M
01/04/2021 10:22

Từ 1/6, đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke phạt đến 20 triệu đồng

Từ 1/6/2021, Nghị định 38/2021/NĐ-CP có hiệu lực. Theo đó, hành vi đặt chốt cửa bên trong phòng hát karaoke bị phạt đến 20 triệu đồng.

Nguồn :