M
01/04/2020 12:41

Giải quyết thủ tục bảo hiểm xã hội qua giao dịch điện tử trong thời gian cách ly xã hội

(LĐTĐ) Từ ngày 1/4 đến hết ngày 15/4/2020, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tăng cường tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, hạn chế việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa đối với tổ chức, cá nhân, đảm bảo thực hiện nghiêm túc yêu cầu cách ly xã hội trong thời điểm phòng chống đại dịch Covid-19.

tu 14 day manh tiep nhan giai quyet thu tuc bao hiem xa hoi qua giao dich dien tu Người hưởng lương hưu, trợ cấp từ 80 tuổi trở lên: Được chi trả chế độ tại nhà
tu 14 day manh tiep nhan giai quyet thu tuc bao hiem xa hoi qua giao dich dien tu Trước ngày 31/5: Chi trả xong lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 4 và 5/2020
tu 14 day manh tiep nhan giai quyet thu tuc bao hiem xa hoi qua giao dich dien tu Tăng cường giao dịch hồ sơ điện tử và giao nhận hồ sơ qua bưu chính

Ngày 1/4, BHXH Việt Nam cho hay, thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, BHXH Việt Nam đã yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính của ngành.

tu 14 day manh tiep nhan giai quyet thu tuc bao hiem xa hoi qua giao dich dien tu
BHXH Việt Nam yêu cầu cán bộ toàn ngành phục tốt nhất quyền lợi của người tham gia, nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua giao dịch điện tử, đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Đối với việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính trực tiếp tại Bộ phận một cửa của cơ quan BHXH, kể từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020: BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố bố trí công chức, viên chức trực giải quyết công việc theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam với tinh thần phục tốt nhất quyền lợi của người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ".

Đối với việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích từ ngày 1/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020, Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố thống nhất với tổ chức bưu điện về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích phù hợp với nội dung chỉ đạo tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Đối với các thủ tục hành chính của ngành thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thực hiện theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các địa phương.

BHXH Việt Nam cho hay, sau ngày 15/4/2020, việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ngành, đảm bảo phù hợp với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng chống dịch Covid-19.

B.D

Nguồn :