M
24/09/2020 14:41

Từng bước đổi mới hoạt động Công đoàn trong khối giáo dục

(LĐTĐ) Trong năm học 2019-2020, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín và Phòng Giáo dục và đào tạo huyện đã triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác, qua đó từng bước đổi mới hoạt động Công đoàn trong các nhà trường, góp phần tích cực hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn của ngành và của từng đơn vị, khẳng định vị thế của khối giáo dục trong phong trào Công đoàn của toàn huyện.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn huyện Thường Tín 97% lao động học nghề có việc làm sau khi tốt nghiệp Bàn giao kinh phí, hỗ trợ mái ấm công đoàn năm 2020

Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo cho biết, thời gian qua, Liên đoàn Lao động huyện đã phối hợp hiệu quả với ngành giáo dục huyện chăm lo đời sống, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định.

Theo đó, thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” năm 2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Liên đoàn Lao động huyện đã đề nghị và được Liên đoàn Lao động Thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện hỗ trợ xây, sửa mái ấm Công đoàn cho 02 giáo viên. Liên đoàn Lao động huyện đã duy trì và làm thủ tục giải ngân vốn vay từ Quỹ trợ vốn công nhân viên chức lao động nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình cho 30 giáo viên với tổng số tiền 650 triệu đồng…

Từng bước đổi mới hoạt động Công đoàn trong khối giáo dục
Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai trao Cờ thi đua và Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

Công đoàn các cấp đã phối hợp với chuyên môn tham mưu, đề xuất với cơ quan chức năng về ban hành chính sách, chế độ đối với nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; tích cực giám sát việc thực hiện chế độ chính sách, các quy định đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên; kiến nghị với chính quyền đồng cấp giải quyết các chế độ như khen thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích của cán bộ, giáo viên, nhân viên đã được quy định trong quy chế của nhà trường.

Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở khối giáo dục tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, phối hợp với chuyên môn xây dựng các biện pháp phòng ngừa bệnh nghề nghiệp; chỉ đạo các Công đoàn cơ sở đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải tiến quản lý, đổi mới phương pháp dạy và học, viết đề tài sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến dạy học…; công tác xây dựng trường học an toàn, phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc được các nhà trường duy trì, đảm bảo môi trường sư phạm thân thiện, sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thường Tín cũng đã phối hợp hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người lao động thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua mang tính đặc thù của ngành Giáo dục; phối hợp chỉ đạo phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn tham gia công tác quản lý, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, xây dựng tổ chức Công đoàn và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh…

Dưới sự chỉ đạo và tổ chức thực hiện của Liên đoàn Lao động và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, các Công đoàn cơ sở đã triển khai hiệu quả các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Năm học 2019-2020, toàn huyện có 01 đơn vị vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua; 01 tập thể và 02 cá nhận được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; 01 tập thể được nhận Cờ thi đua của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; 04 tập thể và 07 cá nhân được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc hoạt động Công đoàn.

Mai Quý

Nguồn :