M
13/05/2021 20:50

Triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân: Chú trọng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng

(LĐTĐ) “Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” năm nay (tháng 5/2021) được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đẩy mạnh truyền thông với chủ đề “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người lao động”, trong đó đặc biệt nhấn mạnh về quyền và lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng quyền lợi gì? Tập trung phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Phát huy tiện ích ứng dụng VssID

Tháng 5/2021 là năm thứ hai cả nước triển khai tổ chức thực hiện “Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân” theo Quyết định số 1676/QÐ-TTg của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Ðề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội.

Triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân: Chú trọng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng
Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng.

Nhằm có những hoạt động thiết thực hưởng ứng “Tháng vận động, triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân”, phấn đấu hoàn thành đạt chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội nói chung, cũng như bảo hiểm xã hội tự nguyện nói riêng, trong tháng 5 và năm 2021, Bảo hiểm xã hội Việt Nam xác định sẽ phải thực hiện đồng bộ các giải pháp; trong đó chú trọng tiếp tục đa dạng hóa các hình truyền thông như tổ chức hội nghị, hội thảo, hội thi, tư vấn, đối thoại trực tiếp… chú trọng tuyên truyền, vận động trực tiếp tại cơ sở theo các nhóm đối tượng…

Mới đây, tại Hội nghị trực tuyến công tác thu và phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tháng 5/2021, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu đã chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành phối hợp với cơ quan Bưu điện cần linh hoạt, vận dụng các biện pháp sáng tạo ngay từ cơ sở; phát huy hơn nữa vai trò tham mưu của cơ quan Bảo hiểm xã hội, huy động sự tham gia của cấp ủy, chính quyền địa phương, nhất là ở cấp xã, phường, thị trấn trong công tác phát triển người tham gia.

Nhận định vai trò công tác truyền thông đóng vai trò tiên quyết, Phó Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Trần Đình Liệu yêu cầu, Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố cần xây dựng kịch bản truyền thông cho từng nhóm đối tượng, với nội dung, hình thức truyền thông cụ thể, phù hợp với đặc điểm tâm lý, mức thu nhập của nhóm đối tượng để truyền thông, vận động, phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt hiệu quả.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, nhưng nhận thức rõ vai trò của công tác phát triển đối tượng, đặc biệt là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, ngay từ đầu năm, toàn ngành đã áp dụng các giải pháp linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tiễn. Nhờ đó, hết tháng 4/2021, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 1,12 triệu người (giảm nhẹ so với năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng vẫn tăng 527 nghìn người so với cùng kỳ năm 2020).

B.D

Nguồn :