KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY THÀNH LẬP BAN TUYÊN GIÁO THÀNH ỦY HÀ NỘI (3/3/1949-3/3/2022)

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô

(LĐTĐ) Vượt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã nỗ lực hoàn thành một khối lượng lớn công việc và có nhiều đóng góp vào thành tích toàn diện của Thành phố, được các cấp ủy Đảng, đảng viên và nhân dân đánh giá cao. Những kết quả tích cực đạt được là nền tảng để hệ thống tuyên giáo Thủ đô tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ của năm 2022, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình.
Nhịp cầu nối dân với Đảng Tuyên giáo Thủ đô góp sức hoàn thành nhiệm vụ kép Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô, góp phần khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp tình yêu nước

Năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm diễn ra nhiều sự kiện lịch sử, chính trị lớn của đất nước và Thủ đô. Trong khi đó, dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhất là đợt dịch lần thứ tư diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển kinh tế - xã hội, tác động đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Ngành Tuyên giáo Thủ đô xác định nhiệm vụ sẽ hết sức nặng nề nên ngay từ những ngày đầu năm, đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Thành ủy và cấp ủy Đảng các cấp để xây dựng kế hoạch thực hiện từng phần việc cụ thể.

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Tuyên giáo Thủ đô
Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai trao tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo của đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đã giúp chất lượng công tác Tuyên giáo được nâng cao, góp phần tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ và sự đồng thuận trong nhân dân; đáp ứng yêu cầu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thành phố năm 2021.

Nổi bật là hệ thống Tuyên giáo Thành phố đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin (tham mưu đổi mới hình thức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng; nắm bắt dư luận xã hội, hoạt động của Ban Chỉ đạo 35; phát hành Bản tin nội bộ theo hình thức số-quét mã QR...) phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Đáng chú ý là việc đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng mô hình áp dụng Bộ Tiêu chuẩn ISO TCVN 9001:2015 vào các nhiệm vụ công tác tuyên giáo, góp phần tiêu chuẩn, quy trình nghiệp vụ, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm qua, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã tham mưu, ban hành 981 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo; biên soạn và phát hành 3 ấn phẩm tuyên truyền; triển khai 2 đề tài, 3 chuyên đề trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Đặc biệt, ngay sau Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố và Đại hội XIII của Đảng, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô đã chủ động thông tin, tuyên truyền và triển khai thực hiện học tập, quán triệt Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên với nhiều hình thức, linh hoạt theo tình hình dịch Covid-19.

Điển hình là việc phối hợp tổ chức tốt Hội nghị trực tuyến và truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện 10 Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy tới 473 điểm cầu tại quận, huyện, thị ủy đến xã, phường thị trấn, đảng ủy trực thuộc với 60.319 đại biểu dự họp và hàng triệu nhân dân Thủ đô theo dõi trực tiếp trên truyền hình…

Đến hết tháng 2/2021, toàn bộ 50 Đảng bộ trực thuộc Thành ủy đã hoàn thành việc nghiên cứu, học tập, quán triệt đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần quan trọng sớm đưa Nghị quyết vào đời sống xã hội và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Trong vai trò là cơ quan Thường trực Tiểu ban thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền bầu cử Thành phố, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã chủ động triển khai bài bản, hiệu quả công việc, nắm chắc tình hình, tăng cường các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý có hiệu quả những thông tin xấu độc trên không gian mạng… Bên cạnh đó, công tác thông tin, tuyên truyền, được triển khai với hình thức đa dạng, đẩy mạnh các phương thức tuyên truyền trên nền tảng công nghệ số, đảm bảo chất lượng, tiến độ và an toàn phòng, chống dịch.

Ban Tuyên giáo và Trung tâm chính trị các quận, huyện, thị xã phối hợp tập huấn và cung cấp tài liệu về bầu cử; xây dựng Bản tin nội bộ, tài liệu tuyên truyền, tin, bài cập nhật trên fanpage; đẩy mạnh hoạt động của hệ thống đài phát thanh và đài truyền thanh cơ sở, cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động (các đoàn xe, chiếu phim lưu động)... đóng góp quan trọng vào việc tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn Thủ đô.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, hệ thống tuyên giáo từ Thành phố đến cơ sở đã tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Các hình thức tuyên truyền được triển khai sáng tạo, đồng bộ, từ hệ thống loa truyền thanh, tuyên truyền lưu động, cổng thông tin điện tử, zalo, fanpage, tọa đàm… đến các cơ quan báo chí Thành phố đã tăng cường số lượng, chất lượng tin bài để giúp người dân nhận thức đúng về sự nguy hiểm của dịch bệnh và nâng cao ý thức phòng, chống.

