M
04/09/2020 15:52

Bài dự thi “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Xây dựng kênh truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh thành phố Hà Nội sáng tạo

(LĐTĐ) Việc thiết lập một kênh truyền thông mang tính chất hệ thống xuyên suốt trong các cấp công đoàn Thành phố, giúp không chỉ đoàn viên công đoàn mà toàn thể nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các nhà khoa học có địa chỉ tin cậy để trao đổi, thống nhất và hiến kế cho Thành phố thực hiện thành công mục tiêu đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực.

Gia tăng tương tác trong dịch vụ hành chính công để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước
Hướng đến nền hành chính phục vụ
Nâng cao công tác tuyên truyền để tạo ý thức về bảo vệ môi trường

Thực trạng hiện nay

Ngày 30/10/2019, Tổng Giám đốc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) Audrey Azouley đã ký quyết định công nhận 66 thành phố trên thế giới chính thức ra nhập Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, trong đó có thành phố Hà Nội.

Thủ đô của Việt Nam là một trong 246 thành phố sáng tạo trên thế giới, là thành phố thứ 32 được công nhận về lĩnh vực thiết kế. Đây chính là cơ hội giúp Hà Nội tăng cường vai trò và vị thế của mình, khai thác những lợi thế tiềm năng nhằm tạo ra sự khác biệt, độc đáo và hấp dẫn.

0353 aynh 2
Không gian bích hoạ phố Phùng Hưng được coi là một trong những dự án nghệ thuật sáng tạo của Thủ đô. (Nguồn ảnh: Lao động Thủ đô)

Trọng tâm của Hà Nội là đặt sự sáng tạo, đặc biệt từ góc độ thiết kế vào trung tâm của sự phát triển bền vững thành phố, với tầm nhìn trở thành Thủ đô sáng tạo của Đông Nam Á. Bề dày nghìn năm văn hiến, kho tàng di sản văn hoá to lớn của Thủ đô sẽ trở thành một trong nguồn lực quan trọng phát triển các lĩnh vực thiết kế sáng tạo. Đồng thời, với lợi thế là đầu mối giao lưu văn hoá lớn của đất nước, nơi tập trung nhân tài, trí tuệ của cả nước, Hà Nội sẽ trở thành "miền đất hứa" cho bất kỳ ai đam mê sáng tạo và muốn thành công.

Cùng với việc tham gia Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO, những kế hoạch được thành phố hoạch định cho những năm tiếp theo, như: Kiến tạo trung tâm thiết kế sáng tạo Hà Nội; xây dựng, củng cố các không gian sáng tạo; triển khai dự án chuỗi chương trình truyền hình tài năng sáng tạo Hà Nội; tổ chức lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội; xây dựng mạng lưới các nhà thiết kế sáng tạo trẻ… sẽ tạo điều kiện cho lĩnh vực sáng tạo thiết kế tiếp tục được nâng tầm trong thời gian tới, đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực, điểm đến của tri thức và sáng tạo trên thế giới.

Để hoàn thành mục tiêu đó Hà Nội còn phải đối mặt với nhiều thách thức như sự tăng trưởng kinh tế không ổn định. Quá trình đô thị hoá tăng nhanh cũng như sự gia tăng dân số quá cao đã và đang gây áp lực lớn lên việc giải quyết các vấn đề an sinh xã hội và quy hoạch kiến trúc đô thị.

Trong các lĩnh vực như giáo dục, thông tin về sáng tạo chưa cập nhật sự phát triển chung của thế giới; thiếu cơ chế phối hợp các lĩnh vực thiết kế sáng tạo; tình trạng vi phạm bản quyền ở nhiều lĩnh vực sáng tạo còn diễn ra; thị trường văn hoá phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, khái niệm thiết kế như một lĩnh vực kinh tế còn là khái niệm tương đối mới tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng.

Giải pháp đề xuất

Bản thân hoạt động thiết kế đã luôn hiện diện mạnh mẽ trong cuộc sống hàng ngày của người dân Hà Nội từ xưa tới nay. Chính vì vậy, việc đưa thông tin chính thống, những luận điểm của các nhà khoa học nghiên cứu về lĩnh vực thiết kế sáng tạo lên một kênh truyền thông chính thức là vô cùng cần thiết.

Việc thiết lập một kênh truyền thông mang tính chất hệ thống xuyên suốt trong các cấp Công đoàn Thành phố, giúp không chỉ đoàn viên Công đoàn mà toàn thể nhân dân Thủ đô, đặc biệt là các nhà khoa học có địa chỉ tin cậy để trao đổi, thống nhất và hiến kế cho Thành phố thực hiện thành công mục tiêu đưa Hà Nội trở thành kinh đô sáng tạo của khu vực.

Chính vì những lý do nêu trên, Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã xây dựng ý tưởng "Xây dựng kênh truyền thông xã hội quảng bá hình ảnh Hà Nội - thành phố thiết kế sáng tạo từ nét đẹp văn hóa của thủ đô ngàn năm văn hiến".

Theo đó, tên kênh truyền thông: Hà Nội - Thành phố thiết kế sáng tạo

Nền tảng xây dựng kênh: Mạng xã hội video Youtube, mạng xã hội Facebook

Nội dung thông tin bao gồm: Các video, hình ảnh, bài viết, bài nghiên cứu thuộc lĩnh vực thiết kế sáng tạo của Hà Nội trong suốt chiều dài lịch sử văn hóa của Thủ đô (Bao gồm cả trong quá khứ, hiện tại và các ý tưởng sáng tạo trong tương lai)

Hệ thống nhân sự triển khai nội dung kênh: Các Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn viên chức Thành phố, phối hợp đoàn thanh niên các cấp Thành phố triển khai thực hiện thành lập bộ phận xây dựng nội dung tuyên truyền trên Kênh.

Cách thức vận hành kênh: Bộ phận xây dựng nội dung Kênh định kỳ hàng tuần tổng hợp thông tin, tổng hợp video, hình ảnh, bài viết do các Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn viên chức Thành phố cung cấp hoặc trực tiếp sáng tạo nội dung đăng tải lên kênh. Hàng năm có thể tổ chức các cuộc thi liên quan tới việc sáng tạo nội dung đăng tải trên kênh nhằm quảng bá truyền thông rộng rãi tăng tính tương tác giữa các Công đoàn cơ sở.

Để những thông tin tuyên truyền quảng bá hình ảnh Hà Nội đến gần hơn với mọi người dân Thủ đô, trách nhiệm của mỗi đoàn viên Công đoàn viên chức thành phố Hà Nội phải là một tuyên truyền viên nhiệt huyết, tận tâm.

Việc tuyên truyền này không chỉ giúp công đoàn viên Thủ đô nghiên cứu, tìm hiểu, áp dụng thực tế mà còn giúp phát huy tối đa sức sáng tạo toàn dân. Từ đó, nhiều ý tưởng mới mẻ, sáng tạo sẽ được phát hiện và vận dụng thành công trong thực tiễn đời sống văn hóa, xã hội và kinh tế của Hà Nội.

* Tít do Lao động Thủ đô đặt

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Nguồn :