Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện cơ quan, đơn vị. Qua đó, xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng vững mạnh.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Nhiều hoạt động thiết thực chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân Công đoàn huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua ngày càng thiết thực, hiệu quả LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước

Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; tuyên truyền triển khai học tập Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị Khóa XIII về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, nhiệm vụ chính trị của huyện.

Bên cạnh đó, chỉ đạo Công đoàn các cấp tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Công đoàn các cấp, nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở. Các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ thể dục thể thao mừng Đảng, mừng xuân và kỷ niệm ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và của huyện.

Đồng thời tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021, Luật chính quyền địa phương và các hoạt động tháng công nhân gắn với các phong trào hành động cách mạng.

Xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh
Huyện Mỹ Đức xây dựng đội ngũ công nhân, viên chức, lao động ngày càng vững mạnh. (Ảnh minh hoạ: H.D)

Các cấp Công đoàn huyện triển khai các kế hoạch thực hiện chương trình của Thành ủy thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ Thành Phố khóa XVI. Tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng gắn với chương trình số 32-CTr/TU của Thành uỷ Hà Nội về xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, các Nghị quyết của công đoàn, đặc biệt là Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Hiến pháp, Luật Biển Việt Nam, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; tuyên truyền về biển đảo và pháp luật về Biển đảo.

Kết quả, hàng năm đã có 134 lượt Công đoàn cơ sở tổ chức cho 5.850 lượt công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tham gia học tập; triển khai thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” hàng năm đã có 144 lượt đơn vị tổ chức cho 5.986 lượt CNVCLĐ tham gia học tập.

Công đoàn các cấp đã động viên CNVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, học tin học, ngoại ngữ. Các đơn vị doanh nghiệp tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề cho 1.005 công nhân lao động. Cuộc thi tìm hiều chế độ chính sách đối với lao động nữ được 3.259 bài.

Các cấp Công đoàn tiếp tục vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp tiếp tục được quan tâm. LĐLĐ huyện phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra đánh giá đề nghị UBND huyện đánh giá, công nhận các đơn vị đạt chuẩn văn hóa hàng năm.

Đến nay đã có 118/148 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được xét công nhận và giữ vững danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 83,33% tổng số đơn vị.

Bên cạnh đó, trong thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Mỹ Đức làm tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, thực hiện văn hóa giao thông và tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Đồng thời tích cực hưởng ứng thực hiện “Năm phát triển đoàn viên” và “Năm trật tự và văn minh đô thị” tuyên truyền vận động CNVCLĐ thực hiện chuẩn mực người Hà Nội thanh lịch, văn minh; thực hiện 2 Bộ quy tắc ứng xử của UBND Thành phố đối với CNVCLĐ nơi công cộng và tại cơ quan, đơn vị.

Hàng năm, LĐLĐ huyện xây dựng kế hoạch và tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân với chủ đề từng năm cụ thể do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động được các cấp công đoàn và CNVCLĐ tích cực hưởng ứng "gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế 1/5.

Trong Tháng Công nhân LĐLĐ huyện đã tổ chức thực hiện nhiều hoạt động chào mừng từ huyện đến cơ sở, phối hợp với Cung Văn hóa lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát và trao tặng 400 suất quà cho công nhân và con công nhân có hoàn cảnh khó khăn; tư vấn khám bệnh miễn phí cho trên 700 công nhân lao động, hàng năm LĐLĐ huyện tổ chức Hội khỏe CNVCLĐ với trên 4.300 lượt vận động viên tham gia.

Các cấp Công đoàn đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, duy trì nâng cao chất lượng các câu lạc bộ, cụm văn hóa, thể thao trong CNVCLĐ. LĐLĐ Huyện tổ chức các hội thi, liên hoan tiếng hát CNVCLĐ và tham gia hội thi tiếng hát CNVCLĐ, hội khỏe CNVCLĐ cụm thi đua số 5 LĐLĐ Thành Phố Hà Nội đạt giải nhất, nhì, ba.

Chương trình xây dựng đội ngũ CNVCLĐ Thủ đô tiếp tục được quan tâm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Thủ đô và huyện về trình độ mọi mặt cho đội ngũ CNVCLĐ...

