành phố thông minh theo phương thức vừa làm vừa rút kinh nghiệm và bước đầu đạt được hiệu quả nhất định. Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả các ứng dụng thí điểm liên quan đến Thành phố thông minh.

Năm 2019, Thành phố đề ra yêu cầu xây dựng đề án “Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến 2030” với mục đích xác định một lộ trình tổng thể, đồng bộ để xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một Thành phố thông minh, có vị trí xứng đáng trong mạng lưới các Thành phố thông minh của ASEAN và thế giới.

Để hướng tới mục tiêu “Xây dựng Thành phố thông minh”, hiện tại, Hà Nội đã bắt đầu với việc thiết lập một hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn Thành phố. Chuyển đổi từ hình thức triển khai nhỏ lẻ sang triển khai tập trung; tập trung ưu tiên triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành tích hợp thành hệ thống dữ liệu lớn đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động và đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu nhà nước Hà Nội tại số 185 Giảng Võ (đã đưa vào hoạt động từ năm 2012) để cài đặt, duy trì các hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Đồng thời, thời gian tới, Thành phố tiếp tục đề xuất các giải pháp triển khai các cấu phần cơ bản phục vụ xây dựng Thành phố thông minh như: Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng; Trung tâm điều hành thông minh.

Thành phố tiếp tục triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì và triển khai mở rộng hạ tầng mạng diện rộng của Thành phố (mạng WAN) đến 579/579 xã, phường, thị trấn, kết nối cơ quan chính quyền các cấp của Thành phố. Kết nối hoạt động mạng tin học Ủy ban nhân dân Thành phố với Mạng thông tin điện tử hành chính Chính phủ, thực hiện liên thông các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xuyên suốt đến Thành phố.

Hệ thống họp trực tuyến của Thành phố tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, Thành phố đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống để triển khai các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội từ Thành phố đến cấp xã. Đồng thời, Thành phố đã triển khai kết nối liên thông hệ thống họp trực tuyến của Thành phố với hệ thống họp trực tuyến của văn phòng Chính phủ, đảm bảo kết nối thông suốt từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu 3 cấp Thành phố. Hiện nay, các hệ thống nền tảng cho phát triển chính quyền số đang được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đẩy mạnh triển khai.

Đến nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng Thành phố thông minh của thành phố Hà Nội bước đầu đã đạt được kết quả như: Thiết lập và duy trì hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; hệ thống điều hành tác nghiệp, theo dõi và rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ của tất cả các đơn vị của Thành phố; 100% cán bộ công chức sử dụng email công vụ và thiết lập hệ thống họp trực tuyến trong nội bộ Thành phố; triển khai kết nối trục liên thông trong văn bản điện tử 3 cấp liên thông với Cổng thông tin của Chính phủ.

Về cung cấp dịch vụ công, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và công tác quản lý điều hành của Thành phố; xây dựng mạng WAN dùng chung toàn Thành phố; đưa vào vận hành hệ thống một cửa liên thông điện tử dùng chung toàn Thành phố, liên thông từ thành phố đến 30 quận, huyện và 579 phường, xã, thị trấn với 1.448/1.828 dịch vụ công mức độ 3 và 4; thí điểm triển khai hệ thống biên lai điện tử trong cung cấp các dịch vụ hành chính công. Các ứng dụng dùng chung gồm: Cổng thông tin điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp... tiếp tục được duy trì. Các dịch vụ thực hiện qua mạng với tỉ lệ cao: Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt tỉ lệ 100%; hải quan điện tử 100%; kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình khá và đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao. Đây là các mục tiêu rất tham vọng, đòi hỏi không chỉ nỗ lực rất lớn của cả nước mà còn phải có một phương thức phát triển thông minh và phù hợp. Chiến lược kinh tế xã hội 10 năm đến năm 2030 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nòng cốt của phương thức phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong tầm nhìn chung như vậy, Hà Nội với tư cách là Thủ đô của đất nước, nơi tập trung đội ngũ trí thức, các trường đại học, các viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước cần phải và có điều kiện để đi nhanh hơn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Rét ngọt mùa yêu

Rét ngọt mùa yêu

(LĐTĐ) Từ ngày còn bé, tôi đã vừa thích vừa sợ mùa đông. Sợ cái rét cắt da cắt thịt nhưng lại thích vì rét nghĩa là Tết sắp về. Theo ...
Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

Quận Tây Hồ: Khám sàng lọc khiếm thính cho trẻ tại các trường mầm non

(LĐTĐ) Nhằm phát hiện sớm và điều trị kịp thời các bệnh liên quan đến thính giác cho trẻ, vừa qua, Trung tâm Y tế quận Tây Hồ triển khai khám ...
Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

Cần cải cách toàn diện về thuế thu nhập

(LĐTĐ) Luật sư Nguyễn Ngọc Quỳnh (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho hay, theo số liệu mới công bố của Bộ Tài chính, 10 tháng đầu năm 2022, số ...
Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

Thuế thu nhập cá nhân: Thời điểm chín muồi để điều chỉnh

(LĐTĐ) Chỉ tính riêng 10 tháng đầu năm 2022, số thu thuế thu nhập cá nhân đạt hơn 139.000 tỷ đồng, tương đương 118,1% dự toán cả năm. Trong khi đó, ...
Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

Tập trung nguồn lực hỗ trợ lao động mất việc, giảm việc

(LĐTĐ) Trước bối cảnh số công nhân lao động bị mất việc, giãn việc gia tăng trong những tháng cuối năm, tổ chức Công đoàn đang nỗ lực làm việc với ...
Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

