Xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện

(LĐTĐ) Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, sáng nay (7/8), Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tiến hành phiên làm việc chính thức.
Phát huy hơn nữa tiềm năng, thế mạnh du lịch – văn hóa
Xây dựng quận Long Biên phát triển bền vững, văn minh, hiện đại
Phát huy cao độ trí tuệ tập thể, hoàn thành nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025

Tới dự Đại hội có các đồng chí: Bùi Tuấn Quang - Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; Nguyễn Thị Bích Ngọc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã của Thành phố và 235 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 8.400 đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Ứng Hòa.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiều thành tựu nổi bật

Phát biểu khai mạc tại Đại hội, Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường cho biết: Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là sự kiện chính trị quan trọng trong đời sống chính trị của cán bộ, Đảng viên và nhân dân huyện Ứng Hòa.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy; sự giúp đỡ, phối hợp có hiệu quả của các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội, các quận/huyện/thị xã trên địa bàn; Đảng bộ chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã phát huy truyền thống quê hương anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, nhất trí, chủ động, sáng tạo quyết tâm vượt qua khó khăn, tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XXII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXVI Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội XXIII Đảng bộ huyện; lãnh đạo hoàn thành 3 chương trình, 3 kế hoạch, giải quyết nhiều vấn đề lớn, bức thiết đặt ra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, tạo bước chuyển biến mới toàn diện trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường. Niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền được củng cố và nâng cao. Những kết quả đó đã tạo nên diện mạo mới cho quê hương Ứng Hòa, mở ra nhiều triển vọng tốt đẹp trong công cuộc xây dựng, phát triển và hội nhập hiện nay.

Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Ứng Hòa, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức đúng vào thời điểm đất nước ta đã trải qua hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 75 năm xây dựng nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Đại hội có nhiệm vụ quan trọng: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2015-2020; quyết định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ phát triển huyện giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo; thảo luận và đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Bí thư Huyện ủy khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 để lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội; bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Bí thư Huyện ủy Ứng Hòa khóa XXIII Nguyễn Phi Thường phát biểu khai mạc Đại hội.

“Tôi đề nghị các đại biểu tham dự Đại hội nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ tham gia tích cực vào thực hiện các nội dung, chương trình Đại hội đã đề ra; qua đó góp phần để Đại hội thành công tốt đẹp” - đồng chí Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Ứng Hòa cho biết: Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Ứng Hòa đã triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đạt nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, kinh tế phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm ước đạt 7,72%. Cơ cấu các ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng giảm dần tỷ trọng ngành Nông nghiệp; tăng tỷ trọng các ngành Công nghiệp, Dịch vụ.

Sản xuất nông nghiệp tiếp tục phát triển, việc ứng dụng khoa học công nghệ trong nông nghiệp bước đầu đạt kết quả tích cực. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng không ngừng được cải thiện và tiếp tục tăng trưởng ổn định. Công tác thu hút dự án, nguồn vốn đầu tư và giải phóng mặt bằng được thực hiện tích cực. Trong nhiệm kỳ đã triển khai 144 dự án trọng điểm với mức đầu tư là 2.740,122 tỷ đồng; trong đó tổng số vốn xã hội hóa là 2.689 tỷ đồng; đã hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 103 dự án; hỗ trợ và tái định cư cho 29 dự án. Lĩnh vực thương mại - dịch vụ có mức tăng trưởng khá và chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu kinh tế.

Công tác xây dựng nông thôn mới, chăm lo đời sống nông dân được quan tâm đầu tư. Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo xây dựng Chương trình số 06-CTr/HU ngày 26/7/2016 về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân huyện Ứng Hòa giai đoạn 2016 - 2020”. Theo tiêu chí nông thôn mới đến nay, huyện đã có 6 tiêu chí đạt và 3 tiêu chí cơ bản đạt; có 24/28 xã đã đạt chuẩn nông thông mới; phấn đấu đến hết năm 2020 toàn huyện có 28/28 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Kết cấu hạ tầng kỹ thuật khu vực nông thôn được quan tâm đầu tư xây dựng với hơn 2.126 tỷ đồng, đầu tư cải tạo 96,9km đường giao thông nông thôn; đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi, cơ sở vật chất văn hóa, điện, chợ nông thôn… Phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 đạt được kết quả quan trọng; huy động nhân dân và doanh nghiệp đóng góp hàng nghìn ngày công và hơn 469,796 tỷ đồng.

Văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển tiến bộ, an sinh xã hội được đảm bảo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai có hiệu quả. Chất lượng xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị văn hóa được nâng lên. Công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử, văn hóa được quan tâm. Hệ thống thiết chế văn hóa từ huyện đến cơ sở được đầu tư, hoàn thiện, từng bước đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa ngày càng cao của nhân dân.

An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Công tác quốc phòng - quân sự địa phương được củng cố, tăng cường. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được thực hiện nghiêm túc, bài bản và đạt được kết quả quan trọng; chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của các cấp chính quyền được tăng cường, trọng tâm là đổi mới phong cách chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Chất lượng hoạt động của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục được nâng lên.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Các đại biểu tiến hành biểu quyết tại Đại hội.

“Những kết quả đạt được nhiệm kỳ qua đã khẳng định quyết tâm cao của Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa trong thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII; đổi mới phong cách lãnh đạo, chỉ đạo, lựa chọn đúng, trúng và tập trung chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả nhiều vấn đề lớn có tính đột phá; đồng thời nghiêm túc chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân để có giải pháp khắc phục kịp thời” - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Ứng Hòa khẳng định.

Từ những nền tảng cơ bản đã đạt được, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đặt mục tiêu xây dựng tổ chức Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng, làm động lực để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và bền vững, quy mô và tiềm lực tăng lên. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực: Giảm tỷ trọng ngành nông nghiệp, cơ cấu kinh tế nội ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng mở rộng vùng sản xuất chuyên canh, áp dụng khoa học công nghệ nhằm tăng năng suất và giá trị sản phẩm nông nghiệp; tăng tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng và dịch vụ. Kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội ngày càng hoàn thiện, đồng bộ và hiện đại.

Chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới không ngừng được nâng lên. Sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển. An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. An ninh - quốc phòng được tăng cường và giữ vững. Phấn đấu xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện.

Để thực hiện mục tiêu này, Đảng bộ huyện Ứng Hòa đề ra 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 18 nhóm chỉ tiêu trong nhiệm kỳ mới.

Tạo nền tảng bước vào giai đoạn mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa đạt được trong 5 năm qua.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, là một huyện thuần nông, đất đai rộng nhưng trũng, cơ sở hạ tầng còn rất khó khăn song với truyền thống văn hóa, lịch sử, quê hương cách mạng với địa danh Trầm Lộng - Khu Cháy là căn cứ an toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ trong kháng chiến chống Pháp; Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa đã đoàn kết, thống nhất, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII với 15/16 chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Ứng Hòa khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc cơ bản tán thành với những nội dung đã nêu trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội, nhất là 5 nhiệm vụ chủ yếu, 3 khâu đột phá và 11 nhóm giải pháp toàn diện trên các lĩnh vực; đồng tình với chủ đề Đại hội và cũng là quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa trong nhiệm kỳ tới, đó là “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống quê hương cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và sức sáng tạo của nhân dân; khai thác mọi nguồn lực, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn, đảm bảo quốc phòng an ninh; xây dựng huyện Ứng Hòa xanh, sạch, hội nhập và phát triển toàn diện”. Trên cơ sở phương hướng đó, đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị Đại hội quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm như:

Thứ nhất, ngay sau Đại hội, đề nghị Đảng bộ huyện tổ chức quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện tới toàn thể đảng viên, cán bộ và nhân dân trong huyện, đồng thời nắm vững tinh thần, mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XXVII để cụ thể hóa thành chương trình hành động của Huyện trong thời gian tới phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của địa phương, nhất là trong điều kiện dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, có tác động lớn đến sự phát triển của thế giới, của Việt Nam trong đó có Thủ đô Hà Nội. Vì vậy, trong cụ thể hóa Nghị quyết cần có kịch bản cho từng mức độ tác động của dịch Covid trên tinh thần dự báo chính xác để có giải pháp phù hợp.

