M
16/04/2021 21:10

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba

(LĐTĐ) Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Quận Đống Đa chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026 Chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật Ông Đỗ Văn Chiến giữ chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Đại diện Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh cho biết, sau hội nghị hiệp thương lần thứ hai Ban Thường trực Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện đã có công văn về việc lấy ý kiến cử tri gửi về nơi cư trú của 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. Thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú từ ngày 21/3 đến ngày 11/4/2021.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam huyện Mê Linh tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba
Toàn cảnh hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Theo đó, các hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021 – 2026 được tổ chức tại thôn, tổ dân phố nơi người ứng cử cư trú đều được tiến hành dân chủ, thành phần, số lượng cử tri tham dự hội nghị đảm bảo đúng quy định.

Các cử tri tham dự hội nghị nơi cư trú đều có đánh giá khách quan, dân chủ về người tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026. Qua việc tổ chức lấy ý kiến nơi cư trú, 70 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 đều đều có kết quả tín nhiệm cao.

Đáng chú ý, qua tổng hợp biên bản hội nghị cử tri nơi cư trú, không có người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 cần phải xác minh và trả lời các vụ việc mà cử tri nêu.

Tính đến hết ngày 12/4/2021, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh đã nhận được 9 đơn xin rút thôi không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026. Trên cơ sở đó, Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh đã tiến hành lập danh sách 61 người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021- 2026 trình hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100% đối với 61 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021-2026 và thống nhất 100% biểu quyết đồng ý cho 9 người có đơn xin rút thôi không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021- 2026.

Tính đến ngày 16/4/2021 trên địa bàn Huyện Mê Linh đã có 16/18 đơn vị xã, thị trấn tổ chức thành công hội nghị hiệp thương lần thứ ba để lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến đến ngày 17/4/2021 hai đơn vị còn lại tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba.

Cùng đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Mê Linh nhiệm kỳ 2021 – 2026 vận động bầu cử.

Tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đồng chí Hoàng Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Mê Linh đã kêu gọi đến các tổ chức thành viên cần có những hình thức tuyên truyền, vận động đến các đoàn viên, hội viên và nhân dân về cuộc bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp ngày 23/5/2021. Từ đó, nỗ lực để ngày bầu cử đạt kết quả cao, đảm bảo dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự trở ngày hội của toàn dân.

Lương Hằng

Nguồn :