M
23/10/2020 11:55

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo hướng giữ ổn định như năm 2020

Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2020 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học theo chuẩn đầu ra của chương trình...

Thí sinh xác nhận nhập học trước 17 giờ ngày 10/10 Sẽ sớm công bố phương án thi, tuyển sinh giai đoạn 2021 - 2025 Trúng tuyển 'ảo' quá nhiều, điểm chuẩn Đại học sẽ biến động thế nào?

Đây là một trong những nội dung đáng chú ý trong Công văn số 4382/BGDĐT-QLCL của Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi các Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu; Cục Nhà trường, Ban Phụ nữ Quân đội (Bộ Quốc phòng) về việc hướng dẫn nhiệm vụ quản lý chất lượng năm học 2020 - 2021.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 theo hướng giữ ổn định như năm 2020
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Theo đó, kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 sẽ được tổ chức theo hướng giữ ổn định về cơ bản như năm 2020 nhằm đánh giá chính xác kết quả học tập của học sinh sau 12 năm học theo chuẩn đầu ra của chương trình, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để xét công nhận tốt nghiệp Trung học phổ thông cho thí sinh và cung cấp thông tin để đánh giá chất lượng giáo dục, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học trong các trường phổ thông.

Một trong những nhiệm vụ Bộ Giáo dục và Đào tạo đặt ra là chuẩn bị ngân hàng câu hỏi chuẩn hóa đủ lớn phục vụ cho việc ra đề thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, đồng thời từng bước chuẩn bị các điều kiện để hướng tới có thể tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các đơn vị chuẩn bị sớm, đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021; xây dựng các phương án dự phòng để xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình tổ chức kỳ thi.

Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng đánh giá phẩm chất và năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

T.P

Nguồn :