Nhờ vậy Thủ đô đã từng bước kiểm soát, thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình dịch bệnh để bắt đầu trạng thái bình thường mới; góp phần thực hiện "mục tiêu kép" vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế- xã hội; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cũng trong năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã triển khai sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", bảo đảm tiến độ, bài bản, trang trọng, tiết kiệm, có chất lượng, làm nổi bật các kết quả đạt được; đồng thời khen thưởng nhiều gương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, góp phần lan tỏa rộng rãi nhiều mô hình đẹp, cách làm hay.

Những kết quả đạt được tạo tiền đề quan trọng để Đảng bộ thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TƯ ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Kết quả tích cực đạt được trong một năm đầy gian khó vừa qua là nền tảng, động lực để hệ thống Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt những mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình hiện nay.

Trong đó, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã nêu rõ 12 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm yêu cầu cả hệ thống Tuyên giáo Thành phố chủ động bám sát tình hình quốc tế, trong nước và Thủ đô; quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương và sự lãnh đạo của Trung ương, Thành ủy, các cấp ủy đảng, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, tích cực tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các mặt công tác tuyên giáo; góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng; củng cố toàn dân tộc; cổ vũ tinh thần thi đua yêu nước, đổi mới, sáng tạo trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, nhiệm vụ chính trị năm 2022; tạo tiền đề vững chắc cho sự phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2021-2026.

Dẫu trước mắt còn nhiều thử thách, song với tinh thần chủ động, đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo, ngành Tuyên giáo Thủ đô sẽ tiếp tục gặt hái thêm nhiều thắng lợi mới, ngày càng khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của mình, đóng góp nhiều hơn nữa vào công cuộc xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

168 đồng chí trúng cử Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII

(LĐTĐ) Chiều nay (2/12), Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã bầu 168 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

Vai trò của Công đoàn Việt Nam được thể hiện rõ nét

(LĐTĐ) Ngày 2/12, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đã khai mạc phiên trọng thể. Đại hội vui mừng đón những vị khách quốc tế tham dự ngày hội lớn của đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động Việt Nam. Các đại biểu quốc tế đã bày tỏ sự vui mừng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam trong thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Các đại biểu gửi gắm niềm tin vào lá phiếu

(LĐTĐ) Chiều 2/12, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam tiến hành bầu Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Số lượng Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XIII gồm 177 đồng chí. Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 168 ủy viên, khuyết 9 ủy viên sẽ kiện toàn, bổ sung sau Đại hội.
Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

Hà Nội: Trang bị chữ ký số chuyên dùng cho cán bộ, công chức các cơ quan khối Đảng, đoàn thể

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 279/KH-UBND về việc triển khai, mở rộng Hệ thống quản lý văn bản và điều hành thành phố đối với các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp Thành phố giai đoạn 2023-2025.
Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

Hà Nội: Khai thác lợi thế ẩm thực để phát triển công nghiệp văn hóa

(LĐTĐ) Chiều ngày 2/12, tại không gian đi bộ phố Trần Nhân Tông - Công viên Thống Nhất (quận Hai Bà Trưng), trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa ẩm thực Hà Nội 2023, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức tọa đàm “Phát huy nguồn nhân lực phát triển văn hóa ẩm thực trên địa bàn thành phố Hà Nội”.
Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

Đảm bảo nguồn máu điều trị cuối năm và Tết Dương lịch

(LĐTĐ) Ngày hội “Trái tim tình nguyện” năm 2023 đặt mục tiêu tiếp nhận tối thiểu 2.500 đơn vị máu, góp phần cùng với các chương trình hiến máu khác để chuẩn bị lượng máu dự trữ cho dịp cuối năm và Tết Dương lịch.
Những tháng 12…

Những tháng 12…

(LĐTĐ) Những tháng 12, đều đã lấy đi của chúng ta một chặng đường đời…

Tin khác

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương giữ chức Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống

(LĐTĐ) Chiều ngày 1/12, Thường trực Đoàn Chủ tịch Hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam đã công bố và trao Quyết định bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mai Hương, Phó Tổng Biên tập phụ trách, giữ chức Tổng Biên tập Báo Tri thức và Cuộc sống, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.
Hưng Yên: Năm 2023 nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra

Hưng Yên: Năm 2023 nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội vượt kế hoạch đề ra

(LĐTĐ) Năm 2023, hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên ước đều đạt hoặc vượt kế hoạch đề ra. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 10,05%; năng suất lao động tăng 8,46%; thu ngân sách nhà nước vượt 44% so với dự toán.
Kỳ cuối: Khi kiến nghị đã và đang cụ thể hóa thành luật

Kỳ cuối: Khi kiến nghị đã và đang cụ thể hóa thành luật

Từ diễn đàn “Diên Hồng”, đúng như niềm tin và kỳ vọng của người lao động, nhiều vấn đề và lĩnh vực mà người lao động quan tâm, đặc biệt là chính sách liên quan đến bảo hiểm, nhà ở công nhân, nhà ở xã hội... đã được Quốc hội ghi nhận, cụ thể hóa bằng việc thông qua Dự án Luật Nhà ở (sửa đổi), cho phép Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ đầu tư nhà ở xã hội từ quỹ Công đoàn, quy định về xây nhà lưu trú cho công nhân; đồng thời tiến hành xem xét, cho ý kiến Dự án Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) theo hướng có lợi nhất cho người lao động.
Xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng

Xử lý nghiêm tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng

(LĐTĐ) Quốc hội yêu cầu có giải pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý nghiêm tình trạng sở hữu chéo của tổ chức, cá nhân trong hoạt động tín dụng, tình trạng doanh nghiệp “sân sau” của tổ chức tín dụng. Triển khai quyết liệt Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 - 2025; đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả và thực chất phương án xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém.
Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

Quốc hội cho phép kéo dài thời gian giải ngân vốn chương trình mục tiêu quốc gia

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội Khóa XV, sáng 29/11, với 459/462 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (đạt tỷ lệ 92,91%), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết giám sát chuyên đề “Việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030”.
Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023

Khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023

(LĐTĐ) Sáng nay (29/11), tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội phối hợp với Hiệp hội phần mềm và dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam tổ chức khai mạc Hội nghị Thành phố thông minh Việt Nam - Châu Á 2023.
Kỳ 2: Sức lan tỏa từ Diễn đàn “Diên Hồng”

Kỳ 2: Sức lan tỏa từ Diễn đàn “Diên Hồng”

Chỉ gói gọn trong vòng nửa ngày, nhưng trong nhiều giây phút Hội trường Diên Hồng như lặng đi trước những phản ánh, kiến nghị và cả tâm tư của đoàn viên, người lao động đến từ mọi miền đất nước; đại diện cho tất cả các lĩnh vực, phân ngành của nền kinh tế. Những phản ánh, kiến nghị thêm một góc nhìn toàn cảnh về đời sống, thu nhập, việc làm của người lao động để cơ quan lập pháp tối cao có thêm góc nhìn và kịp thời tháo gỡ về mặt cơ chế, chính sách cho người lao động.
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly

(LĐTĐ) Ngày 28/11, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu Huyện Chanthabuly (Thủ đô Viêng Chăn, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) do đồng chí Duangta Soulivong, Bí thư Huyện ủy, Huyện trưởng làm trưởng đoàn tới chào xã giao.
Thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư công trình giao thông đường bộ

Thông qua Nghị quyết thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư công trình giao thông đường bộ

(LĐTĐ) Tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, chiều 28/11, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù về đầu tư xây dựng công trình giao thông đường bộ, với 464/467 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm tỷ lệ 93,93%).
Tạo bước đột phá cho TP. Hồ Chí Minh “cất cánh”

Tạo bước đột phá cho TP. Hồ Chí Minh “cất cánh”

(LĐTĐ) Nghị quyết 98/2023/QH15 ra đời góp phần tháo gỡ nhiều vấn đề ách tắc về pháp lý, do đó, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cần phải tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vị trí chiến lược để thúc đẩy TP.HCM phát triển nhanh, bền vững.
Xem thêm
Phiên bản di động