Tăng tính hấp dẫn của mạng lưới xe buýt Thủ đô: Cốt lõi vẫn là hạ tầng

(LĐTĐ) Phát triển hệ thống giao thông công cộng từ lâu được xem là một trong những giải pháp khả thi, bền vững để từng bước kéo giảm ùn tắc giao ...
“Bảng tử thần”

“Bảng tử thần”

Chỉ duy nhất bảng E không còn đại diện nào tại vòng tứ kết World Cup 2022…

Tin khác

Huyện Mê Linh sẵn sàng tổ chức Festival hoa đầu tiên

Huyện Mê Linh sẵn sàng tổ chức Festival hoa đầu tiên

(LĐTĐ) Festival hoa 2022 với chủ đề “Mê Linh rực rỡ sắc hoa” lần đầu tiên được tổ chức từ ngày 9-11/12 tại huyện Mê Linh (Hà Nội). Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, Mê Linh đã sẵn sàng cho Festival hoa đầu tiên.
HĐND Thành phố ban hành nhiều nghị quyết bảo đảm an sinh xã hội

HĐND Thành phố ban hành nhiều nghị quyết bảo đảm an sinh xã hội

(LĐTĐ) Trình bày báo cáo tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 10 (ngày 7/12), Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND Thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết: Năm 2022, HĐND Thành phố đã ban hành 48 nghị quyết, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng về các cơ chế, chính sách, có tác động sâu rộng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội của Thành phố và hiệu lực, hiệu quả của chính quyền các cấp.
Cử tri mong muốn Thành phố tăng cường các tuyến xe buýt trợ giá ra ngoại thành

Cử tri mong muốn Thành phố tăng cường các tuyến xe buýt trợ giá ra ngoại thành

(LĐTĐ) Tại ngày làm việc thứ nhất (7/12), kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã báo cáo kết quả công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2022 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội. Theo đó cử tri quan tâm nhiều đến công tác an sinh xã hội.
Phó Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động HĐND thành phố Hà Nội ngày càng thực chất, hiệu quả

Phó Chủ tịch Quốc hội: Hoạt động HĐND thành phố Hà Nội ngày càng thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Sáng 7/12, phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải đánh giá, hoạt động của HĐND và đại biểu HĐND thành phố Hà Nội ngày càng đổi mới, thực chất, hiệu quả.
Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn

(LĐTĐ) Sáng 7/12, phát biểu tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng yêu cầu các đại biểu HĐND Thành phố tập trung nghiên cứu, trao đổi, xem xét kỹ lưỡng những cơ chế, chính sách lớn, quan trọng liên quan trực tiếp tới đời sống dân sinh. Trước mắt từ nay đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, chăm lo đời sống vật chất, sức khỏe và tinh thần của nhân dân để nhân dân đón Tết vui tươi an toàn, lành mạnh, tiết kiệm.
Dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

Dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn

(LĐTĐ) Sáng nay (7/12), Thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tổ chức khai mạc kỳ họp thứ 10 HĐND khoá XVI, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo chương trình kỳ họp diễn ra trong 4 ngày (từ 7-10/12) và sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó kỳ họp dành nhiều thời gian cho hoạt động thảo luận tại tổ, nghị trường; chất vấn và trả lời chất vấn.
Xác định rõ mục tiêu, nguồn lực phát triển Hà Nội hiện đại, văn minh

Xác định rõ mục tiêu, nguồn lực phát triển Hà Nội hiện đại, văn minh

(LĐTĐ) Tại tọa đàm “Nghị quyết số 15-NQ/TW của Bộ Chính trị - Hiện thực những mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội hiện đại, văn minh và phát triển” do báo Kinh tế & Đô thị tổ chức, các chuyên gia, nhà nghiên cứu đã phân tích thực trạng và đề xuất nhiều giải pháp; nhận diện mục tiêu, nguồn lực nhằm tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của Thủ đô Hà Nội.
Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ

(LĐTĐ) Ngày 6/12, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) đã tổ chức hội thảo “Tiếp dòng di sản 130 năm Nhà máy đèn Bờ Hồ”. Hội thảo có sự tham dự của ông Hoàng Trung Hải - nguyên Ủy viên Bộ chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội; ông Thái Phụng Nê - Anh hùng lao động, nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng; ông Lê Xuân Thưởng - nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Ủy viên Thường vụ Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên Nhà máy điện Hà Nội, kiêm Bí thư Đoàn Thanh niên Nhà máy điện Yên Phụ.
Người “tiếp lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện

Người “tiếp lửa” cho phong trào hiến máu tình nguyện

(LĐTĐ) Hiến máu tình nguyện đã và đang dần trở thành nét đẹp nhân văn của mỗi người dân Thủ đô. Những giọt máu nghĩa tình đã tiếp thêm nguồn sống cho người bệnh, góp phần bồi đắp, nhân lên những giá trị nhân ái. Hà Nội là địa chỉ đỏ, xuất hiện ngày càng nhiều cá nhân, gia đình tình nguyện hiến máu cứu người. Gia đình ông Lê Đình Duật (quận Thanh Xuân) là một trong những gia đình tiêu biểu, đi đầu trong phong trào hiến máu nhân đạo.
Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

Thực hiện việc di dời các cơ quan khỏi nội đô Hà Nội: Bổ sung cơ chế để đẩy nhanh tiến độ

(LĐTĐ) Tổng kết thi hành Luật Thủ đô cho thấy, lộ trình di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở điều trị có mức độ ô nhiễm, truyền nhiễm, lây nhiễm cao, các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và các cơ quan, đơn vị nằm trong khu vực nội thành Hà Nội không đúng lộ trình đề ra và còn nhiều khó khăn, vướng mắc.
Xem thêm
Phiên bản di động