Xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

(LĐTĐ) Việc xây dựng Thành phố thông minh ở Thủ đô Hà Nội là một trong những phương thức “thông minh” để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, tạo một môi trường đô thị đáng sống cho toàn bộ cư dân Thủ đô mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII đã đặt ra. Đến năm 2030, Hà Nội phấn đấu tiến lên nhóm dẫn đầu ASEAN về Thành phố thông minh.
Nâng chất lượng cuộc sống theo hướng đô thị xanh Hà Nội đã hình thành các thành phần cốt lõi của thành phố thông minh Xu hướng tất yếu của kinh tế nông nghiệp thông minh, hiện đại

Theo “Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” đã được phê duyệt, Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị, hành chính đô thị loại đặc biệt, cũng là trung tâm văn hóa, giáo dục đào tạo và khoa học kỹ thuật quan trọng của cả nước; một trong những trung tâm kinh tế, du lịch, thương mại, dịch vụ của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Thủ đô Hà Nội phát triển theo mô hình chùm đô thị.

Xây dựng Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thông minh và hiện đại

Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”. (Ảnh minh họa: Minh Phương)

Vị trí trung tâm của Thủ đô cũng như các thành tựu trong phát triển kinh tế, góp phần nâng cao mức sống của người dân Thủ đô nhưng cũng tạo ra áp lực đô thị hóa, quá tải hạ tầng. Những vấn đề như ách tắc giao thông, chất lượng nước sạch, ô nhiễm môi trường đều ở mức báo động. Các vấn đề liên quan đến hạ tầng xã hội như y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao cũng quá tải nghiêm trọng.

Chính vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền Thành phố và cung cấp dịch vụ công đã được Hà Nội quan tâm từ lâu. Ngay từ năm 2014, Thành phố đã đi những bước đi đầu tiên tìm hiểu về xây dựng Thành phố thông minh. Đến năm 2016, Thành phố bắt đầu triển khai một số ứng dụng Thành phố thông minh theo phương thức vừa làm vừa rút kinh nghiệm và bước đầu đạt được hiệu quả nhất định. Thành phố đã ban hành nhiều kế hoạch để đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, bao gồm cả các ứng dụng thí điểm liên quan đến Thành phố thông minh.

Năm 2019, Thành phố đề ra yêu cầu xây dựng đề án “Xây dựng Thành phố Hà Nội thông minh đến năm 2025, định hướng đến 2030” với mục đích xác định một lộ trình tổng thể, đồng bộ để xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành một Thành phố thông minh, có vị trí xứng đáng trong mạng lưới các Thành phố thông minh của ASEAN và thế giới.

Để hướng tới mục tiêu “Xây dựng Thành phố thông minh”, hiện tại, Hà Nội đã bắt đầu với việc thiết lập một hệ thống công nghệ thông tin theo hướng tổng thể, đồng bộ, thống nhất sử dụng chung trên toàn Thành phố. Chuyển đổi từ hình thức triển khai nhỏ lẻ sang triển khai tập trung; tập trung ưu tiên triển khai các hệ thống thông tin, cơ sở sở dữ liệu cốt lõi và chuyên ngành tích hợp thành hệ thống dữ liệu lớn đảm bảo kết nối chia sẻ dữ liệu với các cơ sở dữ liệu quốc gia theo quy định.

Thành phố tiếp tục duy trì hoạt động và đầu tư nâng cấp hạ tầng kỹ thuật đối với Trung tâm dữ liệu nhà nước Hà Nội tại số 185 Giảng Võ (đã đưa vào hoạt động từ năm 2012) để cài đặt, duy trì các hệ thống thông tin chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố. Đồng thời, thời gian tới, Thành phố tiếp tục đề xuất các giải pháp triển khai các cấu phần cơ bản phục vụ xây dựng Thành phố thông minh như: Trung tâm dữ liệu chính, Trung tâm dữ liệu dự phòng; Trung tâm điều hành thông minh.

Thành phố tiếp tục triển khai hạ tầng công nghệ thông tin, duy trì và triển khai mở rộng hạ tầng mạng diện rộng của Thành phố (mạng WAN) đến 579/579 xã, phường, thị trấn, kết nối cơ quan chính quyền các cấp của Thành phố. Kết nối hoạt động mạng tin học Ủy ban nhân dân Thành phố với Mạng thông tin điện tử hành chính Chính phủ, thực hiện liên thông các hệ thống thông tin, ứng dụng phục vụ chỉ đạo, điều hành Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xuyên suốt đến Thành phố.

