Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!

(LĐTĐ) Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) vào thời điểm Đai hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ. Trên nền tảng những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong hơn 9 thập kỷ qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều kỳ tích mới.
Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống Đoàn kết, vững vàng đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới
Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Phát huy truyền thống 91 năm của Đảng quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tin tưởng chắc chắn rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là trung tâm đoàn kết, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngày 3/2/1930 đánh dấu thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đã có chính đảng lãnh đạo. Với niềm tin sắt son vào Đảng, vào mặt trận Việt Minh, chỉ 15 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng toàn thể Nhân dân Việt Nam đã nhất tề nổi dậy làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đưa nước ta từ thân phận nửa phong kiến, nửa thuộc địa thành quốc gia độc lập, quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là thành quả tất yêu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và thành lập Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện.

Độc lập dân tộc chưa lâu, thực dân Pháp lại quay trở lại, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954), buộc Chính phủ Pháp và các bên liên quan phải ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Giơ-ne-vơ để đi tới ký kết thống nhất thiết lập nền hòa bình trên toàn cõi Đông Dương. Đồng thời, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời hai miền Nam- Bắc chờ tổng tuyển cử tự do. Song vì hoàn cảnh lịch sử, thực dân Pháp vừa rút khỏi Việt Nam thì đế quốc Mỹ đã can thiệp và sau đó đưa quân vào tham chiến tại Việt Nam nên phải mất 25 năm sau dưới sự lãnh đạo của Đảng, vào ngày 30/4/1975 lịch sử chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh thu giang sơn về một mối.

Đất nước thống nhất chưa lâu, thì trong giai đoạn 1978-1988, một lần nữa cả dân tộc phải đứng lên đánh bại hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và Tây Bắc của Tổ quốc. Hệ quả của các cuộc chiến tranh khiến đất nước lâm vào khó khăn mọi mặt, đã thế trong nội tại nền kinh tế lại mất hơn một thập kỷ duy trì quản lý kinh tế bao cấp, nên đời sống nhân dân gặp thêm muôn vàn khó khăn. Nhưng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu, Đảng ta đã nhận biết được những khiếm khuyết trong quản lý và đã đề ra cương lĩnh đổi mới. Đại hội VI của Đảng thực sự đã mở ra con đường đổi mới để nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập vào kinh tế toàn cầu, cởi trói cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế có điều kiện vươn lên cùng phát triển…

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Toàn thể dân tộc Việt Nam, vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa xuân thắng lợi (ảnh HNM)

35 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được những thành quả trên mọi phương diện kinh tế- xã hội chưa từng có trong lịch sử. Về kinh tế, từ quốc gia nghèo nàn, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình (khoảng 3.500 USD năm 2020). Đồng thời, Việt Nam cũng vươn lên thành quốc gia nằm trong tốp dẫn đầu thế giới xuất khẩu các mặt hàng nông sản (gạo, cà phê luôn xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới), góp phần cho bài toán an ninh lương thực toàn cầu. Trên bình diện chính trị- ngoại giao, từ một quốc gia bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quan trọng của thế giới và khu vực; vị thế, uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Không những vậy, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với một số cường quốc, nước lớn trên thế giới. Ở khía cạnh thương mại, Việt Nam đã chủ động tham gia thiết lập luật chơi thương mại toàn cầu. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia ký Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cả đa phương lẫn song phương nhiều nhất trên thế giới. Điều đặc biệt, thể chế kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện. Từ chỗ kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đến nay kinh tế tư nhân đã vươn lên thành cực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Trên bình diện quốc phòng- an ninh, chúng ta một mặt tạo ra môi trường hòa bình, một mặt không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.

