M
27/03/2021 11:35

Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân chưa có chứng minh thư, căn cước công dân

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam lý giải việc phải xác minh danh tính để sử dụng ứng dụng VssID Giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử trong thời gian cách ly xã hội Đẩy mạnh giao dịch điện tử về bảo hiểm

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết: Để tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân.

Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân chưa có chứng minh thư, căn cước công dân
Đăng nhập tại Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Theo đó, có 2 cách đăng ký. Cụ thể:

- Đăng ký thông qua tài khoản của cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ (Lưu ý: Cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ cần có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội).

- Đăng ký trực tiếp trên Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân, trong đó lưu ý: Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố chỉ đạo phân quyền và giao trách nhiệm cho các cán bộ của các phòng, bộ phận tham gia thực hiện việc xác minh, phê duyệt đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân.

Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội của cá nhân theo đúng hướng dẫn và quy định; không thực hiện phê duyệt hồ sơ trên hệ thống khi không có đầy đủ thành phần hồ sơ theo quy định.

Không trả lại hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân thiếu ảnh chứng minh nhân dân, chân dung và giấy khai sinh (đối với cá nhân dưới 18 tuổi). Cán bộ tiếp nhận bổ sung khi người dân đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng lưu ý không bắt buộc người dân in tờ khai khi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. Trường hợp người dân đến xác minh và phê duyệt mà không mang theo tờ khai, cán bộ tiếp nhận đề nghị người dân cung cấp thông tin số hồ sơ hoặc mã số bảo hiểm xã hội trong tin nhắn do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công. Thực hiện việc đối chiếu, xác minh thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

Thực hiện tiếp nhận, xác minh, phê duyệt, hướng dẫn đối với người dân đến để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử nhưng trước đó đã lựa chọn cơ quan Bảo hiểm xã hội khác lúc đăng ký trực tuyến (người dân được quyền đến bất kỳ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hệ thống ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam để hoàn tất thủ tục đăng ký).

B.D

Nguồn :