Trước mắt, cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ nhiệm vụ, đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 song song với khôi phục phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và đạt kết quả quan trọng trong thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Chính phủ. Về lâu dài, huyện cần phát triển toàn diện ngành Nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư, chế biến nông sản: thu mua, đóng gói, bảo quản, vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp theo mô hình hợp tác xã để đảm bảo quyền lợi của nông dân…quyết tâm đưa nghị quyết của Ban Thường vụ huyện ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Ứng Hòa theo hướng hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, hiệu quả, bền vững giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030 thành mục tiêu trước mắt cần làm ngay của huyện.

Thứ hai, chăm lo phát triển sự nghiệp văn hóa - xã hội của địa phương. Trọng tâm là, phấn đấu nâng chất lượng giáo dục của huyện; xây dựng đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động, nâng cao năng suất lao động, thực sự trở thành khâu đột phá quan trọng, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển. Phát huy các di tích lịch sử cách mạng kháng chiến gắn với phát triển du lịch và làng nghề truyền thống của địa phương. Tập trung giải quyết có hiệu quả các vấn đề bức xúc của nhân dân; chăm lo vấn đề an sinh xã hội, đảm bảo đời sống vật chất tinh thần người dân ngày được nâng cao.

Lãnh đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn, giải quyết dứt điểm những kiến nghị, khiếu nại chính đáng của Nhân dân; không để phát sinh những điểm nóng về an ninh, trật tự trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

xay dung huyen ung hoa xanh sach hoi nhap va phat trien toan dien
Toàn cảnh Đại hội.

Thứ ba, tiếp tục thực hiện tốt Quy chế “cấp ủy viên dự họp với tổ chức cơ sở Đảng, thị trấn, chi bộ thôn, tổ dân phố, cụm dân cư”; từ kinh nghiệm hoạt động thực tiễn trong nhiệm kỳ vừa qua, đề nghị các đồng chí có giải pháp để nhân rộng tác phong sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm, chỉ đạo quyết liệt, không né tránh những việc khó đến từng cấp ủy cơ sở. Trong từng giai đoạn, cần lựa chọn đúng và lãnh đạo thực hiện quyết liệt có trọng tâm, trọng điểm, khâu đột phá , tạo chuyển biến toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của Đảng bộ; coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của bộ máy chính quyền; hiệu quả hoạt động của Hội động nhân dân các cấp, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào điều hành phục vụ nhân dân. Trong quá trình lãnh đạo, quản lý điều hành, cấp ủy và chính quyền các cấp cần linh hoạt, sáng tạo phù hợp với từng hoàn cảnh cụ thể; lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân để có những quyết sách và điều chỉnh hợp lý. Coi trọng và phát huy vai trò Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

“Trong kháng chiến, Ứng Hòa là địa phương đi đầu trong nhiều phong trào hành động cách mạng của cả nước và đã vinh dự được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; trong hòa bình, Ứng Hòa là địa phương đi đầu trong nhiều lĩnh vực lao động, sản xuất, có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình phát triển của Thủ đô và đất nước. Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, tôi tin tưởng rằng, ảng bộ và nhân dân huyện Ứng Hòa sẽ ra sức phấn đấu, tiếp tục có nhiều đóng góp để trong những năm tới Huyện Ứng Hòa phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, có kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại; xứng đáng là đơn vị anh hùng của Thủ đô anh hùng, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại” - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh.

P.T

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

Võ sĩ Taekwondo Hà Nội xuất sắc giành Huy chương Vàng với bài thi quyền cá nhân nam

(LĐTĐ) Chiều 16/5, tại Nhà thi đấu Tây Hồ, võ sĩ Taekwondo Hà Nội Phạm Quốc Việt đã xuất sắc giành Huy chương Vàng (HCV) với bài thi quyền cá nhân ...
Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Kiếm thủ Vũ Thành An nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

(LĐTĐ) Mới đây, Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trao Bằng khen cho vận động viên Vũ Thành An - vận động ...
Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

Hà Nội: Tăng cường cao điểm bảo đảm an toàn SEA Games 31

(LĐTĐ) Chiều 16/5, Trung tâm Thông tin chỉ huy - Công an thành phố Hà Nội thông tin, các Tổ công tác 141 triển khai công tác bảo đảm an ninh ...
[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

[Infographics] Bảng tổng sắp huy chương SEA Games 31 ngày 16/5: Việt Nam hơn đội đứng thứ 2 tới 52 HCV

(LĐTĐ) Tính đến 22h00 ngày 16/5, Đoàn thể thao Việt Nam có tổng 198 huy chương, trong đó có 88 Huy chương Vàng, 54 Huy chương Bạc và 55 Huy chương ...
Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

