KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI (3/3/1949-3/3/2022)

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô

(LĐTĐ) Vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc và có nhiều đóng góp vào thành tích toàn diện của Thành phố, được các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Những kết quả tích cực đạt được là nền tảng để hệ thống tuyên giáo Thủ đô tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình.
Nhịp cầu nối dân với Đảng Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô, góp phần khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp tình yêu nước

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị lớn của đất nước và Thủ đô. Trong khi đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô xác định nhiệm vụ sẽ hết sức nặng nề nên ngay từ những ngày đầu năm, đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện từng phần việc cụ thể.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đã giúp chất lượng công tác Tuyên giáo được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2021.

Nổi bật là hệ thống Tuyên giáo Thành phố đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (tham mưu đổi mới hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; phát hành Bản tin nội bộ theo hình thức số-quét mã QR...) phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng mô hình áp dụng Bộ Tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 vào các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành 981 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; biên soạn và phát hành 3 ấn phẩm tuyên truyền; triển khai 2 đề tài, 3 chuyên đề trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đặc biệt, ngay sau Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã chủ động thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức, linh hoạt theo tình hình dịch Covid-19.

Điển hình là việc phối hợp tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy tới 473 điểm cầu tại quận, huyện, thị ủy đến xã, phường thị trấn, đảng ủy trực thuộc với 60.319 đại biểu dự họp và hàng triệu nhân dân Thủ đô theo dõi trực tiếp trên truyền hình…

Đến hết tháng 2/2021, toàn bộ 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng sớm đưa Nghị quyết vào đời sống xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong vai trò là cơ quan Thường trực Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động triển khai bài bản, hiệu quả công việc, nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng… Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, được triển khai với hình thức đa dạng, đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn phòng, chống dịch.

Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã phối hợp tập huấn và cung cấp tài liệu về bầu cử; xây dựng Bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tin, bài cập nhật trên fanpage; đẩy mạnh hoạt động của hệ thống đài phát thanh và đài truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động (các đoàn xe, chiếu phim lưu động)... đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai sáng tạo, đồng bộ, từ hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, cổng thông tin điện tử, zalo, fanpage, tọa đàm… đến các cơ quan báo chí Thành phố đã tăng cường số lượng, chất lượng tin bài để giúp người dân nhận thức đúng về sự nguy hiểm của dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng, chống.

Nhờ vậy Thủ đô đã từng bước kiểm soát, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh để bắt đầu trạng thái bình thường mới; góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng trong năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bảo đảm tiến độ, bài bản, trang trọng, tiết kiệm, có chất lượng, làm nổi bật các kết quả đạt được; đồng thời khen thưởng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, góp phần lan tỏa rộng rãi nhiều mô hình đẹp, cách làm hay.

Những kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả tích cực đạt được trong một năm đầy gian khó vừa qua là nền tảng, động lực để hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu rõ 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu cả hệ thống Tuyên giáo Thành phố chủ động bám sát tình hình quốc tế, trong nước và Thủ đô; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương và sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố toàn dân tộc; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm vụ chính trị năm 2022; tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Dẫu trước mắt còn nhiều thử thách, song với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Độc đáo “làng bách nghệ” Chàng Sơn

Độc đáo “làng bách nghệ” Chàng Sơn

(LĐTĐ) Chàng Sơn vốn là một làng nghề truyền thống nổi tiếng thuộc tỉnh Hà Tây cũ, nay thuộc huyện Thạch Thất, Hà Nội. Dân Chàng Sơn cũng nổi tiếng là ...
Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

Khi mỗi đoàn viên là một tuyên truyền viên

(LĐTĐ) Xác định công tác tuyên truyền có vai trò quan trọng trong việc lan tỏa hình ảnh, hoạt động của tổ chức Công đoàn và phổ biến kiến thức cho ...
Phim “Tro tàn rực rỡ”: Thắp sáng hy vọng điện ảnh Việt

Phim “Tro tàn rực rỡ”: Thắp sáng hy vọng điện ảnh Việt

(LĐTĐ) Ra mắt vào đầu tháng 12 vừa qua, “Tro tàn rực rỡ” được giới chuyên môn đánh giá là một trong những phim Việt Nam ấn tượng nhất năm 2022. ...
Làm rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

