M
20/08/2020 20:47

Người lao động có thể tự chốt sổ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Anh Nguyễn Văn Thuận (email: thuannguyen...@gmail.com) hỏi: Tôi xin hỏi người lao động có thể tự đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để chốt sổ và làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần được không?

Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội
Nhận bảo hiểm xã hội một lần: Cần thận trọng cân nhắc
Làm thế nào để chốt sổ bảo hiểm xã hội?
4039 0023 bao hiem xa hoi
Người lao động làm thủ tục hưởng chế độ bảo hiểm xã hội. Ảnh: B.D

Anh Nguyễn Văn Thuận cho biết: Trước kia tôi có làm cho 1 công ty từ tháng 7/2012 đến tháng 5/2019 (khoảng 7 năm) và sau đó nộp đơn xin nghỉ việc và nghỉ việc từ ngày nộp đơn.

Sau khi nghỉ việc cho đến bây giờ hơn 1 năm, tôi không làm việc ở Việt Nam cũng như không còn đóng bất kỳ bảo hiểm xã hội ở đơn vị nào khác. Tôi được biết là sau khi nghỉ việc 1 năm, tôi có thể lấy được tiền bảo hiểm xã hội một lần.

Tuy nhiên khi làm thủ tục, tôi nhận được thông báo của cơ quan Bảo hiểm xã hội là do phía công ty chưa thông báo cắt giảm bảo hiểm xã hội nên không chốt được sổ bảo hiểm xã hội.

Vậy, tôi xin hỏi là tôi có thể tự đến cơ quan Bảo hiểm xã hội để tự chốt sổ và làm thủ tục lấy bảo hiểm xã hội một lần được không?

- Thông tin anh hỏi, Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Căn cứ Mục 1 Điều 1 Nghị quyết số 93/2015/QH13-Nghị quyết về việc thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động, quy định:

“Trường hợp người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, sau một năm nghỉ việc, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện sau một năm không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội khi có yêu cầu thì được nhận bảo hiểm xã hội một lần”.

Tuy nhiên, theo nội dung anh gửi đến cho Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thì thời điểm anh làm thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội một lần, cơ quan bảo hiểm xã hội nơi anh nộp hồ sơ thông báo công ty chưa báo giảm tham gia bảo hiểm xã hội đối với anh.

Vậy, anh cần liên hệ với công ty nơi anh nộp đơn xin nghỉ việc, để thực hiện kiểm tra, làm thủ tục nghỉ việc và công ty nơi anh từng làm có trách nhiệm báo giảm tham gia bảo hiểm xã hội tại công ty cho anh theo đúng quy định tại Mục 5 Điều 21 Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014.

B.D

Nguồn :