Hệ thống họp trực tuyến của Thành phố tiếp tục được duy trì hiệu quả. Trong đợt phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021, Thành phố đã khai thác, sử dụng hiệu quả hệ thống để triển khai các cuộc họp giao ban Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội từ Thành phố đến cấp xã. Đồng thời, Thành phố đã triển khai kết nối liên thông hệ thống họp trực tuyến của Thành phố với hệ thống họp trực tuyến của văn phòng Chính phủ, đảm bảo kết nối thông suốt từ điểm cầu trung ương đến điểm cầu 3 cấp Thành phố. Hiện nay, các hệ thống nền tảng cho phát triển chính quyền số đang được Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đẩy mạnh triển khai.

Đến nay, việc xây dựng cơ sở dữ liệu, tạo nền tảng xây dựng Thành phố thông minh của thành phố Hà Nội bước đầu đã đạt được kết quả như: Thiết lập và duy trì hoạt động của Cổng giao tiếp điện tử của Thành phố; hệ thống điều hành tác nghiệp, theo dõi và rà soát việc thực hiện các nhiệm vụ của tất cả các đơn vị của Thành phố; 100% cán bộ công chức sử dụng email công vụ và thiết lập hệ thống họp trực tuyến trong nội bộ Thành phố; triển khai kết nối trục liên thông trong văn bản điện tử 3 cấp liên thông với Cổng thông tin của Chính phủ.

Về cung cấp dịch vụ công, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dân cư phục vụ triển khai các ứng dụng, dịch vụ phục vụ công dân, doanh nghiệp và công tác quản lý điều hành của Thành phố; xây dựng mạng WAN dùng chung toàn Thành phố; đưa vào vận hành hệ thống một cửa liên thông điện tử dùng chung toàn Thành phố, liên thông từ thành phố đến 30 quận, huyện và 579 phường, xã, thị trấn với 1.448/1.828 dịch vụ công mức độ 3 và 4; thí điểm triển khai hệ thống biên lai điện tử trong cung cấp các dịch vụ hành chính công. Các ứng dụng dùng chung gồm: Cổng thông tin điện tử, hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống thư điện tử công vụ, quản lý văn bản và điều hành tác nghiệp... tiếp tục được duy trì. Các dịch vụ thực hiện qua mạng với tỉ lệ cao: Đăng ký thành lập doanh nghiệp qua mạng đạt tỉ lệ 100%; hải quan điện tử 100%; kê khai thuế điện tử và bảo hiểm xã hội trên 98%.

Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam vào nhóm nước thu nhập trung bình khá và đến năm 2045 trở thành nước có thu nhập cao. Đây là các mục tiêu rất tham vọng, đòi hỏi không chỉ nỗ lực rất lớn của cả nước mà còn phải có một phương thức phát triển thông minh và phù hợp. Chiến lược kinh tế xã hội 10 năm đến năm 2030 xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nòng cốt của phương thức phát triển đất nước trong thời gian tới. Trong tầm nhìn chung như vậy, Hà Nội với tư cách là Thủ đô của đất nước, nơi tập trung đội ngũ trí thức, các trường đại học, các viện nghiên cứu đầu ngành của cả nước cần phải và có điều kiện để đi nhanh hơn.

Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội cũng đặt mục tiêu: Đến năm 2025, phát triển nhanh và bền vững Thủ đô theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại, có sức cạnh tranh cao trong nước và khu vực; cơ bản hoàn thành mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đến năm 2030, Hà Nội trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”; phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh khu vực và quốc tế; hoàn thành công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô.

Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

Fortech khánh thành cơ sở sản xuất 15.000m2 tại Việt Nam

(LĐTĐ) Ngày 5/12, Fortech chính thức khánh thành cơ sở sản xuất mới tại Việt Nam. Nhà máy có diện tích 15.000m2, tọa lạc tại Khu công nghiệp Quế Võ 2, xã Ngọc Xá, thị xã Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, được trang bị cơ sở vật chất hiện đại, dây chuyền sản xuất hiệu quả, dự kiến ​​sẽ tạo hàng trăm cơ hội việc làm tại địa phương và nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như đơn đặt hàng từ Đông Nam Á.
Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

Bộ GD&ĐT cảnh báo thông tin xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa tiếng Trung Quốc

(LĐTĐ) Tối 5/12, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) phát đi thông tin, cảnh báo hành vi xuyên tạc Quyết định phê duyệt sách giáo khoa (SGK) tiếng Trung Quốc lớp 3, lớp 4.
Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

