M
15/04/2021 10:43

Tích cực hỗ trợ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID

(LĐTĐ) Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, tính đến 31/3/2021, đã có 605.212 người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đăng ký cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, trong đó, đến nay, đơn vị này đã phê duyệt thành công cho hơn 500.000 tài khoản.

Tuyên truyền, hướng dẫn công nhân viên chức lao động cài đặt ứng dụng VssID Cán bộ, công chức cơ quan Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cài đặt ứng dụng VssID Ứng dụng VssID ngày càng thu hút người dùng
Tích cực hỗ trợ người tham gia cài đặt ứng dụng VssID
Cán bộ Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn người lao động tham gia cài đặt ứng dụng VssID

Ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm trong hệ sinh thái về ứng dụng công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội nhằm thiết lập các kênh thông tin giao tiếp và tạo điều kiện để những người sử dụng bảo hiểm xã hội có thể tiếp cận thông tin về thẻ bảo hiểm y tế; theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; thông tin hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội (một lần, ốm đau, thai sản,...); lịch sử khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện các dịch vụ công một cách đơn giản, tiện lợi, nhanh chóng.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội và Ủy ban nhân dân Thành phố về việc triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia về những tiện ích khi cài đặt ứng dụng.

Theo đó, từ cuối tháng 11/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức hội nghị đối với hơn 300 báo cáo viên Thành phố về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đặc biệt tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động.

Trên cơ sở đó, báo cáo viên Thành phố tiếp tục tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn 30 quận, huyện, thị xã.

Bảo hiểm xã hội Thành phố cũng phối hợp với Liên đoàn Lao động Thành phố, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 2 Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID với các doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội với trên 400 đơn vị, doanh nghiệp.

Đồng thời phối hợp với các quận, huyện thị xã phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các phòng, ban thuộc các quận, huyện, thị xã tổ chức 87 hội nghị tuyên truyền, đối thoại về các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và hướng dẫn, cài đặt ứng dụng VssID với gần 10.000 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Về tổ chức triển khai thực hiện, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã tổ chức 23 Tổ thực hiện hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID trực tiếp tại 107 đơn vị thuộc các Bộ, ban, ngành và các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn Thành phố. Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã đã tổ chức 120 Tổ thực hiện hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng VssID trực tiếp tại 1.225 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Về kết quả thực hiện, theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Thành phố, tổng số cán bộ, viên chức thuộc khối hành chính sự nghiệp trên địa bàn Thành phố đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là 303.902 người. Đến 31/3/2021, đã có 605.212 người đăng ký, đã phê duyệt thành công là 490.852.

Nhiều đơn vị đạt tỷ lệ cao như: Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đạt tỷ lệ 100%, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đạt tỷ lệ 99,34%, Thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt tỷ lệ 98,11%, Văn phòng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đạt tỷ lệ 97,62%, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đạt tỷ lệ 100%, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội đạt tỷ lệ 100%, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đạt tỷ lệ 100%, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đạt tỷ lệ 99,20%; Sở Tài chính Hà Nội đạt tỷ lệ 97,14%...

Về kế hoạch triển khai trong thời gian tới, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số đến các đơn vị sử dụng lao động và nhân dân.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội kiến nghị Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở rộng tài nguyên, tăng tốc độ xử lý dữ liệu tại Trung tâm dữ liệu của ngành để đảm bảo việc kê khai, phê duyệt VssID nhanh chóng, thông suốt; đồng thời sớm cho phép dùng thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thay cho thẻ bảo hiểm y tế giấy…/.

Bảo Duy

Nguồn :