M
19/02/2021 15:13

Sửa mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke

(LĐTĐ) Bộ Tài chính mới đây đã ban hành Thông tư 01/2021/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép kinh doanh karaoke, vũ trường.

Cho phép mở lại dịch vụ karaoke, vũ trường nhưng phải kiểm soát chặt chẽ Hà Nội tăng cường quản lý kinh doanh dịch vụ karaoka, vũ trường Cấm đặt chốt cửa, thiết bị báo động bên trong phòng dịch vụ karaoke, vũ trường
Sửa mức thu phí thẩm định cấp phép kinh doanh dịch vụ karaoke
Ảnh minh họa.

Theo đó, quy định sửa đổi mức thu phí thẩm định cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke như sau:

Tại các thành phố trực thuộc trung ương; các thành phố, thị xã trực thuộc tỉnh: Từ 01 đến 03 phòng: 4.000.000 đồng/giấy; từ 04 đến 05 phòng: 6.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên: 12.000.000 đồng/giấy.

Theo quy định hiện hành, mức phí thẩm định từ 6.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng tùy theo số phòng).

Tại các khu vực khác: Từ 01 đến 03 phòng: 2.000.000 đồng/giấy; từ 04 đến 05 phòng: 3.000.000 đồng/giấy; từ 06 phòng trở lên: 6.000.000 đồng/giấy.

Theo quy định hiện hành, mức phí thẩm định từ 3.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng tùy theo số phòng

Thông tư 01/2021/TT-BTC sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 25/02/2021.

H.P

Nguồn :