M
10/06/2020 13:40

Hà Nội tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19

Để tăng cường các biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19, UBND Thành phố giao Bảo hiểm Xã hội Thành phố xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, nhân viên, cán bộ quản lý (phần người sử dụng lao động phải nộp) tại các cơ sở bị ảnh hưởng của dịch Covid -19.

ha noi tang cuong ho tro doanh nghiep nguoi dan bi anh huong boi dich covid 19 Hà Nội không để dịch Covid -19 bùng phát và phát sinh các nguồn lây nhiễm từ nước ngoài
ha noi tang cuong ho tro doanh nghiep nguoi dan bi anh huong boi dich covid 19 Hà Nội cắt giảm ít nhất thêm 5 % chi thường xuyên để dành nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch Covid -19
ha noi tang cuong ho tro doanh nghiep nguoi dan bi anh huong boi dich covid 19 Hà Nội chưa mở cửa du lịch quốc tế để phòng chống dịch Covid -19

Cụ thể tại văn bản bản số 2216/UBND-KT ngày 5/6/2020 UBND Thành phố giao các đơn vị tập trung triển khai các nhiệm vụ:

Về biện pháp giảm giá thuê đất: Giao Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì triển khai chính sách gia hạn thời hạn nộp tiền thuê đất tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất.

ha noi tang cuong ho tro doanh nghiep nguoi dan bi anh huong boi dich covid 19
Miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động (phần người sử dụng lao động phải nộp)

Về biện pháp giảm một số loại phí thu tại các sở, ngành liên quan đến quá trình giải quyết thủ tục hồ sơ về quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng trong giai đoạn từ nay đến ngày 31/12/2020, UBND Thành phố giao các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành rà soát, đề xuất giảm các loại phí, lệ phí thu liên quan đến quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, các nội dung liên quan (nếu có) thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND Thành phố, gửi Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì tổng hợp, tham mưu UBND Thành phố trình HĐND Thành phố quyết nghị theo đúng quy định pháp luật.

Về các biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế để tăng công suất, giảm giá thành và giá bán: Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện theo đúng chỉ đạo của Trung ương và UBND Thành phố.

Về biện pháp hỗ trợ đối với các cơ sở khách sạn, cơ sở lưu trú tham gia công tác cách ly; các cơ sở y tế tư nhân tham gia việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo yêu cầu của UBND Thành phố: giao Sở Du lịch chủ trì phối hợp Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Thành phố tạo điều kiện cho các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 tham gia các hoạt động xúc tiến, tuyên truyền quảng bá của Thành phố ở trong nước và quốc tế theo quy định pháp luật và Chương trình Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội năm 2020. Chủ động tạo điều kiện ưu tiên các khách sạn tham gia công tác cách ly phòng, chống dịch Covid-19 trong việc tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn về nghiệp vụ du lịch trong khách sạn (buồng, bàn, bếp, lễ tân).

UBND Thành phố giao Sở Y tế chủ động, thường xuyên hướng dẫn và thực hiện phun khử trùng tại các cơ sở y tế tư nhân đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch;

Giao Bảo hiểm Xã hội Thành phố rà soát, tổng hợp, giải quyết theo quy định đối với việc xem xét miễn, giảm các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đối với người lao động, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở y tế tư nhân và cơ sở sản xuất trang thiết bị y tế, giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập đang tham gia đóng (phần do người sử dụng lao động phải nộp) trong thời gian phòng chống dịch Covid-19 và trong thời gian học sinh nghỉ học do dịch Covid-19.

Về chỉ đạo các doanh nghiệp và đơn vị trong ngành thông tin và truyền thông có những cam kết hỗ trợ ngành Giáo dục trong giai đoạn chống dịch Covid-19 như hỗ trợ miễn phí các phần mềm dạy học; miễn phí toàn bộ cước phí truy cập dữ liệu cho học sinh, sinh viên và giáo viên liên quan đến các chương trình học từ xa, học qua Internet: giao Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo xin ý kiến Bộ Thông tin và Truyền thông làm căn cứ, cơ sở để tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định; trường hợp có khó khăn vướng mắc, hoặc những nội dung vượt thẩm quyền, tham mưu báo cáo UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo.

T.Vũ

Nguồn :