M
29/08/2020 19:32

Tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt khó

(LĐTĐ) Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12/2020 và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn.

VietinBank ưu tiên nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp, người dân khôi phục sản xuất
Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thành viên Chính phủ về Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/42020 của Chính phủ và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 từ gói hỗ trợ 62.000 tỉ đồng. Trong báo cáo, Bộ Lao động- Thương binh và xã hội cho biết 20/20 thành viên Chính phủ đồng ý thông qua dự thảo Nghị quyết 42, dự thảo Quyết định 15 sửa đổi, bổ sung.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể ngoài doanh nghiệp

Trước đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đã có Tờ trình số 67/TTr-LĐTBXH gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 42/NQ-CP và dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg, theo hướng mở rộng đối tượng thụ hưởng, sửa đổi điều kiện vay vốn và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn và kéo dài thời hạn vay.

Trong tờ trình, Thứ trưởng Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội Lê Quân cho biết, so với dự kiến ban đầu, số lượng đối tượng thụ hưởng của chính sách hỗ trợ người lao động còn ít do những quy định còn quá chặt chẽ, thậm chí có những tiêu chí không thể thực hiện được.

1003 xa cy bi
Chi trả hỗ trợ từ gói an sinh xã hội của Chính phủ tới người dân gặp khó khăn do dịch Covid- 19 tại huyện Gia Lâm, Hà Nội. Ảnh minh họa.

Để tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp và người lao động vượt qua những tác động của đại dịch Covid-19, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất mở rộng đối tượng thụ hưởng; sửa đổi điều kiện vay vốn, kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay đến hết tháng 12/2020 và đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục xác nhận, phê duyệt người sử dụng lao động đủ điều kiện được vay vốn.

Đáng lưu ý, Dự thảo Nghị quyết 42 sửa đổi, quy định: "Người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động phải thỏa thuận tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ 1 tháng trở lên do doanh nghiệp, cơ sở giáo dục dân lập, tư thục, cơ sở giáo dục công lập tự bảo đảm chi thường xuyên gặp khó khăn bởi đại dịch Covid-19, không có doanh thu hoặc không có nguồn tài chính để trả lương thì được hỗ trợ với mức 1,8 triệu đồng/người/tháng. Thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương, theo hằng tháng tùy theo tình hình thực tế của diễn biến dịch, tính từ ngày 1/4 và không quá 3 tháng. Thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nghỉ việc không hưởng lương trong khoảng thời gian từ ngày 1/2 đến ngày 1/6"

So với Nghị quyết số 42, dự thảo sửa đổi, bổ sung mở rộng đối tượng thụ hưởng tới các chủ thể khác ngoài doanh nghiệp như các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự bảo đảm chi thường xuyên. Theo thống kê của ngành giáo dục, ước tính 145.461 người lao động, cán bộ giáo viên các cơ sở giáo dục phải nghỉ việc, không có lương trong thời gian nghỉ dịch Covid-19. Kinh phí hỗ trợ người lao động bị tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không lương; người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động nhưng chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp; lao động không có giao kết hợp đồng lao động, mất việc làm tại các cơ sở giáo dục quốc dân ước tính 1.618 tỉ đồng.

Nới điều kiện vay vốn trả lương

Dự thảo Nghị quyết 42 sửa đổi, bổ sung cũng quy định người sử dụng lao động có doanh thu quý I/2020 giảm 20% trở lên so với quý IV/2019 hoặc doanh thu tại thời điểm xét hưởng giảm 20% so với cùng kỳ năm 2019" là đối tượng "được vay không có tài sản bảo đảm tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng để trả lương ngừng việc cho người lao động theo quy định tại khoản 3, điều 98 Bộ Luật Lao động trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến 12-2020 đối với từng người lao động theo thời gian trả lương thực tế nhưng không quá 3 tháng với lãi suất 0%, thời hạn vay tối đa 12 tháng tại Ngân hàng Chính sách xã hội".

Với quy định nêu trên, các điều kiện ngặt nghèo trong Nghị quyết 42 trước đây như doanh nghiệp phải chứng minh tài chính để trả lương, chứng minh doanh thu khi lập hồ sơ, phải trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc cho người lao động… đã được bỏ trong quy định mới. Việc kéo dài thời hạn cho người sử dụng lao động vay cũng được điều chỉnh từ tháng 6 theo quy định hiện hành đến hết tháng 12/2020, nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp khó khăn do đại dịch Covid-19 tiếp cận được vốn vay ban đầu là 16.000 tỉ đồng, dự kiến, tổng số lao động được hỗ trợ là 3 triệu người.

Đối với chính sách hỗ trợ vay vốn trả lương, dự thảo đã quy định cụ thể về điều kiện xác định người sử dụng lao động gặp khó khăn về tài chính so với Nghị quyết số 42/NQ-CP. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg sẽ quy định cụ thể trình tự, thủ tục thực hiện chi trả hỗ trợ cho người lao động tại các trường dân lập, tư thục, các trường công lập tự bảo đảm chi thường xuyên.

P.Diệp

Nguồn :