M
17/04/2021 15:31

Thanh Oai: 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần ba, lựa chọn, lập danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chú trọng nhiều hoạt động hướng về người lao động Hoàn thành tốt nhiệm vụ trong bối cảnh Covid-19 Chuyện về Chủ tịch công đoàn trường Mầm non Phương Trung I

Theo báo cáo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Thanh Oai, tính đến ngày 10/4/2021, 16/16 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tổ chức 44 hội nghị tại khu dân cư để lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với 57 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026; 13 đại biểu ngoài huyện ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện cũng được lấy ý kiến cử tri nơi cư trú.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Hội nghị hiệp thương lần thứ ba biểu quyết thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026

Việc lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cư tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện bảo đảm dân chủ, công khai, đúng đủ trình tự, thủ tục với sự tham gia của đông đảo cử tri.

Kết quả, trong tổng số 70 đại biểu trong danh sách sơ bộ đưa ra lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri thì có 69 đại biểu được 100% cử tri tín nhiệm, có 01 đại biểu lấy ý kiến tín nhiệm đạt tỷ lệ 97,3%.

Hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã nhất trí đơn xin rút không tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện của 14 người được giới thiệu ứng cử; biểu quyết thống nhất thông qua danh sách 56 người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, nhiệm kỳ 2021-2026.

Sau hội nghị hiệp thương lần thứ ba, huyện Thanh Oai đã tiến hành niêm yết công khai danh sách những người ứng cử tại các địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện sẽ phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử cho những người ứng cử.

Hoàng Phúc

Nguồn :