M
13:14 | 04/02/2019

Thành lập tổ công tác rà soát các dự án đất trên địa bàn Hà Nội

(LĐTĐ) Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Quyết định số 6918/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác Thành phố kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn Thành phố.  

thanh lap to cong tac ra soat cac du an dat tren dia ban ha noi Quận Hai Bà Trưng: Nhiều chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch năm 2018
thanh lap to cong tac ra soat cac du an dat tren dia ban ha noi Nhiều chỉ tiêu kinh tế- xã hội đạt cao so cùng kỳ năm trước
thanh lap to cong tac ra soat cac du an dat tren dia ban ha noi Kết luận thanh tra đất Đồng Tâm: Thu hồi diện tích đất quốc phòng bị chiếm

Theo Quyết định, Đồng chí Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ trưởng Tổ công tác; 06 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Thành phố làm Tổ phó; 10 Đồng chí lãnh đạo các sở, ngành làm Ủy viên.

Tổ Công tác có trách nhiệm tổng hợp danh mục, hồ sơ toàn bộ các dự án, phân theo 02 nhóm. Nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Trung ương quản lý, sử dụng - Nhóm 1; nhóm các dự án có nguồn gốc sử dụng đất do cơ quan, doanh nghiệp của Thành phố quản lý, sử dụng - Nhóm 2.

thanh lap to cong tac ra soat cac du an dat tren dia ban ha noi
Một lô đất sát đường Nguyễn Xiển bị "bỏ ngỏ" lâu ngày khiến nơi đây thành điểm chứa rác, phế thải xây dựng. Ảnh: H.Hải

Tổ trưởng Tổ công tác chịu trách nhiệm phụ trách chung, điều hành hoạt động của Tổ Công tác; trực tiếp chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cho các thành viên của Tổ Công tác. Tổ phó giúp việc Tổ trưởng chịu sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng Tổ công tác; trực tiếp chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Các thành viên của Tổ Công tác có trách nhiệm tuân thủ sự chỉ đạo, điều hành của Tổ trưởng, Tổ phó Tổ công tác; Trực tiếp tham gia ý kiến đối với các nội dung có liên quan, các nội dung được Tổ trưởng, Tổ phó Tổ Công tác yêu cầu có ý kiến, đảm bảo thời hạn, chất lượng; chịu trách nhiệm trước Tổ trưởng Tổ Công tác và UBND Thành phố về nội dung tham mưu, đề xuất. Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; tự giải thể khi hoàn thành nhiệm vụ.

Được biết, Tổ công tác có trách nhiệm hoàn thành việc nghiên cứu, tổng hợp đề xuất, báo cáo UBND thành phố trước ngày 28/2/2019.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch số 233/KH-UBND về việc tổ chức rà soát, nghiên cứu, đánh giá các dự án có sử dụng đất vào mục đích sản xuất, kinh doanh trên địa bàn với mục đích rà soát, kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá các dự án đầu tư thành phố đã cấp giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án, quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Chủ động xử lý các thiếu sót, tồn tại, hạn chế trong quy trình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất vào mục đích kinh doanh, sản xuất; tạo điều kiện thúc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Từ đó tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước của thành phố trong quản lý đất đai, quản lý tài sản công là nhà và đất…

Đ.L

Nguồn :