Trong thời gian tới, Liên đoàn Lao động huyện Mỹ Đức Tuyên truyền nâng cao nhận thức về quyền, trách nhiệm của Công đoàn và của đoàn viên công đoàn. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa hình thức, biện pháp tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến tổ chức Công đoàn, đoàn viên, người lao động; ý thức chấp hành pháp luật, nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho đối tượng đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Liên đoàn Lao động huyện cũng sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện Chương trình hành động của Huyện ủy, Liên đoàn Lao động Thành phố thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương (khoá X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”.

H.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế.
Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.
Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

Tiếp tục tái cấu trúc doanh nghiệp Nhà nước để phát huy hiệu quả

(LĐTĐ) Với 676 doanh nghiệp, nắm giữ số tài sản trị giá hơn 3,8 triệu tỷ đồng (tính đến đầu năm 2023), doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) được xác định có vị trí then chốt và là một lực lượng quan trọng của kinh tế Nhà nước, góp phần quan trọng ổn định kinh tế vĩ mô và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

Sôi nổi cuộc thi ảnh “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa” lần thứ 2

(LĐTĐ) Chào mừng kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã tổ chức cuộc thi ảnh tập thể “Duyên dáng áo dài nữ công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa”, lần thứ 2 năm 2024. Hội thi đã thu hút đông đảo Công đoàn cơ sở hưởng ứng giam gia.

Tin khác

Lan tỏa các điển hình tiên tiến trong hoạt động nữ công

Lan tỏa các điển hình tiên tiến trong hoạt động nữ công

(LĐTĐ) Mới đây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức mít tinh kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1.984 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023.
Ra mắt Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây

Ra mắt Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Ngày 1/3, tại thị xã Sơn Tây, Công đoàn Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã Sơn Tây chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.
Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên

Bàn giao Mái ấm Công đoàn, mang niềm vui Xuân đến đoàn viên quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (29/2), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm Công đoàn tới gia đình chị Kim Thị Viên - đoàn viên Công đoàn Trường THCS Bồ Đề.
Các cấp Công đoàn TP.HCM chi hơn 600 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

Các cấp Công đoàn TP.HCM chi hơn 600 tỷ đồng chăm lo Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Ngày 29/2, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả công tác chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động TP.HCM trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

Công đoàn Thủ đô hỗ trợ gần 2.000 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp 8/3

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã hỗ trợ 1.968 nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ 988 triệu đồng.
Cần chế độ đãi ngộ tương xứng với đặc thù công việc của cán bộ y tế

Cần chế độ đãi ngộ tương xứng với đặc thù công việc của cán bộ y tế

(LĐTĐ) Ngành Y tế là một ngành đặc thù với trình độ và chất lượng lao động cao, tuy nhiên, hiện nay nhiều chế độ, chính sách dành cho bác sĩ, nhân viên y tế chưa tương xứng. Làm sao để giải quyết vấn đề này nhằm tạo động lực, thu hút nhân tài, cũng như “giữ chân” nhân viên y tế tại các bệnh viện công luôn là vấn đề được quan tâm. Nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), đồng chí Trịnh Tố Tâm, Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã có cuộc trao đổi với phóng viên (PV) Báo Lao động Thủ đô xoay quanh nội dung này.
Trên 10,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

Trên 10,5 triệu đoàn viên, người lao động được chăm lo trong dịp Tết Nguyên đán

(LĐTĐ) Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, đã có trên 10,5 triệu lượt đoàn viên, người lao động được thụ hưởng các hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn với tổng kinh phí hơn 7.025 tỷ đồng.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng quà lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 26/2, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đã đến thăm hỏi, tặng quà nữ công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Phúc Thọ và huyện Quốc Oai.
Phường Phúc La (Hà Đông): Tạo động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

Phường Phúc La (Hà Đông): Tạo động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Cùng với công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn phường Phúc La (Hà Đông) đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, viên chức, người lao động. Qua đó, tạo động lực cho đoàn viên công đoàn hăng hái thi đua, từng bước nâng cao hiệu quả chất lượng công việc.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội thăm, tặng quà cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Sáng 23/2, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà, trao hỗ trợ cho lao động nữ có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội và Công đoàn Tổng Công ty Vận tải Hà Nội.
Xem thêm
Phiên bản di động