M
01/07/2020 14:40

Tuyên dương 100 Công nhân giỏi Thủ đô 2020

(LĐTĐ) Suốt 14 năm qua, nhiều tấm gương Công nhân giỏi hiện hữu trên mọi lĩnh vực, ở tất cả các lứa tuổi được tôn vinh xứng đáng. Đây là những công nhân trực tiếp lao động, sản xuất tại các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Thủ đô.

Nhóm PV

Nguồn :