Song hành với thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Có thể nói nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tạo nên một Ban Chấp hành Trung ương, tập thể Đảng bộ, chi bộ ở các địa phương, cơ sở vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xác định “Đảng là máu thịt của Nhân dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trước những diễn biến bất lợi của tình hình chính trị quốc tế, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng không những chúng ta cơ bản hoàn thắng thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, mà trên bình diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng đã làm quyết liệt công tác này. Với phương:“Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi”; với phương châm “lấy xây để chống”, nhờ đó dân ngày càng có niềm tin vào Đảng. Sinh thời Bác Hồ vô vàn kính yêu từng dạy: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Xác định dân là gốc, nên một khi dân tin Đảng, Đảng là của toàn thể dân tộc, “Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dân luôn tin Đảng” thì ắt luôn tạo nên sức mạnh vô địch không gì ngăn cản nổi.

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Là Thủ đô của đất nước, Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại; xanh- sạch. (ảnh P.Hùng)

Chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chào Xuân mới Tân Sửu 2021, tại thời khắc đặc biệt này chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới- Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ đến những Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh về nền độc lập - tự do của Tổ quốc.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu, toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Anh hùng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Thủ đô nói riêng luôn vững bước dưới cờ Đảng, kỳ Tổ quốc ra sức học tập, lao động, sản xuất, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu để cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm nên những mùa Xuân thắng lợi, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; thực hiện thành công mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”!

H.Lê

Nên xem

Nhìn lại đợt dịch Covid-19 thứ 4: Những cột mốc đáng nhớ góp phần thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả

Nhìn lại đợt dịch Covid-19 thứ 4: Những cột mốc đáng nhớ góp phần thích ứng an toàn, kiểm soát dịch hiệu quả

(LĐTĐ) Kể từ khi có dịch Covid-19, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các bộ, ...
Các địa phương không được thực hiện trái quy định của Trung ương trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế

Các địa phương không được thực hiện trái quy định của Trung ương trong phòng, chống dịch và phục hồi, phát triển kinh tế

(LĐTĐ) Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, khi thực hiện quy định tạm thời về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, các địa ...
Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Trong 9 tháng đầu năm 2021, bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chăm lo cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Tây Hồ ...
Thành phố Hạ Long tạm đình chỉ nhiệm vụ với 3 Chủ tịch UBND phường vì để cơ sở vi phạm phòng, chống dịch

Thành phố Hạ Long tạm đình chỉ nhiệm vụ với 3 Chủ tịch UBND phường vì để cơ sở vi phạm phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) vừa tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các phường: Hà Khẩu, Hoành Bồ, Hồng Hải ...
Tăng cường công tác truyền thông trong thi hành án dân sự, hành chính

Tăng cường công tác truyền thông trong thi hành án dân sự, hành chính

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự (THADS), ngay từ đầu năm, Bộ Tư pháp đã tích cực, chủ động triển khai nhiều giải pháp ...
Thanh Hóa khẩn trương, quyết liệt xử lý ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn

Thanh Hóa khẩn trương, quyết liệt xử lý ổ dịch Covid-19 tại thị xã Bỉm Sơn

(LĐTĐ) Tính đến cuối ngày 16/10, tại ổ dịch thị xã Bỉm Sơn ghi nhận 49 ca mắc Covid-19. Đây là ổ dịch rất nguy hiểm và phức tạp do liên ...
Facebook đang phát triển một AI có khả năng ghi lại mọi thứ người dùng làm

Facebook đang phát triển một AI có khả năng ghi lại mọi thứ người dùng làm

Facebook hiện đang nghiên cứu một AI hoàn toàn mới sẽ được tích hợp vào cặp kính thông minh tương lai của họ để ghi lại mọi thứ mà người ...

Tin khác

Cơ chế “thoáng” cần giải quyết “thông”!

Cơ chế “thoáng” cần giải quyết “thông”!

