M
05/03/2020 13:42

Ngày 11/3/2020:

Tổ chức Hội nghị biểu dương cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và 90 năm Ngày thành lập Đảng bộ Thành phố Hà Nội, vừa qua, Phó Chủ tịch thường trực phụ trách  Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Đặng Thị Phương Hoa đã ký ban hành Kế hoạch số 03/KH- LĐLĐ về gặp mặt, biểu dương cán bộ Công đoàn là đảng viên tiêu biểu.

to chuc hoi nghi bieu duong can bo cong doan la dang vien tieu bieu Tìm giải pháp đổi mới tổ chức, hoạt động công đoàn
to chuc hoi nghi bieu duong can bo cong doan la dang vien tieu bieu Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ công đoàn
to chuc hoi nghi bieu duong can bo cong doan la dang vien tieu bieu Sẽ gặp mặt, biểu dương 90 cán bộ công đoàn là đảng viên tiêu biểu
to chuc hoi nghi bieu duong can bo cong doan la dang vien tieu bieu
Ông Nguyễn Đức Nhân- Bí thư Chi bộ, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Điện tử ASTI Hà Nội đón nhận phần thưởng tại lễ biểu dương cấp ủy viên là Chủ tịch CĐ cơ sở tiêu biểu doanh nghiệp ngoài nhà nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức

Theo LĐLĐ Thành phố, hoạt động này được tổ chức nhằm tăng cường giáo dục trong cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động về truyền thống 90 năm dấu tranh cách mạng vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân, củng cố và tăng cường niềm tin của giai cấp công nhân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước.

Đặc biệt, hoạt động này nhằm tôn vinh, biểu dương và nhân rộng gương cán bộ Công đoàn là đảng viên tiêu biểu, qua đó góp phần cổ vũ, động viên đoàn viên, công nhân viên chức lao động hăng hái thi đua lao động sản xuất, tích cực học tập, rèn luyện để được đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam đồng thời khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Công đoàn tham gia xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Ngoài ra, thông qua hoạt động này sẽ tạo sự quan tâm hơn nữa của các cấp ủy Đảng, chính quyền, công đoàn với việc đào tạo, bồi dưỡng phát triển đảng viên trong công nhân lao động, phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ Công đoàn xuất sắc trong hệ thống chính trị.

Theo Kế hoạch, LĐLĐ Thành phố sẽ biểu dương, khen thưởng 90 cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tiêu biểu, đang sinh hoạt tại các công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước do LĐLĐ Thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý. LĐLĐ Thành phố quy định, các cán bộ công đoàn cơ sở là đảng viên được lựa chọn biểu dương phải đạt 5 tiêu chuẩn, trong đó phải có phẩm chất lao động tốt, gần gũi, sâu sát, có uy tín với công nhân; có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đặc biệt, cán bộ Công đoàn cơ sở là đảng viên tiêu biểu còn cần phải có những giải pháp, cách làm hiệu quả được cấp ủy và Công đoàn cấp trên trực tiếp xác nhận, nhất là trong công tác phát triển đảng viên là công nhân lao động; phát huy vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp; có những đóng góp cụ thể, tích cực vào sự phát triển sản xuất, kinh doanh, hoạt động của đơn vị, đảm bảo việc làm ổn định, tăng thu nhập cho người lao động, hoạt động công đoàn được người sử dụng lao động ủng hộ, tạo điều kiện.

Theo Kế hoạch, 90 cán bộ Công đoàn là đảng viên mà LĐLĐ gặp mặt, biểu dương là những gương mặt tiêu biểu được giới thiệu, xét chọn bắt đầu từ cấp công đoàn cơ sở. Hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ Công đoàn là đảng viên tiêu biểu sẽ được LĐLĐ Thành phố tổ chức vào ngày 11/3/2020, tại Hà Nội.

Phạm Diệp

Nguồn :