M
23/07/2020 10:20

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Anh Đoàn Nam (email: s6…@gmail.com) hỏi: Tôi làm công ty được 2 năm, sau đó công ty đột ngột tuyên bố phá sản. Công ty gửi quyết định nghỉ việc cho mọi người, sau đó bắt nhân viên tự đi chốt sổ bảo hiểm xã hội. Tôi muốn hỏi: Công ty làm như vậy có đúng không? Thủ tục chốt sổ bảo hiểm gồm giấy tờ gì và thời gian trong bao lâu thì giải quyết xong?

Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?

- Thông tin anh hỏi, Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết:

- Căn cứ Khoản 3 Điều 47 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: “Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động” và Khoản 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nêu rõ “Người sử dụng lao động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, người lao động không thể tự chốt sổ bảo hiểm xã hội cho mình. Để có thể thực hiện việc chốt sổ bảo hiểm xã hội, người lao động cần yêu cầu người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội trực tiếp quản lý hồ sơ bảo hiểm xã hội của mình thực hiện chốt sổ.

Trước khi làm thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, Công ty cần thực hiện báo giảm lao động. Căn cứ Khoản 1.2 Điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định thành phần hồ sơ gồm:

+ Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK3-TS)

+ Danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (Mẫu D02-TS).

+ Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS)

Đồng thời gửi tới cơ quan Bảo hiểm xã hội kèm theo sổ bảo hiểm xã hội đối với các trường hợp báo giảm để chốt thời gian công tác đóng bảo hiểm xã hội trên sổ.

- Về thời hạn giải quyết: Căn cứ Khoản 4, Điều 29 Quyết định 595/QĐ-BHXH quy định thời gian xác nhận sổ bảo hiểm xã hội không quá 5 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định.

Đối với trường hợp anh hỏi, nếu Công ty đã thực hiện đóng tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hoàn tất thủ tục báo giảm lao động với cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhưng không thực hiện chốt sổ cho người lao động, anh có thể mang sổ bảo hiểm xã hội và quyết định nghỉ việc đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi Công ty anh tham gia đóng bảo hiểm xã hội để đề nghị được chốt sổ bảo hiểm cho mình.

B.D

Nguồn :