(LĐTĐ) Để giúp cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục vượt khó do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, Ngân hàng nhà nước Việt Nam (NHNN) đang cùng các bộ, ngành liên quan tiến hành sửa điều kiện vay trả lương ngừng việc gói hỗ trợ 7.500 tỷ đồng theo hướng bỏ điều kiện không có nợ xấu, không yêu cầu quyết toán thuế năm 2020.
Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng đội ngũ doanh nhân

Bác Hồ và sự nghiệp xây dựng đội ngũ doanh nhân

(LĐTĐ) Sau ngày đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (2/9/1945), mặc dù bận trăm công nghìn việc nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất quan tâm đến giới doanh nhân, Công Thương Việt Nam.
Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

Đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó

(LĐTĐ) Làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 ảnh hưởng nghiêm trọng đến cộng đồng doanh nghiệp. Với phương châm “bạn đồng hành của doanh nghiệp”, Quốc hội, Chính phủ đã có nhiều biện pháp kịp thời giúp đỡ doanh nghiệp vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục sản xuất- kinh doanh.
Cách ly y tế là phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định về phòng, chống dịch

Cách ly y tế là phù hợp với thông lệ quốc tế và quy định về phòng, chống dịch

(LĐTĐ) Ở một số nước phát triển, kể cả người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng Covid-19 khi nhập cảnh vẫn phải cách ly y tế. Còn khu vực Nam Mỹ như Brazil… những công dân đến từ các quốc gia có dịch bất luận thế nào cũng phải cách ly y tế ít nhất 1 tuần. Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 với những biến thể khó lường, an toàn vẫn là nhiệm vụ hàng đầu.
Vươn tầm cao mới

Vươn tầm cao mới

(LĐTĐ) Phát huy hào khí Thăng Long - Hà Nội, phát huy hào khí tháng Mười… toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động, cộng đồng doanh nhân và nhân dân Thủ đô cùng chung sức đồng lòng, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự điều hành của chính quyền Thành phố quyết tâm xây dựng Thủ đô vươn tầm cao mới, góp phần quan trọng vào mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Quét mã QR phải như thói quen đeo khẩu trang

Quét mã QR phải như thói quen đeo khẩu trang

(LĐTĐ) Để tiến tới mô hình “sống chung với dịch” trong hoàn cảnh mới, tạo điểm quét mã QR tại tất cả cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất- kinh doanh là điều kiện bắt buộc. Đặc biệt, người dân phải có thói quen quét mã QR khai báo y tế như việc đeo khẩu trang.
Để Thủ đô phát triển xứng tầm

Để Thủ đô phát triển xứng tầm

(LĐTĐ) Ngày 22/9, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1484-QĐ/TU về thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi). Với việc thành lập Ban Chỉ đạo sẽ tạo động lực đẩy nhanh quá trình hoàn thiện dự thảo Luật để trình Chính phủ; trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến, trình Quốc hội xem xét thông qua…
Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác

Dịch Covid-19 chưa yên, đừng ôm tâm lý thờ ơ, mất cảnh giác

(LĐTĐ) Chỉ thị 22/CT-UBND về điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn Thành phố trong tình hình mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành như một bước ngoặt đánh dấu việc Hà Nội từng bước thực hiện nới lỏng và đưa cuộc sống dần trở về trạng thái “bình thường mới”. Tuy nhiên, khi dịch Covid-19 chưa yên, bản thân mỗi người dân cần nêu cao ý thức, không lơ là, tuân thủ nghiêm quy định phòng, chống dịch.
Đừng để thành quả chống dịch bị đổ bể vì "vui" mà ra đường

Đừng để thành quả chống dịch bị đổ bể vì "vui" mà ra đường

(LĐTĐ) Chỉ một “đốm nhỏ” có thể bùng cháy cả cánh rừng, đối với đại dịch Covid-19, nếu mỗi người dân không nâng cao ý thức phòng, chống và trách nhiệm công dân trước cộng đồng thì cái giá phải trả sẽ rất đắt.
Một chính sách nhân văn

Một chính sách nhân văn

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) đang soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Dự thảo Nghị định có một số điểm có lợi cho người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động