M
30/06/2020 09:10

Tham gia bảo hiểm y tế đủ 5 năm liên tục, được quyền lợi gì?

(LĐTĐ) Nhiều bạn đọc gửi email về báo Lao động Thủ đô hỏi: Thông tin ghi trên thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của người lao động (thời điểm đủ 5 năm liên tục) có ý nghĩa như thế nào ? Khi người lao động đã đóng BHYT, đủ từ 5 năm liên tục trở lên, khi thanh toán viện phí hay sử dụng các dịch vụ y tế có chế độ gì khác biệt so với người mới tham gia BHYT?

Quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục
Có được tính tham gia bảo hiểm y tế liên tục ?

- Vấn đề bạn đọc hỏi, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết: Theo quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 22 Luật BHYT sửa đổi bổ sung 2014 qui định: Người tham gia BHYT khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định thì được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

- 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

-100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng BHYT (áp dụng tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế) đối với các trường hợp đã có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên tính đến thời điểm đi khám bệnh, chữa bệnh và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở.
Người bệnh có trách nhiệm lưu giữ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả làm căn cứ để cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp Giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm.

Như vậy, người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục có số tiền chi trả trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở (hiện nay tương đương số tiền 7.800.000 đồng theo mức lương cơ sở là 1.300.000 theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP) và được cấp giấy chứng nhận không cùng chi trả trong năm thì kể từ lần khám chữa bệnh tiếp theo mà đi khám; chữa bệnh đúng tuyến sẽ được chi trả 100% chi phí điều trị nằm trong danh mục được BHYT chi trả.

B.D

Nguồn :