M
03/09/2020 20:42

Bài dự thi: “Ý tưởng sáng tạo vì Thủ đô anh hùng, Thành phố hòa bình”

Gia tăng tương tác trong dịch vụ hành chính công để nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước

(LĐTĐ) Hiện nay, Hà Nội đang tích cực triển khai xây dựng chính phủ điện tử, trong đó đặc biệt chú trọng phát triển dịch vụ công, điều này cho phép người dân tương tác với các cơ quan nhà nước, góp phần công khai, minh bạch thông tin, cải thiện mối quan hệ giữa chính quyền với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

Sử dụng hiệu quả thời giờ làm việc trong cơ quan hành chính
Xây dựng đội nhóm trí tuệ lan toả ý thức giữ gìn môi trường văn minh
Hiến kế xóa tình trạng ô nhiễm môi trường từ đốt rơm rạ

Thực trạng hiện nay

Mặc dù đã đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, hiện nay, hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của thành phố Hà Nội vẫn còn một số hạn chế, dẫn đến sự tương tác trong thực hiện dịch vụ công giữa người dân và cơ quan cung cấp dịch vụ chưa đạt hiệu quả cao như mong muốn. Việc thực hiện Dịch vụ công trực tuyến trên các thiết bị còn chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền, phổ biến đến người dân còn chưa thực sự hiệu quả; một số hồ sơ, thủ tục hành chính chưa được đơn giản hóa,…

Theo thống kê, thành phố Hà Nội hiện có số người người sử dụng internet đạt tỉ lệ cao so với cả nước, nhưng hiểu biết về tin học và cơ hội tiếp cận internet của người dân, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa còn rất hạn chế.

0909 screen shot 2020 09 03 at 70845 pm
Từ năm 2003, Hà Nội đã xây dựng một cổng thông tin điện tử làm cầu nối giao tiếp giữa chính quyền Thành phố với người dân và doanh nghiệp trên môi trường mạng.

Bên cạnh đó, trình độ, hiểu biết về công nghệ thông tin của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế, ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân và doanh nghiệp. Mặc dù thành phố Hà Nội đã mở nhiều lớp đào tạo, tập huấn cho cán bộ làm công tác công nghệ thông tin và trang bị máy tính tương đối đầy đủ, hiện đại, tuy nhiên, trình độ tin học và sự hiểu biết về công nghệ thông tin của đội ngũ công chức, viên chức còn hạn chế, dẫn đến tình trạng trình độ tin học vẫn chỉ ở mức xử lý văn bản văn phòng, vẫn còn tình trạng thụ động vào các đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin. Vì vậy, mức độ ứng dụng công nghệ thông tin trong cung ứng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 chưa đạt kết quả như mong muốn của người dân và doanh nghiệp.

Giải pháp đề xuất

Để nâng cao hiệu quả, chất lượng của các dịch vụ công và gia tăng sự tương tác trong thực hiện dịch vụ công giữa người đân và cơ quan cung cấp dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng sống của xã hội, Cổng Giao tiếp điện tử Hà Nội đề xuất bốn giải pháp trong thời gian tới:

* Thứ nhất, đó là giải pháp về con người.

Cần có nhân lực xử lý các dịch vụ công, bao gồm các cán bộ, công chức tham gia xử lý hồ sơ điện tử, các chuyên viên quản trị mạng và nhân viên kỹ thuật. Thêm vào đó, để đảm bảo việc cung cấp đầy đủ thông tin về các Dịch vụ công trực tuyến cần có các cán bộ biên tập nội dung số. Họ đảm nhiệm việc tiếp nhận, xử lý, biên tập, cập nhật thông tin và phối hợp xử lý Dịch vụ công để đảm bảo hoạt động của cổng thông tin điện tử. Công chức, viên chức biên tập nội dung số và chuyên viên quản trị hàng năm cần được đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp vụ phù hợp với lĩnh vực đảm nhiệm. Ngoài ra, người dân tham gia Dịch vụ công trực tuyến cũng cần phải có một số hiểu biết và kỹ năng về tin học hay công nghệ thông tin.