Làm rõ nguyên nhân không hoàn thành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Sáng 8/12/2022, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10. Trong phiên làm việc buổi sáng, các đại biểu đã nghe ...
“Chạy nước rút” hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

“Chạy nước rút” hoàn thành cấp căn cước công dân gắn chíp

(LĐTĐ) Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, sau ngày 31/12/2022, sổ hộ khẩu và sổ tạm trú bằng giấy sẽ hết giá trị sử dụng. Để đảm bảo ...
Chuyển đổi số - Động lực cho thương mại điện tử

Chuyển đổi số - Động lực cho thương mại điện tử

(LĐTĐ) Thương mại điện tử là xu thế tất yếu trong thời kỳ toàn cầu hóa với sự lên ngôi của công nghệ, để “đỡ chặng đường dài”, chuyển đổi số ...
Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

Mê Linh nỗ lực hướng đến nông thôn mới kiểu mẫu

(LĐTĐ) Với sự chỉ đạo, lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện, sự điều hành năng động của chính quyền và sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, ...

Tin khác

Kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Venezuela

Kỷ niệm 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Venezuela

Sau 33 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 15 năm hợp tác toàn diện, hai nước đã thúc đẩy hợp tác nhiều mặt trên tất cả các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục đào tạo…
Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam

Chính thức khai mạc Triển lãm Quốc phòng Quốc tế lần đầu tiên tại Việt Nam

Sáng nay (8/12), tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sẽ diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế 2022 với sự tham gia của 30 quốc gia trên thế giới. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai tổ chức Triển lãm Quốc phòng quốc tế.
Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Chủ tịch nước kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Tổng thống Yoon Suk Yeol nhấn mạnh chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ là “điểm khởi hành mới” trong mối quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến với Thủ tướng New Zealand

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai bên tăng cường hợp tác nhiều hơn về hàng không, du lịch, thiết lập chuyến bay thẳng giữa hai nước, tạo thuận lợi cho doanh nhân và khách du lịch qua lại.
Đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thành động lực phát triển New Zealand - Việt Nam

Đưa hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư thành động lực phát triển New Zealand - Việt Nam

(LĐTĐ) Sáng ngày 6/12/2022, tại trụ sở Nghị viện New Zealand, sau lễ đón theo nghi lễ của người bản địa Maori, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Quốc hội New Zealand Adrian Rurawhe.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Toàn quyền New Zealand

(LĐTĐ) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức New Zealand, chiều ngày 5/12/2022, ngay sau khi đặt chân đến Thủ đô Wellington, New Zealand, tại Phủ Toàn quyền New Zealand, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc hội kiến với Toàn quyền Dame Cindy Kiro.
Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

Bế mạc Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022: Lan toả giá trị văn hoá qua tà áo dài

(LĐTĐ) Trong 3 ngày diễn ra Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 đã thu hút hơn 30 nghìn lượt người, bao gồm người dân Hà Nội, du khách trong nước và khách quốc tế, với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau nhưng cùng chung tình yêu với tà áo dài Việt Nam.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia

Chiều 2/12, tại trụ sở Đại học RMIT, thành phố Melbourne, bang Victoria, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tham dự Diễn đàn hợp tác kinh tế Việt Nam - Australia.
Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

Bộ Thông tin và Truyền thông bổ nhiệm Tổng biên tập báo VietNamNet

(LĐTĐ) Chiều ngày 1/12, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng đã trao Quyết định điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Bá, Tổng biên tập Tạp chí Thông tin và Truyền thông giữ vị trí Tổng biên tập Báo VietNamNet. Ông Nguyễn Văn Bá sẽ nhận nhiệm vụ mới kể từ ngày 1/12.
Bổ nhiệm Tổng biên tập báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ của tòa án tối cao

Bổ nhiệm Tổng biên tập báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ của tòa án tối cao

(LĐTĐ) Ngày 1/12, Tòa án nhân dân (TAND) tối cao tổ chức Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Tổng biên tập Báo Công Lý và hai lãnh đạo cấp vụ. Đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND tối cao dự và trao các Quyết định bổ nhiệm.
Xem thêm
Phiên bản di động