M
09/02/2017 09:30

Trên 5000 cuộc kiểm tra tài chính công đoàn

LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn từ 20-25 cuộc tại CĐ cấp trên cơ sở, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 10-15 đơn vị và kiểm tra quỹ tiền mặt từ 10-15 CĐ cấp trên cơ sở… đó là một số chỉ tiêu đặt ra cho công tác UBKT Công đoàn Thủ đô năm 2017.

tren 5000 cuoc kiem tra tai chinh cong doan Phấn đấu thực hiện 5 nhiệm vụ trọng tâm
tren 5000 cuoc kiem tra tai chinh cong doan Bảo vệ quyền lợi cho trên 5.000 người

UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, năm qua, UBKT các cấp công đoàn thành phố đã tiến hành kiểm tra 5194 cuộc về thực hiện thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản và hoạt động kinh tế của công đoàn (kiểm tra đồng cấp 2572 cuộc, cấp dưới 2622 cuộc).

Trong đó, UBKT LĐLĐ Thành phố kiểm tra 29 cuộc tại LĐLĐ các quận, huyện, CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở, kiểm tra 06 CĐCS trực thuộc và kiểm tra kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại 01 doanh nghiệp trực thuộc. UBKT CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra 59 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1333 cuộc tại CĐCS. UBKT CĐCS kiểm tra 2513 cuộc đồng cấp, kiểm tra 1453 cuộc tại CĐ bộ phận, tổ CĐ theo phân cấp tài chính.

Qua kiểm tra, UBKT CĐ các cấp Thành phố đã kiến nghị, truy thu 1.807,45 triệu đồng cho ngân sách CĐ; trong đó UBKT LĐLĐ Thành phố truy thu 35,7 triệu đồng; UBKT CĐ cấp trên cơ sở truy thu 1.731,68 triệu đồng; UBKT CĐCS truy thu 40,07 triệu đồng.

tren 5000 cuoc kiem tra tai chinh cong doan
Một cuộc kiểm tra về quản lý tài chính, tài sản công đoàn do LĐLĐ huyện Đông Anh thực hiện

Ông Lương Quang Thành- Ủy viên thường vụ, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ Thành phố cho biết, qua kiểm tra cho thấy, BCH, BTV công đoàn các cấp đã quan tâm sát sao công tác tài chính công đoàn, công tác này tại các đơn vị đã đi vào nền nếp. Đặc biệt, các CĐ cấp trên cơ sở đã ra văn bản sớm chỉ đạo các CĐCS nộp kinh phí công đoàn theo Quyết định số 270/QĐ-TLĐ ngày 7/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính CĐ.

Phát huy kết quả đạt được, năm 2017, UBKT các cấp CĐ Thủ đô đặt ra mục tiêu: LĐLĐ Thành phố sẽ kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn từ 20-25 CĐ cấp trên cơ sở, giám sát thực hiện kết luận sau kiểm tra từ 10-15 đơn vị và kiểm tra quỹ tiền mặt từ 10-15 CĐ cấp trên cơ sở; UBKT LĐLĐ quận, huyện, thị xã kiểm tra từ 15-20 CĐCS và CĐ ngành, CĐ cấp trên cơ sở kiểm tra từ 5-10 CĐCS về quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn.

Phạm Diệp

Nguồn :