Giải đáp vướng mắc về chế độ, chính sách cho người lao động quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Gần 300 đoàn viên Công đoàn và người lao động quận Hoàn Kiếm đã được giải đáp những băn khoăn, vướng mắc về các vấn đề liên quan đến pháp ...
Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

Kình ngư Huy Hoàng phá kỷ lục SEA Games ở nội dung bơi 400m tự do

(LĐTĐ) Tối 16/5, tại Cung thể thao dưới nước Mỹ Đình, kình ngư Nguyễn Huy Hoàng có cú nước rút ngoạn mục để cán đích đầu tiên với thành tích 3 ...
Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Đề nghị Chính phủ đánh giá cụ thể về đổi mới chương trình, sách giáo khoa

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá cụ thể công tác chỉ đạo thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục ...

Tin khác

Quận Bắc Từ Liêm: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp SEA Games 31

Quận Bắc Từ Liêm: Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp SEA Games 31

(LĐTĐ) Để lan toả hình ảnh đẹp của quận Bắc Từ Liêm đến với du khách trong nước và quốc tế, trong những ngày diễn ra SEA Games 31, đặc biệt là môn thi đấu Pencak Silat, quận Bắc Từ Liêm đã tăng cường kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm trên địa bàn.
Nhân rộng mô hình “Chi hội thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm”

Nhân rộng mô hình “Chi hội thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm”

(LĐTĐ) Nhân “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2022, mới đây Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Tây Hồ tiếp tục chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Xuân La ra mắt mô hình Chi hội thay đổi hành vi trong an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường.
Trao trả tài sản cho cổ động viên xem SEA Games 31 đánh rơi

Trao trả tài sản cho cổ động viên xem SEA Games 31 đánh rơi

(LĐTĐ) Sau khi phát hiện ra chiếc ví có chứa nhiều tài sản và giấy tờ quan trọng tại khu vực bảo vệ, Công an quận Bắc Từ Liêm đã nhanh chóng phối hợp với Ban tổ chức Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa và Thể thao quận thông báo, trả lại tài sản cho người đánh rơi.
Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

Hà Nội: Khởi công xây dựng cụm công nghiệp 10,7ha

(LĐTĐ) Ngày 16/5, huyện Thạch Thất tổ chức lễ khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp làng nghề Dị Nậu (xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất), với tổng diện tích đất thực hiện dự án là 10,7ha và có tổng mức đầu tư gần 267,6 tỷ đồng.
Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

Hà Nội: Sáp nhập, bổ nhiệm lãnh đạo hai Ban Quản lý dự án Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 16/5, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh chủ trì hội nghị.
Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Thanh Trì: Đối thoại với các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

(LĐTĐ) Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 huyện Thanh Trì vừa tổ chức Hội nghị đối thoại với các doanh nghiệp nhằm tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục hồi, phát triển sản xuất - kinh doanh trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn huyện trước tác động của dịch Covid-19.
Tưng bừng “Ngày hội SEA Games”

Tưng bừng “Ngày hội SEA Games”

(LĐTĐ) Mới đây, quận Bắc Từ Liêm tổ chức Chương trình “Ngày hội SEA Games” - đây là một trong chuỗi 7 hoạt động lớn của quận nhằm chào mừng Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31).
Quận Hoàn Kiếm trao Huy hiệu Đảng cho 195 đảng viên

Quận Hoàn Kiếm trao Huy hiệu Đảng cho 195 đảng viên

(LĐTĐ) Ngày 13/5, Quận ủy Hoàn Kiếm tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2022 cho các đảng viên trên địa bàn. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành, 75 năm tuổi Đảng.
Khai mạc giải cầu lông huyện Thường Tín chào đón SEA Games 31

Khai mạc giải cầu lông huyện Thường Tín chào đón SEA Games 31

(LĐTĐ) Mới đây, tại Nhà thi đấu Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Thường Tín, Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín (Hà Nội) đã tổ chức giải cầu lông vô địch huyện năm 2022 chào đón SEA Games 31.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản

Lãnh đạo thành phố Hà Nội chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản

(LĐTĐ) Chiều 13/5, tại chùa Quán Sứ (thành phố Hà Nội), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm và chúc mừng Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 - Dương lịch 2022.
Xem thêm
Phiên bản di động