M
23/10/2019 12:12

Thành phố tiếp tục thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm

(LĐTĐ) Lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã 02 lần/tháng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 01 lần/tuần).

thanh pho tiep tuc thanh tra chuyen nganh an toan thuc pham An toàn thực phẩm bếp ăn trường học: Cần sự vào cuộc của phụ huynh học sinh
thanh pho tiep tuc thanh tra chuyen nganh an toan thuc pham Hà Nội đã thành lập 718 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm
thanh pho tiep tuc thanh tra chuyen nganh an toan thuc pham Công tác quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo

Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Thông báo số 340/TB-UBND nêu kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố về đánh giá tiến độ thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tuyến quận huyện thị xã và xã phường thị trấn trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Theo đó, Ủy ban nhân dân Thành phố biểu dương các Sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã đã triển khai tích cực công tác thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm tại tuyến quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đạt nhiều chuyển biến, kết quả rõ rệt trong công tác bảo đảm An toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn Thành phố. Giao các Sở, ban, ngành thuộc Ban Chỉ đạo công tác An toàn thực phẩm thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã thực hiện các nội dung sau:

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Tổ công tác liên ngành Thành phố tại Quyết định số 3689/QĐ-Ủy ban nhân dân ngày 10/7/2019 của Ủy ban nhân dân Thành phố thường xuyên kiểm tra, giám sát và đôn đốc Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tập trung tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm theo kế hoạch, tham gia giao ban với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã.

thanh pho tiep tuc thanh tra chuyen nganh an toan thuc pham
Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các chợ nông sản. (Ảnh minh họa: M.Q)

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tổ chức các cuộc thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm, đôn đốc các xã, phường, thị trấn tiến hành thanh tra, đảm bảo triển khai tại 100% các xã, phường, thị trấn phấn đấu đạt chỉ tiêu theo kế hoạch và chú trọng thanh tra tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc quản lý của ngành Nông nghiệp và Công Thương.

Đặc biệt, Thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức cần khẩn trương tiến hành các cuộc thanh tra chuyên ngành tại tuyến huyện và tuyến xã/thị trấn. Ngoài ra lãnh đạo Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn trực tiếp tham gia đoàn kiểm tra (Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã 02 lần/tháng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn 01 lần/tuần).

Thành phố giao Sở Tài chính khẩn trương có văn bản hướng dẫn cụ thể việc sử dụng nguồn thu từ xử phạt vi phạm hành chính về An toàn thực phẩm ở cấp quận, huyện, thị xã, và cấp xã, phường, thị trấn thực hiện thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm theo Quyết định số 47/2018/QĐ-TTg ngày 26/11/2018 của Chính phủ.

Giao Sở Y tế tổ chức giao ban với các Sở, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã đánh giá sau các đợt kiểm tra, giám sát; tổ chức sơ kết 6 tháng đánh giá các chỉ tiêu trước và sau khi triển khai thí điểm thanh tra chuyên ngành An toàn thực phẩm. Duy trì liên lạc các tuyến để kịp thời hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ đúng quy định và đạt hiệu quả, không để xảy ra sai sót trong quá trình thanh tra.

Bảo Thoa

Nguồn :