M
22/08/2020 11:53

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động có chủ bỏ trốn, nợ bảo hiểm

Công ty cũ của tôi đã phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, và công ty nợ bảo hiểm xã hội. Nay, tôi muốn chốt sổ bảo hiểm xã hội tại công ty cũ thì cần làm gì, thủ tục như thế nào?

Người lao động có thể tự chốt sổ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội
Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?

Chị Lê Thị Thanh Hoa (email: lehoa... @gmail.com) hỏi: Tôi đóng bảo hiểm xã hội ở công ty cũ từ năm 2012 (công ty cũ của tôi thuộc địa bàn Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm quản lý). Năm 2012, công ty của tôi phá sản, chủ doanh nghiệp bỏ trốn, và công ty nợ bảo hiểm xã hội.

Sau đó, khi đi làm ở công ty mới, tôi đã dùng số sổ bảo hiểm xã hội đó để đóng bảo hiểm xã hội. Giờ tôi cần xác nhận chốt sổ tại công ty cũ thì tôi cần làm gì, thủ tục như thế nào?

- Thông tin chị hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Căn cứ theo Tiết 1.2, Điểm 1, Khoản 72, Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 quy định:

“Đối với đơn vị nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, nếu người lao động đủ điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội hoặc chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc thì đơn vị có trách nhiệm đóng đủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bao gồm cả tiền lãi chậm đóng theo quy định, cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận sổ bảo hiểm xã hội để kịp thời giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Trường hợp đơn vị chưa đóng đủ thì xác nhận sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm đã đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Sau khi thu hồi được số tiền đơn vị còn nợ thì xác nhận bổ sung trên sổ bảo hiểm xã hội”.

Như vậy, hiện tại trường hợp của chị được Bảo hiểm xã hội quận Hoàn Kiếm xác nhận quá trình đóng trên sổ bảo hiểm xã hội đến thời điểm Công ty cũ đã đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Chị có thể tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội ở công ty mới và được xác nhận thời gian tham gia trên cùng một sổ bảo hiểm xã hội. Sau này, khi công ty cũ đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ xác nhận bổ sung thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội trên sổ bảo hiểm xã hội cho chị.

B.D

Nguồn :