Bế mạc Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro năm 2023

(LĐTĐ) Ngày 5/12, tại Depot Phú Lương, Giải bóng đá Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) lần thứ 3 năm 2023 chính thức khép lại sau nhiều ngày tranh tài kịch tính. Với sự đầu tư ngày một bài bản, chuyên nghiệp, Giải bóng đá thường niên Hanoi Metro tiếp tục khẳng định sự lớn mạnh của phong trào văn hóa, thể thao, rèn luyện sức khỏe cho đội ngũ cán bộ nhân viên Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội.
Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

Chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” năm 2023

(LĐTĐ) Tiếp nối sự thành công rực rỡ của 5 mùa liên tiếp 2017 - 2022, ngày 5/12, Cộng đồng Tình nguyện Việt Nam chính thức phát động Lễ tôn vinh “Tuổi trẻ cống hiến vì cộng đồng” mùa thứ 6 với đầy mong chờ và hứa hẹn sẽ nhận được sự tham gia đông đảo của các gương mặt tiêu biểu trên toàn quốc.
Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

Phẫu thuật nội soi một lỗ: Kỹ thuật y khoa sánh ngang tầm thế giới

(LĐTĐ) Sau khi phát hiện con gái 4 tuổi bị nang ống mật chủ, một gia đình người Australia (hiện đang sinh sống tại Indonesia) đã quyết định sang Việt Nam để điều trị bằng công nghệ nội soi một lỗ.
TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

TP.HCM: Có thêm sản phẩm du lịch đường thủy phục vụ người dân và du khách

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tuần lễ du lịch thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 3, Sở Du lịch TP.HCM đã giới thiệu 17 sản phẩm du lịch đường thủy, giúp người dân và du khách có thể tham quan hệ thống sông nước Thành phố.
Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

Năm 2024 tiếp tục xét xử một số đại án

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng 5/12, Chánh án Toà án nhân dân (TAND) Thành phố Nguyễn Hữu Chính đã báo cáo kết quả công tác năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

Tin khác

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

HĐND thành phố Hà Nội lấy phiếu tín nhiệm 28 chức danh

(LĐTĐ) Chiều 5/12, tiếp tục Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã thông qua danh sách người được lấy phiếu tín nhiệm
Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

Đề nghị đẩy nhanh tiến độ hoàn thành việc cung cấp nước sạch

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương đã thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền năm 2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội.
Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2023 ước đạt trên 400 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Trong năm 2023, thu ngân sách của Thành phố đạt cao vượt 13,5% dự toán. Tổng thu ước đạt 400.421 tỷ đồng, đảm bảo chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên, chi hỗ trợ người lao động và đối tượng sử dụng lao động, chi đảm bảo an sinh xã hội.
HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

HĐND Thành phố nắm bắt đúng, trúng vấn đề quan trọng, cấp thiết để giám sát, chất vấn

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI tổ chức kỳ họp 14 - kỳ họp thường lệ cuối năm 2023. Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.
HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

HĐND Thành phố chất vấn nhóm vấn đề giao thông đô thị tại kỳ họp 14

(LĐTĐ) Phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố khoá XVI, Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn cho biết, kỳ họp này, Thường trực HĐND Thành phố dự kiến tái chất vấn kết quả thực hiện một số nội dung nghị quyết, kết luận chất vấn của HĐND Thành phố đã đến thời hạn nhưng tiến độ còn chậm, chưa hiệu quả; Chất vấn về nhóm vấn đề giao thông đô thị của Thành phố.
Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

Khai mạc kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khoá XVI

(LĐTĐ) Sáng nay (5/12), kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khoá XVI đã chính thức khai mạc. Kỳ họp dự kiến xem xét, thông qua 67 nội dung, trong đó, xem xét 25 báo cáo và 42 nội dung ban hành nghị quyết.
Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

Hà Nội: Cán bộ, công chức nghỉ Tết âm lịch 7 ngày

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội nghỉ Tết Âm lịch năm 2024 liền 7 ngày liên tục, từ ngày 29 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

Hà Nội: Phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số là trọng tâm trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Thành phố duy trì và vận hành ổn định hệ thống giao ban trực tuyến, hệ thống hòm thư điện tử công vụ; hệ thống quản lý điều hành tác nghiệp; hệ thống thông tin báo cáo, triển khai cấp hơn 39 nghìn chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giao dịch điện tử.
Hiện đại hóa bộ phận “một cửa” vì người dân và doanh nghiệp

Hiện đại hóa bộ phận “một cửa” vì người dân và doanh nghiệp

Nhiều năm qua, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính (bộ phận “một cửa”) trên địa bàn thành phố Hà Nội hoạt động khá hiệu quả. Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới, đầu tháng 1/2023, UBND Thành phố đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Mô hình Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính hiện đại các cấp trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động