M
05/02/2021 15:41

Tiếp tục siết chặt kỷ luật của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo để lấy ý kiến rộng rãi trước khi ban hành chính thức.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo hướng giữ ổn định như năm 2020 Sẽ sớm công bố phương án thi, tuyển sinh giai đoạn 2021 - 2025 Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 đợt 2 đã đáp ứng được mục tiêu kép

Một trong những điểm đáng chú ý tại dự thảo Thông tư là quy định tiếp tục siết chặt kỷ luật của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nếu như trong quy định hiện hành, thí sinh mang vật dụng trái phép vào phòng thi sẽ bị đình chỉ thi, thì ở dự thảo Thông tư, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi nếu mang vật dụng trái phép vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ.

Tiếp tục siết chặt kỷ luật của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 ở Hà Nội.

Cụ thể, theo dự thảo Thông tư, thí sinh sẽ bị đình chỉ thi khi vi phạm một trong các lỗi: Đã bị cảnh cáo một lần nhưng trong giờ thi bài thi đó vẫn tiếp tục vi phạm quy chế thi ở mức khiển trách hoặc cảnh cáo; mang vật dụng trái phép theo quy định vào phòng thi/phòng chờ và khi di chuyển giữa phòng thi và phòng chờ; đưa đề thi ra ngoài phòng thi hoặc nhận bài giải từ ngoài vào phòng thi; viết, vẽ vào tờ giấy làm bài thi của mình những nội dung không liên quan đến bài thi; có hành động gây gổ, đe dọa những người có trách nhiệm trong kỳ thi hay đe dọa thí sinh khác; không tuân thủ hướng dẫn của cán bộ giám sát hoặc người quản lý phòng chờ khi di chuyển về phòng chờ và trong thời gian ở phòng chờ.

Cán bộ coi thi lập biên bản, thu tang vật (nếu có) và báo cáo Trưởng Điểm thi quyết định hình thức đình chỉ thi. Nếu Trưởng Điểm thi không nhất trí thì báo cáo Trưởng ban Coi thi quyết định. Thí sinh bị đình chỉ thi phải nộp bài thi, đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi, phải ra khỏi phòng thi ngay sau khi có quyết định và chỉ được rời khỏi khu vực thi khi hết 2/3 thời gian làm bài thi tự luận hoặc khi hết giờ làm bài thi trắc nghiệm.

Thí sinh bị đình chỉ thi năm nào sẽ bị hủy kết quả toàn bộ các bài thi trong kỳ thi năm đó.

Được biết, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2021, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông vẫn được tổ chức nhằm mục đích xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh. Các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp cũng có thể sử dụng kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông của thí sinh để tuyển sinh...

P.T

Nguồn :