Để nâng cao chất lượng của cán bộ thực hiện dịch vụ công, cần quán triệt sâu sắc tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân. Lấy người dân làm trung tâm và mục tiêu phục vụ, sẵn sàng đáp ứng những nhu cầu, kiến nghị chính đáng của nhân dân, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người dân khi thực hiện các dịch vụ công. Đồng thời, triển khai mạnh mẽ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc Hà Nội, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, hành vi ứng xử trong thực hiện công vụ, nghiệp vụ và từng bước xây dựng đội ngũ công chức, viên chức, người lao động “Kỷ cương - Trách nhiệm - Tận tình - Thân thiện”, góp phần gìn giữ, phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp của Thủ đô và đất nước, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Cùng với đó, cần chú trọng tăng cường đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt, đặc biệt là cán bộ trực tiếp xử lý các dịch vụ công.

* Thứ hai, giải pháp về cơ chế chính sách.

Hiện nay, Thành phố đang tích cực xây dựng đô thị thông minh, vì vậy, phải chú trọng cải cách về thủ tục hành chính gắn với công khai, minh bạch trong giải quyết các thủ tục, đặc biệt là các lĩnh vực đã triển khai dịch vụ công,… nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tiết kiệm chi phí.

4730 3406 img 2937
Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước từ gia tăng tương tác trong dịch vụ hành chính công. (Nguồn ảnh: Lao động Thủ đô)

Cùng với đó, cần triển khai đánh giá chất lượng cung ứng dịch vụ của các cơ quan hành chính nhà nước trên các lĩnh vực khác nhau, qua đó nắm bắt nhu cầu, mong muốn của người dân và doanh nghiệp để có biện pháp cải thiện chất lượng phục vụ và cung ứng dịch vụ, nâng cao hơn nữa sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; đồng thời, tăng cường thực hiện Bộ quy tắc ứng xử,…

Tạo điều kiện thuận lợi để người dân, doanh nghiệp có sự tương tác, phản ánh, góp ý đối với cơ quan cung cấp dịch vụ công, đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chính quyền điện tử, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm mục tiêu phục vụ. Có hình thức khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ như giảm lệ phí, giảm thời gian thực hiện,...

* Thứ ba, giải pháp về công nghệ

Tiếp tục mở rộng mạng đô thị thành phố để kết nối toàn bộ các cơ quan trực thuộc Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, các đơn vị sự nghiệp có cung cấp dịch vụ công; mở rộng và hoàn thiện hệ thống kết nối không dây công cộng với công nghệ tiên tiến, tính ổn định cao, chất lượng dịch vụ tốt, bảo đảm yêu cầu về an ninh thông tin để cán bộ, công chức, viên chức của thành phố, doanh nghiệp, người dân dễ dàng truy cập internet và sử dụng Dịch vụ công trực tuyến; mở rộng hạ tầng, Trung tâm thông tin dịch vụ công phục vụ chính quyền và cộng đồng; đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là bảo mật về các thông tin của người dân được cung cấp trên môi trường mạng.

Xây dựng các điểm truy cập internet miễn phí tại các vùng dân cư, đặc biệt là các vùng xa trung tâm để người dân tiếp cận với internet và sử dụng các dịch vụ công được thuận lợi.

Ngoài ra, cần có các cơ sở dịch vụ công hướng dẫn qua điện thoại, hay giao tiếp trực tuyến để hỗ trợ những người khuyết tật hoặc bị hạn chế về sức khỏe không thể sử dụng các dịch vụ công.

* Thứ tư, giải pháp về thông tin tuyên truyền.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về lợi ích, hiệu quả, phương thức sử dụng dịch vụ công trong đời sống xã hội đến từng người dân, doanh nghiệp.

Các hình thức tuyên truyền phải được đa dạng, sinh động và phù hợp với từng vùng, từng đối tượng như thành thị, nông thôn, nông dân, công nhân, trí thức, người lao động,... Phát huy vai trò của các đoàn thể, nhất là đoàn thanh niên trong tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân trong thực hiện các dịch vụ công.

Trong quá trình tuyên truyền, cần lắng nghe phản hồi của người dân để tổng hợp, đối thoại, có những giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả trong thực hiện dịch vụ công. Chủ động đến với dân để thực hiện một số dịch vụ như thiết thực với nhân dân,...

Sự tham gia, sử dụng dịch vụ công của người dân và doanh nghiệp, tổ chức xã hội là những tác nhân quan trọng, nâng cao hơn nữa hiệu quả của chính quyền điện tử, góp phần không nhỏ trong công cuộc xây dựng và phát triển Thủ đô Anh hùng - Thành phố vì hòa bình.

* Tít do Lao động Thủ đô đặt

Công đoàn Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Nguồn :