M
03/02/2021 14:40

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!

(LĐTĐ) Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) vào thời điểm Đai hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng thành công rực rỡ. Trên nền tảng những thành tựu to lớn mà đất nước đã đạt được trong hơn 9 thập kỷ qua, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta sẽ tiếp tục đạt được nhiều kỳ tích mới.

Kỳ vọng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống Đoàn kết, vững vàng đưa đất nước phát triển trong giai đoạn mới
Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Phát huy truyền thống 91 năm của Đảng quang vinh do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, tin tưởng chắc chắn rằng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ là trung tâm đoàn kết, đủ bản lĩnh, trí tuệ để đưa đất nước bước vào thời kỳ phát triển mới.

Ngày 3/2/1930 đánh dấu thời khắc đặc biệt của lịch sử dân tộc, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, từ đây giai cấp công nhân và nhân dân lao động Việt Nam đã có chính đảng lãnh đạo. Với niềm tin sắt son vào Đảng, vào mặt trận Việt Minh, chỉ 15 năm sau, dưới sự lãnh đạo của Đảng toàn thể Nhân dân Việt Nam đã nhất tề nổi dậy làm nên cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, đưa nước ta từ thân phận nửa phong kiến, nửa thuộc địa thành quốc gia độc lập, quyền làm chủ thuộc về nhân dân. Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh long trọng đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa -Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á là thành quả tất yêu cuộc hành trình tìm đường cứu nước và thành lập Đảng do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và rèn luyện.

Độc lập dân tộc chưa lâu, thực dân Pháp lại quay trở lại, dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu” (7/5/1954), buộc Chính phủ Pháp và các bên liên quan phải ngồi vào bàn đàm phán ở Hội nghị Giơ-ne-vơ để đi tới ký kết thống nhất thiết lập nền hòa bình trên toàn cõi Đông Dương. Đồng thời, lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời hai miền Nam- Bắc chờ tổng tuyển cử tự do. Song vì hoàn cảnh lịch sử, thực dân Pháp vừa rút khỏi Việt Nam thì đế quốc Mỹ đã can thiệp và sau đó đưa quân vào tham chiến tại Việt Nam nên phải mất 25 năm sau dưới sự lãnh đạo của Đảng, vào ngày 30/4/1975 lịch sử chúng ta mới hoàn thành sứ mệnh thu giang sơn về một mối.

Đất nước thống nhất chưa lâu, thì trong giai đoạn 1978-1988, một lần nữa cả dân tộc phải đứng lên đánh bại hai cuộc chiến tranh biên giới phía Tây Nam và Tây Bắc của Tổ quốc. Hệ quả của các cuộc chiến tranh khiến đất nước lâm vào khó khăn mọi mặt, đã thế trong nội tại nền kinh tế lại mất hơn một thập kỷ duy trì quản lý kinh tế bao cấp, nên đời sống nhân dân gặp thêm muôn vàn khó khăn. Nhưng với phương châm nhìn thẳng vào sự thật, không chịu khuất phục trước đói nghèo, lạc hậu, Đảng ta đã nhận biết được những khiếm khuyết trong quản lý và đã đề ra cương lĩnh đổi mới. Đại hội VI của Đảng thực sự đã mở ra con đường đổi mới để nền kinh tế Việt Nam dần hội nhập vào kinh tế toàn cầu, cởi trói cơ chế, chính sách để các thành phần kinh tế có điều kiện vươn lên cùng phát triển…

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Toàn thể dân tộc Việt Nam, vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa xuân thắng lợi (ảnh HNM)

35 năm qua, thực hiện công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, đất nước ta đã thu được những thành quả trên mọi phương diện kinh tế- xã hội chưa từng có trong lịch sử. Về kinh tế, từ quốc gia nghèo nàn, đến nay Việt Nam đã trở thành quốc gia có mức thu nhập trung bình (khoảng 3.500 USD năm 2020). Đồng thời, Việt Nam cũng vươn lên thành quốc gia nằm trong tốp dẫn đầu thế giới xuất khẩu các mặt hàng nông sản (gạo, cà phê luôn xuất khẩu đứng thứ 2 thế giới), góp phần cho bài toán an ninh lương thực toàn cầu. Trên bình diện chính trị- ngoại giao, từ một quốc gia bị bao vây cấm vận, đến nay Việt Nam đã tham gia hầu hết các tổ chức quan trọng của thế giới và khu vực; vị thế, uy tín chính trị của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Không những vậy, Việt Nam hiện đã thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, đối tác chiến lược với một số cường quốc, nước lớn trên thế giới. Ở khía cạnh thương mại, Việt Nam đã chủ động tham gia thiết lập luật chơi thương mại toàn cầu. Hiện Việt Nam là một trong những quốc gia ký Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cả đa phương lẫn song phương nhiều nhất trên thế giới. Điều đặc biệt, thể chế kinh tế thị trường ngày càng được hoàn thiện. Từ chỗ kinh tế Nhà nước đóng vai trò chủ đạo, đến nay kinh tế tư nhân đã vươn lên thành cực quan trọng của nền kinh tế đất nước. Trên bình diện quốc phòng- an ninh, chúng ta một mặt tạo ra môi trường hòa bình, một mặt không ngừng tăng cường tiềm lực quốc phòng- an ninh để bảo vệ toàn vẹn chủ quyền của Tổ quốc.

Song hành với thành tựu về kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng cũng được Đảng ta đặc biệt chú trọng. Có thể nói nhờ làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã góp phần tạo nên một Ban Chấp hành Trung ương, tập thể Đảng bộ, chi bộ ở các địa phương, cơ sở vững mạnh có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp đề ra. Xác định “Đảng là máu thịt của Nhân dân”, trong nhiệm kỳ Đại hội XII, trước những diễn biến bất lợi của tình hình chính trị quốc tế, đặc biệt là do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trong năm 2020, dưới sự lãnh đạo của Đảng không những chúng ta cơ bản hoàn thắng thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, mà trên bình diện xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Trung ương Đảng đã làm quyết liệt công tác này. Với phương:“Xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế - xã hội là trung tâm, chăm lo đời sống Nhân dân là cốt lõi”; với phương châm “lấy xây để chống”, nhờ đó dân ngày càng có niềm tin vào Đảng. Sinh thời Bác Hồ vô vàn kính yêu từng dạy: “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Xác định dân là gốc, nên một khi dân tin Đảng, Đảng là của toàn thể dân tộc, “Đảng gắn bó mật thiết với Nhân dân, dân luôn tin Đảng” thì ắt luôn tạo nên sức mạnh vô địch không gì ngăn cản nổi.

Vững bước dưới cờ Đảng làm nên những mùa Xuân thắng lợi!
Là Thủ đô của đất nước, Hà Nội luôn vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để xây dựng Thủ đô ngày càng văn minh, hiện đại; xanh- sạch. (ảnh P.Hùng)

Chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, chào Xuân mới Tân Sửu 2021, tại thời khắc đặc biệt này chúng ta thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới- Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta; tưởng nhớ đến những Anh hùng liệt sĩ đã không tiếc máu xương hy sinh về nền độc lập - tự do của Tổ quốc.

Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Tân Sửu, toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung, nhân dân Thủ đô Anh hùng và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên Công đoàn Thủ đô nói riêng luôn vững bước dưới cờ Đảng, kỳ Tổ quốc ra sức học tập, lao động, sản xuất, nâng cao cảnh giác sẵn sàng chiến đấu để cùng với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm nên những mùa Xuân thắng lợi, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới; thực hiện thành công mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng và văn minh”!

H.Lê

Nguồn :