M
26/04/2020 16:34

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội:

Triển khai hiệu quả Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Nhằm thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ tập trung triển khai các hoạt động sát với chủ đề “Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.

chu trong trien khai hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Tháng Công nhân năm 2020: Công đoàn đồng hành với doanh nghiệp vượt khó hậu Covid-19
chu trong trien khai hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Tích cực, chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
chu trong trien khai hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong Cắt giảm các hoạt động, tập trung nguồn lực chăm lo đoàn viên, người lao động

Chủ tịch Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản cho biết, trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020, nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ triển khai, chỉ đạo các hoạt động hưởng ứng thông qua hình thức văn bản và thư điện tử.

Đồng thời, tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đảm bảo phù hợp tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp.

chu trong trien khai hieu qua thang hanh dong ve an toan ve sinh lao dong
Vấn đề an toàn vệ sinh lao động luôn được các cấp Công đoàn và người sử dụng lao động quan tâm

Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 tại cơ sở như: Tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động thông qua hệ thống bảng tin, loa đài, băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi…

Rà soát, hoàn thiện hồ sơ quản lý về công tác an toàn vệ sinh lao động; thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; tổ chức tự kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động; kiến nghị với người sử dụng lao động quan tâm đầu tư, nâng cấp nhà xưởng, máy móc thiết bị, cải thiện điều kiện lao động và có biện pháp xử lý kịp thời các nguy cơ có thể dẫn đến tai nạn lao động; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với người lao động theo quy định…

Bên cạnh việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020. Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; vận động người lao động quan tâm, chủ động thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động để an toàn vệ sinh lao động trở thành một phong trào quần chúng rộng rãi, góp phần xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên, góp phần tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động ở cơ sở; nâng cao trách nhiệm của cộng đồng, doanh nghiệp trong việc cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Mạnh Quân

Nguồn :