M
08:20 | 22/11/2019

Công đoàn ngành Dệt May Hà Nội:

Trên 16 ngàn CNVCLĐ được học tập nâng cao trình độ

(LĐTĐ) Công  đoàn ngành Dệt May Hà Nội cho biết, trong 10 năm qua công tác tuyên truyền, giáo dục trong công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của ngành có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức, từng bước phù hợp với thực tiễn của cơ sở, đoàn viên và người lao động.

tren 16 ngan cnvcld duoc hoc tap nang cao trinh do Quan tâm chăm lo, bảo vệ người lao động
tren 16 ngan cnvcld duoc hoc tap nang cao trinh do Sôi nổi Hội diễn văn nghệ công nhân viên chức lao động Cụm thi đua số 6
tren 16 ngan cnvcld duoc hoc tap nang cao trinh do Công ty Cổ phần May Sơn Hà: Hội nghị Người lao động năm 2019

Các cấp Công đoàn ngành tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước… với 30.420 lượt CNVCLĐ được nghiên cứu, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Công đoàn ngành đã chú trọng chỉ đạo các công đoàn cơ sở có cấp ủy Đảng, tham mưu với cấp ủy tổ chức đánh giá việc thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; tổ chức quán triệt Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành TW lần thứ tư (Khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

tren 16 ngan cnvcld duoc hoc tap nang cao trinh do
Nữ công nhân lao động ngành Dệt- May Hà Nội nghe tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật

Cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được duy trì và đã trở thành thường xuyên trong đoàn viên Công đoàn, CNLĐ tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, đồng đều có sức hút lan tỏa trong cơ quan, doanh nghiệp và đội ngũ CNLĐ. 10 năm qua đã có trên 16.425 lượt CNVCLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ ...

Phong trào văn hoá văn nghệ - thể thao được duy trì đã trở thành hoạt động thường xuyên ở một số đơn vị gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm, các sự kiện chính trị quan trọng của Thủ đô, đất nước, ngày truyền thống đơn vị. Trong 10 năm, đã có 84 lượt CĐCS tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao thu hút trên 14.867 lượt CNVCLĐ tham gia.

10 năm qua Công đoàn ngành đã phối hợp với Nhà văn hóa Lao động Công đoàn, Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô tổ chức 07 chương trình văn nghệ “Hát cho Công nhân nghe - Nghe Công nhân hát” thu hút trên 9.000 lượt CNLĐ. Hàng năm, Công đoàn ngành còn chọn cử công đoàn cơ sở tham gia giải bóng đá Cúp Báo Lao động Thủ đô và tổ chức nhiều hoạt động thể dục thể thao khác qua đó góp phần nâng cao sức khỏe và đời sống tinh thần cho người lao động.

P.Diệp

Nguồn :