M
18/06/2020 16:28

Vẹn nguyên những lời dạy của Bác Hồ

(LĐTĐ) Bác Hồ vô vàn kính yêu không chỉ là lãnh tụ, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới, Người còn là Nhà báo vĩ đại. Những lời dạy của Bác Hồ đối với những người làm báo cách mạng Việt Nam như: Viết cho ai? Viết để làm gì? Viết như thế nào?... mãi vẹn nguyên giá trị.

Câu chuyện về cành hoa phong lan Bác tặng
Vẹn nguyên những lời dạy của Bác Hồ về cần, kiệm, liêm, chính
Khắc ghi bài học sau những lần gặp Bác Hồ
0817 nha bao hcm
Chủ tịch Hồ Chí Minh- Nhà báo, người thầy vĩ đại của các nhà báo Cách mạng Việt Nam. (Ảnh tư liệu)

Trong gần sáu chục năm hoạt động cách mạng, Bác đã viết hàng nghìn bài báo thuộc đủ thể loại, đăng trên nhiều báo trong nước và quốc tế. Khi bàn đến các vấn đề cốt lõi của một tác phẩm báo chí, Người căn dặn các nhà báo: “Làm báo phải hết sức cẩn thận về hình thức, về nội dung, về cách viết… Muốn tiến bộ, muốn viết hay thì phải cố gắng học hỏi, ra công rèn luyện.

Kinh nghiệm của tôi là thế này: Mỗi khi viết một bài báo thì tự đặt câu hỏi: Viết cho ai xem? Viết để làm gì? Viết thế nào cho phổ thông dễ hiểu, ngắn gọn dễ đọc”. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”, Bác lại nhắc nhở: Người tuyên truyền bao giờ cũng phải tự hỏi: Viết cho ai xem? Nói cho ai nghe?.

Trong “Thư gửi lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng”, Chủ tịch Hồ Chí Minh lưu ý: Đối tượng của tờ báo là đại đa số dân chúng, một tờ báo mà không được đại đa số quần chúng ham muốn thì không xứng đáng là một tờ báo. Theo Người, giá trị đích thực của mỗi tác phẩm báo chí cách mạng phải có nội dung, tư tưởng đúng đắn, thiết thực đối với người đọc.

Bởi vậy, khi đã xác định rõ đối tượng phục vụ thì phải viết sao cho sát đối tượng: “Viết sao cho giản đơn, dễ hiểu, thiết thực. Sao cho mỗi đồng bào, chiến sỹ đều đọc được, hiểu được, nhớ được, làm được”. Nhưng đối với những tác phẩm báo chí hướng tới người đọc là những học giả và chính khách quốc tế, Bác lại viết một cách uyên bác, lập luận khoa học, chặt chẽ, thuyết phục.

Để viết cho mọi người dễ hiểu, dễ nhớ, Bác Hồ luôn đòi hỏi phải giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt và bảo vệ, phát triển tiếng nói của dân tộc. Người căn dặn các nhà báo phải có trách nhiệm đừng để cho tiếng mẹ đẻ của chúng ta mỗi ngày mai một đi. Trước việc một số tác phẩm báo chí sa đà vào cách dùng từ, Bác đã rất thẳng thắn chỉ rõ: “Cái bệnh dùng chữ là phổ biến trong tất cả các ngành.

Đáng lẽ báo chí phải chống lại cái bệnh đó, nhưng trái ngược lại, báo chí lại tuyên truyền cho cái tệ đó. Cố nhiên, có những chữ không thể dịch được thì ta phải mượn chữ nước ngoài”… Đặc biệt, những kinh nghiệm viết báo của Bác Hồ được thể hiện rất rõ trong bài giảng của Người với các cán bộ làm công tác tuyên truyền, báo chí và văn nghệ tại lớp chính Đảng Trung ương, ngày 17/8/1953 (bài giảng có tên là Cách viết).

Trong bài giảng này, Bác Hồ chỉ ra 5 cách tìm tài liệu để viết: “Nghe: Lắng tai nghe các cán bộ, nghe các chiến sĩ, nghe đồng bào để lấy tài liệu mà viết; Hỏi: Hỏi những người đi xa về, hỏi nhân dân, hỏi bộ đội những việc, những tình hình ở các nơi; Thấy: Mình phải đi đến, xem xét mà thấy; Xem: Xem báo chí, xem sách vở, xem báo chí trong nước, xem báo chí nước ngoài; Ghi: Những gì đã nghe, đã thấy, đã hỏi được, đã đọc được thì chép lấy để dùng mà viết, có khi xem mấy tờ báo mà chỉ được một tài liệu thôi. Tìm tài liệu cũng như những công tác khác, phải chịu khó”…

Trải qua 95 năm xây dựng và phát triển, nền báo chí cách mạng Việt Nam đã đồng hành cùng dân tộc trong 2 cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp giành độc lập - tự do cho Tổ quốc; đánh đuổi đế quốc Mỹ xâm lược thống nhất Giang sơn cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước hiện nay.

Nói một cách ngắn gọn, suốt 95 năm qua, báo chí cách mạng Việt Nam luôn xứng đáng là binh chủng trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Tuy nhiên, thời kỳ mới, tình hình mới, bên cạnh sự đóng góp xứng đáng trên mặt trận tư tưởng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vẫn còn đó một số cơ quan báo chí, nhà báo vì nhiều lý do mà bản lĩnh chính trị còn non, kiến thức chưa sâu dẫn đến những bài báo hời hợt về chính trị, non kém về nghiệp vụ…làm ảnh hưởng đến nền báo chí nước nhà.

Bởi thế, để xứng đáng là những cơ quan báo chí, xứng đáng là nhà báo cách mạng hơn lúc nào hết mỗi lời dạy của Bác Hồ kính yêu đối với người làm báo hiện nay mãi vẹn nguyên giá trị.

H.Phạm

Nguồn :