M
17/05/2021 16:55

Công tác phòng, chống Covid- 19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô:

Tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng đoàn viên, công nhân lao động

(LĐTĐ) Các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là "Tổ An toàn Covid-19" trong các đơn vị, doanh nghiệp cần phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng đoàn viên, công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội; hàng ngày lập danh sách những nhóm đối tượng có nguy cơ, những người về từ những khu vực có bệnh nhân/ổ dịch để sẵn sàng truy vết khi cần thiết.

Hà Nội: Giao nhiệm vụ cho Tổ cán bộ biệt phái hỗ trợ các Khu Công nghiệp và Chế xuất phòng, chống dịch Covid-19 Thành lập Tổ cán bộ biệt phái hỗ trợ các Khu Công nghiệp và Chế xuất phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn thành lập "Tổ An toàn Covid-19" tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội

Trên đây là một trong những nội dung chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố tại Công văn số 273/LĐLĐ về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô, do Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Lê Đình Hùng vừa ký ban hành ngày hôm nay (17/5).

Công văn nêu: Thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội", Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt Công văn số 269/LĐLĐ ngày 14/5/2021 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về tăng cường một số biện pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn Thủ đô và tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trước hết, đối với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội và Tổ công tác đặc biệt của Liên đoàn Lao động Thành phố cần xây dựng, triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên bám sát thực hiện theo các kịch bản ứng phó trong mọi tình huống xảy ra; đồng thời tổng hợp danh sách đoàn viên, người lao động thuộc nhóm đối tượng có nguy cơ cao tại các doanh nghiệp trực thuộc Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố theo chỉ đạo tại Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố để quản lý.

Tiếp tục bám sát địa bàn, rà soát, nắm rõ từng đoàn viên, công nhân lao động
Công nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Điện tử ASTI thực hiện nghiêm công tác phòng dịch. (Ảnh minh họa)

Đối với Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cần quán triệt sâu sắc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nghiêm túc thực hiện các Chỉ thị, Công điện, văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố về các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi quản lý; thường xuyên đánh giá các tiêu chí về an toàn phòng, chống Covid-19, đảm bảo không để lây nhiễm trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Các cấp Công đoàn cần ứng dụng công nghệ thông tin, thiết lập và sử dụng hiệu quả các nhóm zalo để kết nối, chỉ đạo các Công đoàn cơ sở, đặc biệt là "Tổ An toàn Covid-19" trong các đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương tăng cường hơn nữa việc bám sát địa bàn rà soát, nắm rõ từng đoàn viên, công nhân lao động làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn Hà Nội; hàng ngày lập danh sách những nhóm đối tượng có nguy cơ, những người về từ những khu vực có bệnh nhân/ổ dịch theo thông báo của Bộ Y tế, Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố để sẵn sàng truy vết khi cần thiết.

Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở cũng cần tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương chuẩn bị tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chỉ đạo các cơ quan chức năng đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch, an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tại các điểm bầu cử trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động liên quan đến công tác bầu cử.

Các cấp Công đoàn căn cứ tình hình dịch bệnh biến động hàng ngày, thường xuyên kiểm tra các kịch bản trong các tình huống, kịp thời điều chỉnh phương án nhân sự, quy trình phòng dịch, đảm bảo linh hoạt, sáng tạo, đúng quy định sẵn sàng trong mọi tình huống, đặc biệt là các Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử tại cơ sở.

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu Công đoàn ngành Giao thông vận tải và Tổng Công ty Vận tải Hà Nội hướng dẫn thực hiện khai báo y tế, ghi chép, lưu trữ thông tin khách hàng trên tất cả các phương tiện vận tải công cộng; phối hợp xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định; yêu cầu các đơn vị vận tải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid- 19 theo hướng dẫn của Trung ương và Thành phố; cam kết chịu trách nhiệm đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu Báo Lao động Thủ đô, Trang web Liên đoàn Lao động Thành phố và Trang facebook Công đoàn Hà Nội tập trung cao độ công tác thông tin tuyên truyền đầy đủ, kịp thời nội dung của Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 15/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc "Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội".

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, kịp thời phản ánh những khó khăn, vướng mắc về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo) theo chế độ thông tin báo cáo hàng ngày để tổng hợp, báo cáo Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố xem xét, giải quyết.

P.Diệp

Nguồn :