M
16/04/2021 11:40

Quận Đống Đa chốt danh sách người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021 - 2026

(LĐTĐ) Ngày 16/4, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ ba lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát động phong trào thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử các cấp Chuẩn bị tốt cho Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, bảo đảm dân chủ, đúng luật Sẵn sàng cho “Ngày hội non sông”
42 người ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
Quận Đống Đa tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3

Theo báo cáo về tình hình thực hiện bước 4 tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến hết ngày 13/4, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận đã nhận được 56 Biên bản hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngoài ra trong thời gian vừa qua, Uỷ ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các phường trên địa bàn quận cũng đã lấy tín nhiệm cho 40 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, 17 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 và 42 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 2026 (trong đó 1 trường hợp là người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương, nhiệm kỳ 2021 - 2026), quận là đơn vị tổ chức hội nghị lấy tín nhiệm của cử tri nhiều nhất trên địa bàn Thành phố.

Chủ tịch Ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Đống Đa Đỗ Trọng Nam cho biết: Nhìn chung kết quả lấy tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với 59 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận Đống Đa khóa XX, nhiệm kỳ 2021 -2026 đều bảo đảm sự tín nhiệm của cử tri.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã thông qua danh sách chính thức và biểu quyết thống nhất 100%, đối với 56 người đủ tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân quận khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau khi kết thúc Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, quận Đống Đa sẽ tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương.

X.S

Nguồn :