M
25/01/2021 15:00

Tiếp tục khơi dậy sức mạnh các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Luôn phát huy tích cực vai trò của tổ chức công đoàn, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp cho người lao động, trong những năm qua, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Sơn Tây đẩy mạnh thi đua yêu nước trong công nhân viên chức, người lao động Phát huy sức mạnh phong trào thi đua yêu nước Phát huy hiệu quả phong trào thi đua yêu nước

Ngay từ đầu năm, bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành và sự chỉ đạo của Bộ Y tế và thành phố Hà Nội, nhân kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã phối hợp với Sở Y tế triển khai kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua trong cán bộ công nhân, viên chức, người lao động toàn ngành.

Theo đó, một số phong trào trọng tâm do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và Thành phố phát động được ngành Y tế Hà Nội quan tâm, Công đoàn Ngành đã tổ chức triển khai thường xuyên, đạt kết quả thực chất như: Phong trào “Người tốt, việc tốt”; “Nghiên cứu khoa học, sáng kiến, sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, xây dựng đơn vị xanh – sạch – đẹp.

Các phong trào thi đua luôn gắn với chủ đề công tác năm của Thành phố như: “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với thực hiện 2 bộ quy tắc ứng xử của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Tiếp tục khơi dậy sức mạnh các phong trào thi đua yêu nước
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao Cờ thi đua xuất sắc cho Công đoàn ngành Y tế Hà Nội

Hưởng ứng “Tháng công nhân”, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã tổ chức Biểu dương công nhân, điều dưỡng, kỹ thuật viên, khen thưởng 96 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi năm 2020. Đặc biệt, Công đoàn ngành cũng đã tổ chức phát động “Đợt thi đua cao điểm trong cán bộ công nhân, viên chức, người lao động ngành Y tế Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”.

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội cũng đã phối hợp Sở Y tế tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến ngành Y tế Hà Nội 5 năm (giai đoạn 2015-2020). Bên cạnh việc khen thưởng thường kì thì Công đoàn ngành và công đoàn cơ sở cũng chú trọng tới việc phát hiện gương "Người tốt, việc tốt" để khen thưởng, động viên kịp thời đoàn viên người lao động, khơi dậy tinh thần thi đua, tạo động lực cho người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Nhằm động viên khích lệ kịp thời đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế trong tuyến đầu phòng chống dịch bệnh Covid-19, Công đoàn ngành đã đề xuất các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Cụ thể, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen cho 2 cá nhân;14 tập thể và cá nhân được Liên đoàn lao động thành phố khen thưởng; Công đoàn Y tế Việt Nam khen thưởng 7 tập thể; Công đoàn ngành Y tế Hà Nội quyết định khen thưởng đột xuất cho 124 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và 42 cá nhân có thành tích trong công tác hỗ trợ cho người lao động tham gia phòng chống dịch Covid-19...

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành còn chỉ đạo, hướng dẫn các công đoàn cơ sở chủ động tổ chức biểu dương, khen thưởng cho cán bộ của đơn vị tích cực tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19...

Ông Trịnh Tố Tâm - Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, cho biết, trong năm 2021, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở. Đặc biệt, quan tâm, chăm lo tới đoàn viên và người lao động, nhất là đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế có hoàn cảnh khó khăn và người lao động trong tuyến đầu phòng chống dịch.

Đồng thời, Công đoàn ngành cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Trong đó, tập trung vào các phong trào thi đua mang tính đặc thù ngành nghề như: Phong trào “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng người bệnh” gắn với xây dựng cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp, xây dựng bệnh viên an toàn; chú trọng công tác động viên khen thưởng kịp thời, đột xuất gương người tốt, tất cả vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức nhân dân trong tình hình mới...

K.T

Nguồn :